BENES een noord-Gronings geslacht

 

De familienaam is ontstaan uit de mansnaam Bene en daar het patronymicum ook steeds als Benes is geschreven in plaats van Bene's is moeilijk vast te stellen wanneer deze naam als familienaam voor het eerst is gevoerd. Een patronymicum is de voornaam van iemands vader, plus (meestal) een s, b.v. Jan Benes. Benes is een afkorting van Beneszoon, (zoon van Bene). Deze toevoeging deed vroeger dienst als achternaam. Na de invoering van de burgerlijke stand (1811) is het nog vrij lang gewoonte gebleven om het patronymicum tussen iemands voornaam en zijn officiële achternaam te plaatsen. Voor een goed begrip zij vermeld dat in de tijd voor 1811 de mensen voor zover zij reeds een achternaam voerden, zo maar veranderen van achternaam.

Gingen zij bijvoorbeeld verhuizen naar een andere boerderij die reeds gevestigde bekende naam had, dan namen ze vaak de naam van die boerderij aan en "vergaten" ze hun vorige naam. Ook kwam het wel eens voor dat een reeds gevoerde achternaam geruisloos verdween, zonder dat er een ander voor in de plaats kwam. Oorspronkelijk was het geslacht, dat zich later Benes noemde, een landbouwersgeslacht afkomstig uit de oude dorpen Westernieland, Wierhuizen en Pieterburen, allen gelegen in de tegenwoordige gemeente De Marne, voorheen gemeente Eenrum, alles gelegen in de provincie Groningen. Omstreeks 1800 kozen de zoons uit dit geslacht het beroep van binnenschipper doch blijven de dochters nog enkele generaties in hun stand huwen.

Tegenslag zal hieraan vermoedelijk niet vreemd zijn geweest. Omtrent de oudste generaties van het geslacht Benes staan waardevolle gegevens opgetekend in deel I van "Ommelander geslachten" door de heer K.J.Ritsema van Ikema. Waar nodig zal ik ter wille van de plaatsruimte daarnaar verwijzen onder "O.G. I" en de desbetreffende bladzijde. Ook in het boek "Boerderijen in het Halfambt" door G.Boerma, A.F.Kruizenga, R van der Tuuk, (Wolters-Noordhoff/E.Forsten), staan gegevens over het geslacht Benes.

 
 

Het geslacht vangt aan met Bene Garmts:

I Bene Garmts, geboren voor 1650.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Tonnis Benes, geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1675, volgt onder II.

II Tonnis Benes, landbouwer, geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1675, wonende te Pieterburen (Gr.), overleden op 18 mei 1749, 74 jaar oud, zoon van I.

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) rond 1698, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Frouwke Peters (ongeveer 25 jaar oud), landbouwersche, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1673.

Uit dit huwelijk:

1 Renske Tonnis, geboren te Westernieland (Gr.) op 26 november 1699, gedoopt aldaar op 15 december 1699 (Ned.Hervormd), volgt onder III-a.

2 Diewer Tonnis, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 8 januari 1702.

3 Bene Garmts Tonnis, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 15 juni 1704, overleden voor 27 februari 1707, hoogstens 2 jaar en 257 dagen oud.

4 Bene Garmts Tonnis, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 27 februari 1707 (Ned.Hervormd), volgt onder III-b.

5 Peter Tonnis, geboren op 2 juli 1710, gedoopt te Westernieland (Gr.).

6 Jan Tonnis, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 23 oktober 1712.

7 Dieuwer Tonnis, geboren op 1 januari 1715, gedoopt te Westernieland (Gr.), volgt onder III-c.

naar boven

III-a Renske Tonnis, geboren te Westernieland (Gr.) op 26 november 1699, gedoopt aldaar op 15 december 1699 (Ned.Hervormd), overleden na 29 februari 1752, minstens 52 jaar en 95 dagen oud, dochter van II.

Zij is getrouwd te Saaxumhuizen (Gr.) op 20 augustus 1719, op 19-jarige leeftijd met Jurrien Willems (31 jaar oud), landbouwer en landbouwer, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 8 januari 1688, wonende aldaar en te Westernieland (Gr.), overleden op 29 februari 1752, 64 jaar en 52 dagen oud, zoon van Willem Wijpkes en Hilje Jurriens.

Uit dit huwelijk:

1 Tonnis Benes Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 4 oktober 1719, volgt onder IV-a.

2 Hilje Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 22 februari 1722, volgt onder IV-b.

3 Frouwke Jurriens, geboren op 8 juli 1725, volgt onder IV-c.

4 Trijntje Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 29 april 1731.

5 Diewer Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 12 mei 1737, volgt onder IV-d.

naar boven

IV-a Tonnis Benes Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 4 oktober 1719, zoon van III-a.

Hij is getrouwd te Vierhuizen (Gr.) met Elsie Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Jurriens, geboren op 3 april 1749.

2 Jurjen Jurriens, geboren op 10 april 1751.

3 N.N., geboren op 19 januari 1755.

 

IV-b Hilje Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 22 februari 1722, dochter van III-a.

Zij is getrouwd op 29 februari 1752, op 30-jarige leeftijd (1) met Jacob Reinties.

Zij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 9 augustus 1761, op 39-jarige leeftijd (2) met haar neef Luitje Benes (24 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1737, wonende te Pieterburen (Gr.), zoon van III-b.

Uit dit huwelijk:

1 N.N. Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 5 november 1761, begraven aldaar op 10 november 1761, 5 dagen oud.

2 Trijntje Luitjes Benes, landbouwersche, geboren te Pieterburen (Gr.) op 25 augustus 1763, wonende aldaar, overleden aldaar op 10 maart 1837, 73 jaar en 197 dagen oud.

Zij is getrouwd op 2 april 1799, op 35-jarige leeftijd met Geert Bouwman (48 jaar oud), geboren te Pieterburen (Gr.) op 25 oktober 1750, overleden aldaar op 1 mei 1841, 90 jaar en 188 dagen oud.

 

IV-c Frouwke Jurriens, geboren op 8 juli 1725, overleden tussen 13 februari 1765 en 24 februari 1765, 39 jaar en 220 dagen tot 39 jaar en 231 dagen oud, dochter van III-a.

