Alles van het Marnegebied

Ga naar de inhoud
Marnegebied
De geschiedenis zichtbaar in een cultuurhistorisch erfgoed
HET MARNEGEBIED
Het Marnegebied bevindt zich in het noordwesten van de provincie Groningen aan de Waddenkust in de gemeente Het Hogeland. Meer dan 2000 jaar geleden kwamen er mensen naar dit kweldergebied en woonden op de wadvlakte achter een duinenrij.
Deze vlakte was geheel afgesloten van zee. Tengevolge van veranderende getijenstromen en de zeespiegelrijzing werd de duinenrij door de zee aangetast en ontstond het waddengebied (500 v. Chr.).

De huidige waddeneilanden zijn de restanten van de duinenrij. Door genoemde inbraken van de zee werd het woonareaal van de kustbewoners sterk verkleind. Om zich tegen de zee te kunnen beschermen, moesten de mensen hoger gaan wonen.
Hiertoe werden verhoogde woonplaatsen, wierden gebouwd.

De mensen leefden vooral van de veeteelt, men weidde schapen op de kwelders.
Door behoefte aan grond voor akkerbouw en waarschijndelijk ook mede door de bevolkingsdruk, werden de eerste dijken aangelegd (ong. 1000 jaar na Chr.) Op deze wijze werd bv. het voormalige eiland De Marne* aan de zee onttrokken.
De Marne werd begrensd door de Waddenzee en twee stroomgeulen van de oude Hunze.

In de Heidensche tijdvak*: De Marne met hare ligplaats voor schepen Marnamanus, reeds aan de Romeinen bekend, had oorspronkelijk meer uitgebreidheid en eene andere gedaante dan thans.

* Heidensche tijdvlak: aanduiding voor niet-christelijk, andere goden dienend, heidense gebruiken, op heidense wijze leven.

eiland De Marne
NATIONAAL PARK LAUWERSMEER
In het Marnegebied ligt het Nationaal Park Lauwersmeer, één van Nederlands jongste natuurgebieden gekenmerkt door rust, ruimte en natuur. Het is hier een eldorado voor flora en fauna. Het Nationaal Park Lauwersmeer is toegankelijk voor fietsers en wandelaars, zodat u dit gebied nog beter kunt leren kennen.
Dit gebied is voor elk wat wils, zowel de rustzoekers, natuurliefhebbers als de watersporters komen hier aan hun trekken.
De grootte van dit park is bijna 6000 hectare en achter elke boom of plant wacht zich weer een nieuwe verrassing.
Nationaal Park Lauwersmeer biedt prima wandelmogelijkheden. U vindt er een uitgebreid netwerk aan wandelpaden door wuivende rietvelden, langs prachtige orchideeënveldjes en door jonge bossen.
Nationaal Park  Lauwersmeer staan garant voor het zien van bijzondere vogelsoorten.
AVIFAUNA GRONINGEN
Vandaar dat Nationaal Park Lauwersmeer zich bevindt in de bovenste regionen van de lijst met Nederlandse toplocaties om vogels te kijken.
U kunt hier allerlei roofvogels zien, waaronder zeearend, blauwe kiekendief, bruine kiekendief en slechtvalk. Meer informatie over vogels in het Lauwersmeergebied vindt u op Avifauna Groningen.
U vind op de website veel informatie over het verleden en heden van het Marnegebied, recreatie, fun en andere bijzonderheden.
Copyright 2003 ◄ MARNEGEBIED ► All Rights Reserved
© 2003 - 2024 Created by BenesWebDesign
Terug naar de inhoud