Zij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 26 november 1752, op 27-jarige leeftijd met haar neef Garmt Benes (20 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 11 mei 1732 (Ned.Hervormd), wonende aldaar, overleden aldaar in het jaar 1768, 36 jaar oud, zoon van III-b.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Garmts Benes, geboren te Westernieland (Gr.), gedoopt aldaar op 20 mei 1753, volgt onder V-a.

2 Bene Garmts Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 10 augustus 1756, gedoopt aldaar op 15 augustus 1756, volgt onder V-b.

3 Jurrien Garmts Benes, geboren te Wierhuizen (Westernieland, Gr.) in het jaar 1760, volgt onder V-c.

4 Willem Garmts Benes, geboren te Westernieland (Gr.) op 13 februari 1765, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 24 februari 1765.

 

V-a Jan Garmts Benes, winkelier, geboren te Westernieland (Gr.), gedoopt aldaar op 20 mei 1753, wonende te Pieterburen, Huisnr.11, overleden te Westernieland (Gr.) op 9 januari 1835, 81 jaar en 234 dagen oud, zoon van IV-c.

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 4 januari 1777, op 23-jarige leeftijd met Grietje Alberts (29 jaar oud), geboren te Uithuizen (Gr.) in het jaar 1748, overleden te Pieterburen (Gr.) op 9 mei 1827, 79 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Frouwke Jans Benes, dienstbode, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1776, overleden aldaar op 21 juli 1821, 45 jaar oud.

2 Trijnje Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 31 januari 1779.

3 Garmt Jans Benes(Slagter), slager te Godlinze, daarna kastelein te Spijk, gedoopt te Wierhuizen (Gr.) op 15 juli 1781, overleden te USA in het jaar 1849, 68 jaar oud.

Hij is getrouwd te Godlinze (Gr.) op 20 augustus 1809, op 28-jarige leeftijd met Aafke Schut (23 jaar oud), geboren te Godlinze (Gr.), gedoopt aldaar op 8 januari 1786.

4 Trijntje Jans Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 7 november 1784 (Ned.Hervormd), volgt onder VI-a.

 

VI-a Trijntje Jans Benes, winkelierster te Pieterburen (Gr.), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 7 november 1784 (Ned.Hervormd), overleden te Westernieland (Gr.) op 31 mei 1857, 72 jaar en 205 dagen oud, dochter van V-a.

Zij was gehuwd (1) met Jan Jurjens Wegman, zeeman, overleden voor 26 september 1822.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Jans Wegman, schipper, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1812.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 23 juni 1836, op 24-jarige leeftijd met Margaretha Warners Koiter (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1812, dochter van Warner Jans Koiter en Bouwke Klaas Thema.

2 Johannes Jans Wegman, zeeman, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1816.

Hij is getrouwd te Nieuwendam (Nh.) op 27 september 1845, op 29-jarige leeftijd met Margrieta Snitselaar (21 jaar oud), geboren te Nieuwendam in het jaar 1824, dochter van Gijsbert Snitselaar en Trijntje Jacobs Weijma.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 26 september 1822, op 37-jarige leeftijd (2) met Warner Jans Koiter (41 jaar oud), koopman en landbouwer op Sikkemaheerd te Ulrum (Gr), geboren te Bedum (Gr.) op 29 oktober 1780, wonende te Pieterburen (Gr.) en te Westernieland (Gr.), overleden aldaar op 23 december 1826, 46 jaar en 55 dagen oud, zoon van Jan Warners Koiter en Grietje Leners.

(Hij is eerder getrouwd te Bedum (Gr.) met Bouwke Klaas Thema, landbouwersche, geboren te Pieterburen (Gr.) op 5 september 1784, overleden te Westernieland (Gr.) op 1 april 1821, 36 jaar en 208 dagen oud, dochter van Klaas Klaasens Thema en Eltje Tjaards Rijkels.)

Uit dit huwelijk:

3 Garbrand Warnders Koiter, koopman en landbouwer op Sikkemaheerd te Ulrum (Gr.), geboren te Westernieland (Gr.) rond 1825.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 11 augustus 1860, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Anje Pieters Danhof (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Baflo (Gr.) rond 1827, dochter van Pieter Garmts Danhof en Pieterke Eilkes Vos.

 

V-b Bene Garmts Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 10 augustus 1756, gedoopt aldaar op 15 augustus 1756, zoon van IV-c.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 2 juni 1782, op 25-jarige leeftijd met Dertjen Garmts (23 jaar oud), geboren te Kloosterburen (Gr.) op 29 oktober 1758, overleden aldaar op 22 oktober 1811, 52 jaar en 358 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Garmt Benes, geboren voor 1787, overleden voor 18 maart 1788.

2 Frouwke Benes Zijlstra, geboren voor 1788.

3 Garmt Benes Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 18 maart 1788, volgt onder VI-b.

 

VI-b Garmt Benes Zijlstra, dagloner en later binnenschipper, geboren te Pieterburen (Gr.) op 18 maart 1788, overleden aldaar op 3 juli 1863, 75 jaar en 107 dagen oud, zoon van V-b.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 11 juni 1815, op 27-jarige leeftijd met Grietje Tiemens van Kampen (22 jaar oud), geboren te den Hoorn (Gr.) op 24 mei 1793, overleden te Eenrum (Gr.) op 14 februari 1863, 69 jaar en 266 dagen oud, dochter van Tiemen Roelfs van Kampen en Trinje Jans Leut.

Uit dit huwelijk:

1 Derktje Garmts Zijlstra, dienstmeid, geboren in het jaar 1816, overleden te Wehe (Gr.) op 17 maart 1883, 67 jaar oud.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 26 februari 1844, op 28-jarige leeftijd (1) met Hendrik Jans Fokkens (21 jaar oud), boerenknecht, geboren in het jaar 1823, zoon van Jan Fokkens en Simentje Hendriks Knap.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 27 april 1865, op 49-jarige leeftijd (2) met Jakob Japenga (43 jaar oud), geboren te Wehe (Gr.) in het jaar 1822.

(Hij was weduwnaar van Elizabeth Kamphuis.)

2 Bene Garmts Zijlstra, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 26 december 1817, volgt onder VII-a.

3 Timen Garmts Zijlstra, dagloner, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1820, overleden aldaar op 15 oktober 1905, 85 jaar oud.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 22 juni 1848, op 28-jarige leeftijd (1) met Geertje Harms Vinkeles (24 jaar oud), dagloonersche, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1824, dochter van Harm Vinkeles en Eltje Derks.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 22 december 1860, op 40-jarige leeftijd (2) met Geertje Hendriks Smeding (39 jaar oud), dagloonersche, geboren in het jaar 1821, dochter van Aaltje Hendriks Smeding.

4 Trientje Garmts Zijlstra, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1822, volgt onder VII-b.

5 Maria Garmts Zijlstra, dienstmeid, geboren te Wehe (Gr.) op 2 oktober 1825.

Zij is getrouwd te Baflo (Gr.) op 25 maart 1856, op 30-jarige leeftijd met Geert Kok (35 jaar oud), dienstknecht, geboren te Adorp (Gr.) op 25 november 1820, zoon van Martinus Eisses Kok en Bouwke Alberts Wit.

6 Izebrand Garmts Zijlstra, dagloner, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1829, overleden aldaar op 19 november 1861, 32 jaar oud.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 13 oktober 1854, op 25-jarige leeftijd met Hilje Kuur (28 jaar oud), dagloonersche, geboren in het jaar 1826, dochter van Klaas Jans Kuur en Grietje Drewes Bakema.

(Zij was weduwe van Jan Harmannus Dijkman.)

7 Roelfien Zijlstra, geboren te Eenrum (Gr.) op 11 februari 1833, overleden aldaar op 18 februari 1833, 7 dagen oud.

8 Roelf Garmts Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 22 juli 1835, volgt onder VII-c.

 

VII-a Bene Garmts Zijlstra, boerenknecht, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 26 december 1817, overleden te Pieterburen (Gr.) op 4 december 1851, 33 jaar en 343 dagen oud, zoon van VI-b.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 19 juli 1843, op 25-jarige leeftijd met Ida Arents Helder (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1823, dochter van Arend Jans Helder en Martje Jans van Dobben.

Uit dit huwelijk:

1 Martje Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1848, overleden aldaar op 27 april 1885, 37 jaar oud.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 1 mei 1869, op 21-jarige leeftijd met Tewes Wiebinga (22 jaar oud), boerenknecht, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1847, zoon van Derk Tewes Wiebinga en Johanna Drewes Bakema.

2 Grietje Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1852, overleden te Eenrum (Gr.) op 14 maart 1924, 72 jaar oud.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 14 mei 1870, op 18-jarige leeftijd met Roelf Huizinga (27 jaar oud), geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1843, zoon van Jan Roelfs Huizinga en Jantje Harms Vinkeles.

 

VII-b Trientje Garmts Zijlstra, dienstmeid, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1822, dochter van VI-b.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 7 december 1848, op 26-jarige leeftijd met Jan Douwes van der Sloot (24 jaar oud), boerenknecht, geboren in het jaar 1824, zoon van Douwe Klasens van der Sloot en Geeske Jans Ammeraal.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje van der Sloot, dagloonersche, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1853.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 28 februari 1880, op 27-jarige leeftijd met Lubbertus Timmer (27 jaar oud), dagloner, geboren te Houwerzijl (Gr.) in het jaar 1853, zoon van Harm Klaassens Timmer en Martha Luitjens Ennenga.

 

VII-c Roelf Garmts Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 22 juli 1835, overleden te Eenrum (Gr.) op 4 januari 1915, 79 jaar en 166 dagen oud, zoon van VI-b.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 6 juli 1861, op 25-jarige leeftijd met Anje Kuur (24 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) op 19 februari 1837, overleden te Pieterburen (Gr.) op 13 september 1903, 66 jaar en 206 dagen oud, dochter van Klaas Jans Kuur en Grietje Drewes Bakema.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Zijlstra, geboren te Eenrum (Gr.) op 11 mei 1862, overleden aldaar op 23 augustus 1869, 7 jaar en 104 dagen oud.

2 Hilje Zijlstra, geboren te Eenrum (Gr.) op 18 november 1864, overleden te Sauwerd (Gr.) op 21 augustus 1869, 4 jaar en 276 dagen oud.

3 Derkje Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) op 12 februari 1869, overleden aldaar op 28 augustus 1869, 197 dagen oud.

4 Grietje Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) in het jaar 1870, overleden aldaar op 12 februari 1880, 10 jaar oud.

5 Klaas Roelfs Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) op 22 mei 1873, volgt onder VIII-a.

6 Hilje Roelfs Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) op 8 januari 1875.

7 Germt Roelfs Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) op 1 oktober 1878, overleden te Amsterdam (Nh.) op 23 januari 1927, 48 jaar en 114 dagen oud.

 

VIII-a Klaas Roelfs Zijlstra, dagloner, geboren te Sauwerd (Gr.) op 22 mei 1873, overleden te Zuidlaren (Dr.) op 9 mei 1948, 74 jaar en 353 dagen oud, zoon van VII-c.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 11 mei 1895, op 21-jarige leeftijd met Harmke Rijzenga (27 jaar oud), geboren te Pieterburen (Gr.) op 31 augustus 1867, overleden aldaar op 1 februari 1949, 81 jaar en 154 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Antje Zijlstra, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 11 juli 1895, volgt onder IX-a.

2 Johanna Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 28 september 1896, overleden te Kloosterburen (Gr.).

3 Roelf Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 9 maart 1898, overleden aldaar op 4 maart 1918, 19 jaar en 360 dagen oud.

4 Reinder Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 15 juni 1899, overleden te Kampen (Ov.) op 19 maart 1978, 78 jaar en 277 dagen oud.

5 Hilje Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 7 juli 1901.

6 Ietje Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 18 augustus 1903.

7 Klazina Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 10 april 1909.

8 Geert Zijlstra, geboren te Pieterburen (Gr.) op 3 februari 1912.

 

IX-a Antje Zijlstra, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 11 juli 1895, overleden te Groningen op 4 april 1972, 76 jaar en 268 dagen oud, dochter van VIII-a.

Zij was gehuwd met Meint Nieuwenhuizen, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 18 oktober 1893, overleden te Groningen op 4 april 1972, 78 jaar en 169 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Frederrik Hendrik Nieuwenhuizen, geboren te Uithuizen (Gr.) op 22 augustus 1921, overleden te Groningen op 6 mei 1986, 64 jaar en 257 dagen oud.

 

V-c Jurrien Garmts Benes, binnenschipper, geboren te Wierhuizen (Westernieland, Gr.) in het jaar 1760, wonende te Wierhuizen (Gr.), overleden te Wierhuizen (Westernieland, Gr.) op 31 januari 1834, 74 jaar oud, zoon van IV-c.

Hij is getrouwd rond 1782, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Jantje Jans Luitjens (ongeveer 20 jaar oud), geboren te Wierhuizen (Gr.) op 8 februari 1762, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 5 maart 1810, 48 jaar en 25 dagen oud, dochter van Jan Luitjens en Ebeltje Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Garmt Jurjens Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 29 september 1782, volgt onder VI-c.

2 Ebeltje Jurjens Benes, geboren te Westernieland (Gr.) op 16 september 1786, volgt onder VI-d.

3 Frouke Jurjens Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 12 januari 1788 (Gereformeerde Gemeente), volgt onder VI-e.

4 Jan Jurriens Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 18 september 1791, volgt onder VI-f.

5 Luitje Jurriens Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 22 december 1793 (Ned.Hervormd), volgt onder VI-g.

6 Korneliske Benes, dienstbode, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 20 december 1795, overleden te Wierhuizen (Gr.) op 13 oktober 1818, 22 jaar en 297 dagen oud.

7 Bene Jurjens Benes, geboren te Wierhuizen (Gr.), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 3 maart 1799 (Ned.Hervormd), volgt onder VI-h.

8 Trijntje Jurjens Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 27 december 1801 (Ned.Hervormd), volgt onder VI-i.

9 Willem Benes, binnenschipper, geboren te Pieterburen (Gr.) op 5 mei 1805 (Ned.Hervormd), wonende te Broek (Eenrum, Gr.), ongehuwd overleden te Eenrum (Gr.) op 28 april 1887, 81 jaar en 358 dagen oud.

 

VI-c Garmt Jurjens Benes, binnenschipper en praamschipper, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 29 september 1782, overleden te Zuidwolde, Bedum (Gr.) op 24 april 1829, 46 jaar en 207 dagen oud, zoon van V-c.

Hij was gehuwd met Martje Meertens Eisses, turfschippersche en dagloonster, geboren in het jaar 1784, overleden in het jaar 1854, 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 12 november 1811, overleden aldaar op 14 augustus 1812, 276 dagen oud.

2 Johannes Garmts Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 3 januari 1813, gedoopt op 17 januari 1813, volgt onder VII-d.

3 Aaltje Garmts Benes, geboren in het jaar 1815, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 29 december 1817, 2 jaar oud.

4 Jantje Garmts Benes, geboren te Kropswolde (Gr.) op 22 april 1819, gedoopt op 30 mei 1819, volgt onder VII-e.

5 Aaltje Garmts Benes, geboren te Groningen op 29 oktober 1820, volgt onder VII-f.

6 Jurrien Benes, geboren te Leens (in het Schip) op 15 september 1822.

7 Marten Garms Benes, geboren te Uithuizen (in het Schip) op 27 april 1825 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-g.

8 Luitje Benes, geboren te Wierhuizen (Gr.) op 5 februari 1828, overleden te Wierhuizen (huisnr.11) op 20 februari 1828, 15 dagen oud.

 

VII-d Johannes Garmts Benes, binnenschipper, geboren te Eenrum (Gr.) op 3 januari 1813, gedoopt op 17 januari 1813, overleden te Rotterdam (Zh.) op 4 juni 1872, 59 jaar en 153 dagen oud, zoon van VI-c.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 26 februari 1835, op 22-jarige leeftijd met Jantje Ennes Kraai (24 jaar oud), schippersche, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 1 oktober 1810, dochter van Enne Thomas Kraai en Grietje Jans Sikkens.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Jans Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 12 maart 1837, overleden te Eenrum (Gr.) op 9 oktober 1838, 1 jaar en 211 dagen oud.

2 Garmt Jans Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 17 juni 1839, overleden aldaar op 25 juni 1839, 8 dagen oud.

3 Germtje Jans Benes, geboren te Leens (Gr.) op 11 augustus 1840, volgt onder VIII-b.

4 Enne Jans Benes, geboren te Sappemeer (Gr.) in december 1842, overleden te Schouwerzijl (Gr.) op 15 januari 1843, 1 maand oud.

5 Enne Jans Benes, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1844, volgt onder VIII-c.

6 Jan Jans Benes, geboren te Warnsveld op 10 september 1846.

7 Grietje Benes, geboren te Garnwerd (Gr.) in het jaar 1849, overleden te Schouwerzijl (Gr.) op 7 december 1850, 1 jaar oud.

 

VIII-b Germtje Jans Benes, geboren te Leens (Gr.) op 11 augustus 1840, dochter van VII-d.

Zij is getrouwd te Lemsterland (Frl.) op 21 oktober 1866, op 26-jarige leeftijd met Albert Legger (27 jaar oud), schipper, geboren te Veendam (Gr.) op 15 december 1838, wonende te Lemmer (Fr.), zoon van Jan Jans Legger en Geertje Lucas Klomp.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Legger, geboren te Lemsterland (Frl.) op 28 oktober 1868.

2 Jan Legger, stoker, geboren te Amsterdam (Nh.) op 2 januari 1870.

Hij is getrouwd te Groningen op 24 mei 1900, op 30-jarige leeftijd met Henderkien ter Veen (26 jaar oud), geboren te Groningen op 6 augustus 1873, dochter van Albert ter Veen en Zwaantje Sjaneker.

3 Enne Legger, geboren te Wymbritseradeel (Fr.) op 29 juli 1871.

4 Geertje Legger, geboren te Wymbritseradeel (Fr.) op 21 maart 1873.

5 Cornelia Jantje Legger, geboren te Groningen op 29 september 1877.

 

VIII-c Enne Jans Benes, schipper, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1844, zoon van VII-d.

Hij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 2 augustus 1869, op 25-jarige leeftijd met (en gescheiden te Winschoten (Gr.) op 27 mei 1891 van) Geesjen Temmen (25 jaar oud), geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1844, dochter van Kasper Roelfs Temmen en Gerritje Roelfs Duut.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Benes, geboren te Harlingen (Fr.) op 9 januari 1870, volgt onder IX-b.

2 Gerritdina Benes, geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1871, volgt onder IX-c.

3 Kasper Benes, zeeman, geboren te Deventer (Ov.) in het jaar 1875.

Hij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 7 februari 1903, op 28-jarige leeftijd met Berendina Kampel (21 jaar oud), geboren te Wildervank (Gr.) in het jaar 1882, dochter van Harm Kampel en Jantje Jonker.

4 Feika Roelfina Benes, geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1881.

Zij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 17 oktober 1903, op 22-jarige leeftijd met Geert te Velde (23 jaar oud), smid, geboren te Anloo (Dr.) in het jaar 1880, zoon van Jan te Velde en Maria Wilhelmina Dekens.

5 Jan Jurrien Benes, bankwerker, geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1884.

Hij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 4 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Jantje Hamminga (23 jaar oud), geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1884, dochter van Willem Hamminga en Anna Catharina Schiphuis.

 

IX-b Jantje Benes, geboren te Harlingen (Fr.) op 9 januari 1870, dochter van VIII-c.

Zij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 12 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Geuchien Bekkering (27 jaar oud), timmerman, geboren te Wildervank (Gr.) in het jaar 1867, zoon van Jan Bekkering en Mettje Hoberg.

Uit dit huwelijk:

1 Kasper Gerrit Bekkering, barbier, geboren te Wildervank (Gr.) in het jaar 1896.

Hij is getrouwd te Wildervank (Gr.) op 23 oktober 1919, op 23-jarige leeftijd met Catharina Veldhuis (21 jaar oud), geboren te Wildervank (Gr.) in het jaar 1898, dochter van Berend Veldhuis en Sievertje Sterenborg.

 

IX-c Gerritdina Benes, geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1871, dochter van VIII-c.

Zij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 18 juli 1896, op 25-jarige leeftijd (1) met Jan Jacob Huizinga (24 jaar oud), geboren te Stadskanaal (Gr.) in het jaar 1872, overleden voor 1912, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Doede Hugo Huizinga en Gebina Sluiter.

Uit dit huwelijk:

1 Gesina Jantina Huizinga, geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1899.

Zij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 17 oktober 1912, op 41-jarige leeftijd (2) met Pieter Kornelis Medema (45 jaar oud), schilder, geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1867, zoon van Harm Medema en Remke van Dijken.

(Hij is eerder getrouwd te Veendam (Gr.) op 24 maart 1894, op 27-jarige leeftijd met (en gescheiden te Winschoten (Gr.) op 4 januari 1911 van) Anja Etta Dethmers (26 jaar oud), geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1868.)

 

VII-e Jantje Garmts Benes, dienstmeid, geboren te Kropswolde (Gr.) op 22 april 1819, gedoopt op 30 mei 1819, overleden te Schouwerzijl (Gr.) op 7 mei 1888, 69 jaar en 15 dagen oud, dochter van VI-c.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 18 mei 1849, op 30-jarige leeftijd met Luitje Rijpkes Beukema (30 jaar oud), timmerman, geboren te Zuurdijk (Gr.) op 6 april 1819, wonende te Schouwerzijl (Gr.), overleden aldaar op 19 februari 1895, 75 jaar en 319 dagen oud, zoon van Rijpke Mennes Beukema en Albertje Luitjes Torringa.

Uit dit huwelijk:

1 Albertje Beukema, dienstmeid en dagloonster, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in het jaar 1850, overleden aldaar op 30 september 1901, 51 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 19 oktober 1871, op 21-jarige leeftijd met Gerrit Jolman (23 jaar oud), boerenknecht, geboren te Warfhuizen (Gr.) in het jaar 1848, zoon van Kornelis Lammerts Jolman en Jantje Geerts Kooi.

2 Martje Luitjes Beukema, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in het jaar 1853, volgt onder VIII-d.

3 Annechien Buikema, dienstmeid, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in het jaar 1857.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 4 mei 1882, op 25-jarige leeftijd met Lohannes Kamphuis (19 jaar oud), boerenknecht, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in het jaar 1863, zoon van Hendrik Kamphuis en Henderika Datema.

4 Aaltje Beukema, dienstmeid, geboren in het jaar 1858, overleden te Wehe (Gr.) op 3 september 1887, 29 jaar oud.

 

VIII-d Martje Luitjes Beukema, dienstmeid, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in het jaar 1853, overleden aldaar op 15 augustus 1880, begraven te Klein Maarslag (Gr.), 27 jaar oud, dochter van VII-e.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 25 mei 1876, op 23-jarige leeftijd met Derk Pieters Cleveringa (32 jaar oud), schipper, geboren te Warfhuizen (Gr.) op 12 mei 1844, overleden te Wetsinge (Gr.) op 20 februari 1919, 74 jaar en 284 dagen oud, zoon van Pieter Derks Cleveringa en Martje Gerrits Buikema.

Uit dit huwelijk:

1 Martje Cleveringa, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in februari 1877, overleden aldaar op 9 juni 1877, 4 maanden oud.

2 Pieter Cleveringa, geboren te Warfhuizen (Gr.) op 18 maart 1878, volgt onder IX-d.

 

IX-d Pieter Cleveringa, schipper, geboren te Warfhuizen (Gr.) op 18 maart 1878, overleden aldaar op 11 juli 1950, 72 jaar en 115 dagen oud, zoon van VIII-d.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 16 oktober 1902, op 24-jarige leeftijd met Geertje Drent (23 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1879, dochter van Jelte Drent en Janna Blauw.

Uit dit huwelijk:

1 Jelte Cleveringa, landbouwer, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1906, overleden te Leens (Gr.) op 9 februari 1927, 21 jaar oud.

 

VII-f Aaltje Garmts Benes, dienstmeid, geboren te Groningen op 29 oktober 1820, dochter van VI-c.

Zij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 7 mei 1846, op 25-jarige leeftijd met Wiepke Baltus Smit (33 jaar oud), turfschipper, geboren te Uithuizen (Gr.) in het jaar 1813, zoon van Baltes Wijpkes Smit en Duurke Derks Holstein.

(Hij was weduwnaar van Hilje Eilkes Ekema.)

Uit dit huwelijk:

1 Martje Smit, dagloonster, geboren te Onderdendam (Gr.) in het jaar 1846, overleden te Den Andel (Gr.) op 26 maart 1924, 78 jaar oud.

Zij is getrouwd te Baflo (Gr.) op 14 oktober 1871, op 25-jarige leeftijd met Jan Venhuizen (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1847, zoon van Aldert Harms Venhuizen en Kornela Jans Pool.

2 Adriaantje Smit, daglonersche, geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1850.

Zij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 26 augustus 1871, op 21-jarige leeftijd met Pieter de Groot (23 jaar oud), dagloner, geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1848, zoon van Marten de Groot en Ebeltje Hiddes van Zeewijk.

3 Derk Smit, geboren te Warffum (Gr.) op 5 juni 1852, volgt onder VIII-e.

4 Jan Smit, schippersknecht, geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1855.

Hij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 23 december 1876, op 21-jarige leeftijd met Harmke Rijzinga (22 jaar oud), geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1854, dochter van Harm Jacobs Rijzinga en Jantje Tjaards Rijkels.

5 Jantje Smit, geboren op 3 mei 1858, volgt onder VIII-f.

 

VIII-e Derk Smit, schipper, geboren te Warffum (Gr.) op 5 juni 1852, overleden aldaar op 10 oktober 1937, 85 jaar en 127 dagen oud, zoon van VII-f.

Hij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 30 september 1876, op 24-jarige leeftijd met Aaltje Klaverdijk (25 jaar oud), geboren te Warffum (Gr.) op 27 maart 1851, overleden aldaar op 16 mei 1936, 85 jaar en 50 dagen oud, dochter van Sibbe Jans Klaverdijk en Anje Klaassens Mulder.

Uit dit huwelijk:

1 Sibbe Smit, brievenbesteller, geboren op 14 juni 1879.

2 Wiebe Smit, dagloner, geboren te Warffum (Gr.) op 24 maart 1884, overleden aldaar op 25 april 1929, 45 jaar en 32 dagen oud.

3 Klaas Smit, concierge, geboren op 29 juni 1888.

4 Anje Smit, geboren op 23 maart 1893.

 

VIII-f Jantje Smit, geboren op 3 mei 1858, overleden te Warffum (Gr.) op 17 december 1934, 76 jaar en 228 dagen oud, dochter van VII-f.

Zij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 10 april 1878, op 19-jarige leeftijd met Klaas Klaverdijk (31 jaar oud), timmerman, geboren op 18 januari 1847, overleden te Warffum (Gr.) op 6 februari 1903, 56 jaar en 19 dagen oud, zoon van Sibbe Jans Klaverdijk en Anje Klaassens Mulder.

Uit dit huwelijk:

1 Sibbe Klaverdijk, schilder, geboren op 13 september 1878.

2 Anje Klaverdijk, geboren op 13 september 1879.

3 Wiebe Klaverdijk, geboren op 30 januari 1883, overleden op 5 maart 1883, 34 dagen oud.

4 Aaltje Klaverdijk, geboren op 10 september 1884, overleden te Groningen op 3 januari 1953, 68 jaar en 115 dagen oud.

5 Wiebe Klaverdijk, geboren op 30 januari 1886, overleden op 14 maart 1886, 43 dagen oud.

6 Elizabeth Klaverdijk, geboren op 25 maart 1888.

7 Wiebe Klaverdijk, schilder, geboren op 4 december 1897.

 

VII-g Marten Garms Benes, binnenschipper (turf), geboren te Uithuizen (in het Schip) op 27 april 1825 (Ned.Hervormd), overleden te Zoutkamp (Gr.) op 20 december 1891, 66 jaar en 237 dagen oud, zoon van VI-c.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 30 december 1850, op 25-jarige leeftijd met Arendina Ennes Kraai (21 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) op 1 juli 1829 (Ned.Hervormd), overleden te Vierhuizen (Gr.) op 3 juli 1915, 86 jaar en 2 dagen oud, dochter van Enne Thomas Kraai en Grietje Jans Sikkens.

Uit dit huwelijk:

1 Garmt Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) in maart 1852, overleden aldaar op 14 mei 1852, 2 maanden oud.

2 Grietje Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 14 maart 1853 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-g.

3 Garmt Benes, geboren in het jaar 1855, overleden te Schouwerzijl (Gr.) op 3 juni 1857, 2 jaar oud.

4 Janna Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 27 april 1857 (Ned.Hervormd), overleden te Zoutkamp (Gr.) op 28 november 1896, 39 jaar en 215 dagen oud.

5 Gerben Beenes, geboren te Enkhuizen (Nh.) op 8 maart 1861 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-h.

6 Enne Benes, geboren te Aduarderzijl (Gr.) op 30 november 1863 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-i.

7 Jan Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 2 augustus 1866 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-j.

8 Jantje Benes, geboren te Vliedorp (Gr.) op 17 september 1868 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-k.

9 Jurrien Benes, losarbeider, geboren te Ulrum (Gr.) op 22 november 1871 (Ned.Hervormd), overleden te Zoutkamp (Gr.) op 22 maart 1932, 60 jaar en 121 dagen oud.

 

VIII-g Grietje Benes, dienstmeid, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 14 maart 1853 (Ned.Hervormd), overleden te Leens (Gr.) op 31 januari 1942, 88 jaar en 323 dagen oud, dochter van VII-g.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 29 december 1877, op 24-jarige leeftijd met Marten Vos (28 jaar oud), dagloner en boerenknecht, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) in het jaar 1849, verongelukt te Leens (Gr.) op 25 april 1922, 73 jaar oud, zoon van Izebrand Marcus Vos en Fenna Koenraads Oostema.

Uit dit huwelijk:

1 IJzebrand Vos, geboren te Houwerzijl (Gr.) in januari 1878, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 14 maart 1878, 2 maanden oud.

2 Arendina Vos, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 2 juni 1879, overleden op 6 januari 1965, 85 jaar en 218 dagen oud.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 27 oktober 1904, op 25-jarige leeftijd met Reinder Dijkstra (22 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1882, zoon van Jacob Dijkstra en Margien Kapper.

3 IJzebrand Vos, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 14 februari 1881, volgt onder IX-e.

4 Marten Vos, geboren op 7 september 1883, volgt onder IX-f.

5 Jan Vos, zeevisser, geboren te Leens (Gr.) op 21 augustus 1885, overleden op 7 november 1975, 90 jaar en 78 dagen oud.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 13 juni 1912, op 26-jarige leeftijd met Frouke Hoeksema (17 jaar oud), geboren te Mensingeweer (Gr.) in het jaar 1895, dochter van Derk Hoeksema en Geeske Enema.

6 Geert Vos, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1887, overleden te Groningen op 11 december 1897, 10 jaar oud.

7 Fenna Vos, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1889.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 12 maart 1908, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden te Utrecht op 16 december 1931 van) Feike Diepstra (28 jaar oud), geboren te Oldekerk (Gr.) in het jaar 1880, zoon van Rentje Diepstra en Antje Overzet.

8 Jantje Vos, geboren te Leens (Gr.) op 30 december 1890.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 25 mei 1912, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Beuving (22 jaar oud), geboren te Roden (Dr.) in het jaar 1890, zoon van Liekel Beuving en Alberdina Roona.

9 Germt Vos, schipper, geboren te Leens (Gr.) op 30 november 1892, overleden op 29 november 1971, 78 jaar en 364 dagen oud.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 9 december 1916, op 24-jarige leeftijd met Berendina Menninga (21 jaar oud), geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) in het jaar 1895, dochter van Jan Menninga en Folgertje Oostema.

10 Kornelia Vos, dienstmeid, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1894.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 28 januari 1915, op 21-jarige leeftijd met Wiert van der Meer (19 jaar oud), dienstknecht, geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1896, zoon van Wolter van der Meer en Janke Veenstra.

11 Geert Vos, dagloner, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1898.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 21 maart 1918, op 20-jarige leeftijd met Neeltje Hoeksema (19 jaar oud), geboren te Wehe (Gr.) in het jaar 1899, dochter van Derk Hoeksema en Geeske Enema.

 

IX-e IJzebrand Vos, dagloner, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 14 februari 1881, zoon van VIII-g.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 30 december 1909, op 28-jarige leeftijd met (en gescheiden te Leens (Gr.) op 13 oktober 1951 van) Anje Voos (18 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) op 10 mei 1891, overleden te Rotterdam (Zh.) op 12 juni 1974, 83 jaar en 33 dagen oud, dochter van Willem Voos en Uilkje Leegstra.

(Zij is daarnaast getrouwd te Leens (Gr.) op 13 oktober 1951, op 60-jarige leeftijd (2) met Harm Ludema (66 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 13 december 1884, overleden aldaar op 3 november 1957, 72 jaar en 325 dagen oud.)

Uit dit huwelijk:

1 Marten Vos, geboren te Eenrum (Gr.) op 30 november 1909.

2 Uulkina Wilhelmina Vos, geboren te Eenrum (Gr.) op 25 november 1910.

3 Jan Willem Vos, geboren te Leens (Gr.) op 8 augustus 1914.

4 Wilhelmina Vos, geboren te Leens (Gr.) op 18 februari 1916.

5 Abel Vos, geboren te Leens (Gr.) op 2 november 1917.

Hij is getrouwd op 19 september 1942, op 24-jarige leeftijd met H. Hofman.

6 Willem Vos, geboren te Leens (Gr.) op 28 juni 1920.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 3 juli 1943, op 23-jarige leeftijd met G. Rijzenga.

7 Siepko Vos, geboren te Leens (Gr.) op 10 maart 1923, volgt onder X-a.

8 Herman Vos, geboren te Leens (Gr.) op 27 juli 1924, overleden aldaar op 1 augustus 1924, 5 dagen oud.

9 Herman Vos, geboren te Groningen op 12 mei 1926, volgt onder X-b.

10 Jacoba Vos, geboren te Kantens (Gr.) op 1 juni 1931.

Zij is getrouwd op 22 december 1950, op 19-jarige leeftijd met E. Rispens.

 

X-a Siepko Vos, geboren te Leens (Gr.) op 10 maart 1923, zoon van IX-e.

Hij is getrouwd op 25 november 1946, op 23-jarige leeftijd met Albertje Bijma (17 jaar tot 44 jaar oud), geboren tussen 1902 en 1929.

Uit dit huwelijk:

1 Elizabeth Zwaantje Vos, geboren op 24 maart 1947, volgt onder XI-a.

 

XI-a Elizabeth Zwaantje Vos, bejaardenverzorgster, geboren op 24 maart 1947, wonende te Lemmer (Fr.), dochter van X-a.

Zij is getrouwd te Lemmer (Fr.) op 23 augustus 1968, op 21-jarige leeftijd met Garmt Danhof (21 jaar oud), werkvoorbereider, geboren te Meppel (Dr.) op 15 april 1947, wonende te Lemmer (Fr.), zoon van Jacob Danhof en Margaritha Kampstra.

Uit dit huwelijk:

1 Ronald Patrick Danhof, geboren te Lemmer (Fr.) op 6 mei 1970, volgt onder XII-a.

2 Jolanda Bianca Danhof, geboren te Lemmer (Fr.) op 22 februari 1973, wonende aldaar.

 

XII-a Ronald Patrick Danhof, internregelaar (Scania Ned.bv), geboren te Lemmer (Fr.) op 6 mei 1970, wonende te Meppel (Dr.), zoon van XI-a.

Hij is getrouwd te Meppel (Dr.) op 16 juli 1997, op 27-jarige leeftijd met Bianca Oosterhof (25 jaar oud), huisvrouw, geboren te Meppel (Dr.) op 7 april 1972, wonende aldaar, dochter van Hendrik Oosterhof en Alie Klok.

Uit dit huwelijk:

1 Joel Danhof, geboren te Meppel (Dr.) op 21 december 1994, wonende aldaar.

2 Roan Alies Danhof, geboren te Meppel (Dr.) op 6 november 1997, wonende aldaar.

 

X-b Herman Vos, chauffeur, geboren te Groningen op 12 mei 1926, zoon van IX-e.

Hij is getrouwd te Wehe den Hoorn (Gr.) op 6 september 1947, op 21-jarige leeftijd met Teetje Tammens (19 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 25 februari 1928, dochter van Johannes Tammens en Janna Lucina Bos.

Uit dit huwelijk:

1 Janna Lucina Vos, geboren te Leens (Gr.) op 16 januari 1948, overleden aldaar op 22 januari 1948, 6 dagen oud.

2 Janna Lucina Vos, geboren te Leens (Gr.) op 5 december 1949.

3 Harm Vos, geboren te Leens (Gr.) op 24 april 1953.

 

IX-f Marten Vos, schipper, geboren op 7 september 1883, overleden op 15 januari 1980, 96 jaar en 130 dagen oud, zoon van VIII-g.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 23 oktober 1909, op 26-jarige leeftijd met Willemina Dijkstra (19 jaar oud), geboren in het jaar 1890, dochter van Jacob Dijkstra en Margien Kapper.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Vos, geboren te Eenrum (Gr.) op 6 oktober 1925, volgt onder X-c.

 

X-c Jan Vos, geboren te Eenrum (Gr.) op 6 oktober 1925, zoon van IX-f.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 20 april 1946, op 20-jarige leeftijd met Jacomina Nube (19 jaar oud), geboren te Chicago (USA) op 1 juli 1926, overleden te Eenrum (Gr.) op 23 augustus 1984, gecremeerd te Groningen op 27 augustus 1984, 58 jaar en 53 dagen oud, dochter van Mattheus Willem Nube en Grietje Mossel.

Uit dit huwelijk:

1 Marten Vos, geboren in het jaar 1946, volgt onder XI-b.

2 Margreet Vos, geboren in het jaar 1952, volgt onder XI-c.

3 Marianne Vos, geboren op 6 augustus 1966.

 

XI-b Marten Vos, geboren in het jaar 1946, zoon van X-c.

Hij is getrouwd in het jaar 1971, op 25-jarige leeftijd met Willy Bergmans.

Uit dit huwelijk:

1 Michiel Vos, geboren in het jaar 1973.

2 Anita Vos, geboren in het jaar 1976.

 

XI-c Margreet Vos, geboren in het jaar 1952, dochter van X-c.

Zij is getrouwd in het jaar 1975, op 23-jarige leeftijd met Nanno Bathoorn (26 jaar oud), vertegenwoordiger bij Bakker-Ulrum b.v., geboren te Onderdendam (Gr.) in het jaar 1949.

Uit dit huwelijk:

1 Zoontje Bathoorn, geboren te Warffum (Gr.) op 5 september 1975, overleden op 5 september 1975, gecremeerd te Groningen.

2 Jacomina Rieuwke Bathoorn, geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1990.

 

VIII-h Gerben Beenes, boerenknecht en dagloner, geboren te Enkhuizen (Nh.) op 8 maart 1861 (Ned.Hervormd), wonende te Vierhuizen (Gr.) en te Houwerzijl (Gr.), overleden te Sauwerd (Gr.) op 26 december 1948, 87 jaar en 293 dagen oud, zoon van VII-g.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 16 mei 1885, op 24-jarige leeftijd (1) met Janna Kampinga (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 12 maart 1864, wonende aldaar, overleden te Ulrum (Gr.) op 30 januari 1903, 38 jaar en 324 dagen oud, dochter van Klaas Kampinga en Antje Bottema.

Uit dit huwelijk:

1 Marten Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 10 oktober 1885, volgt onder IX-g.

2 Klaas Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 11 december 1886, volgt onder IX-h.

3 Jan Beenes, geboren op 29 augustus 1888, ongehuwd overleden te Chicago (USA) op 23 december 1942, begraven aldaar, 54 jaar en 116 dagen oud.

4 Arend Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 28 juni 1890, volgt onder IX-i.

5 Anje Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 3 februari 1892, wonende aldaar.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 21 mei 1920, op 28-jarige leeftijd met Dedde Knol (hoogstens 27 jaar oud), dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.) na maart 1893, zoon van Dedde Knol en Anje Modderman.

6 Grietje Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 22 oktober 1893, volgt onder IX-j.

7 Aafke Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 17 oktober 1895, volgt onder IX-k.

8 Tamme Beenes, geboren op 26 oktober 1898, volgt onder IX-l.

9 Enne Beenes, geboren op 3 december 1901, volgt onder IX-m.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 12 oktober 1904 (getuigen waren Jan Lukas, Albert Groothuis, Wijbo Jacob Timmer en Tjibbe Posthuma), op 43-jarige leeftijd (2) met Aaltje Buikema (39 jaar oud), dagloonster, geboren te Leens (Gr.) op 11 oktober 1865, wonende te Houwerzijl (Gr.), overleden te Ulrum (Gr.) op 4 december 1931, 66 jaar en 54 dagen oud, dochter van Jan Buikema en Bougien Bolt.

(Zij was weduwe van Omge Lindemulder, geboren te Ulrum (Gr.) op 28 februari 1862, overleden te Houwerzijl (Gr.) op 12 maart 1902, 40 jaar en 12 dagen oud, zoon van Jan Lindemulder en Anje van Dijk.)

Uit dit huwelijk:

10 Jantje Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 25 februari 1906, wonende aldaar.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 10 november 1931, op 25-jarige leeftijd met Geert de Jonge (23 jaar oud), timmerman, geboren te Adorp (Gr.) in het jaar 1908, wonende te Sauwerd (Gr.), zoon van Wiete de Jonge en Geertje de Vries.

 

IX-g Marten Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 10 oktober 1885, overleden te Chicago (USA) op 4 juni 1965, 79 jaar en 237 dagen oud, zoon van VIII-h.

Hij was gehuwd (1) met Jennie Weirsma, overleden te Illinois, (USA).

Uit dit huwelijk:

1 Gerben Beenes, geboren op 1 februari 1913, overleden te Illinois, (USA) in maart 1988, 75 jaar en 1 maand oud.

Hij was gehuwd met Renetta NN, geboren op 4 juni 1912, overleden te Illinois, (USA) op 25 mei 1999, 86 jaar en 355 dagen oud.

Hij was gehuwd (2) met Sophie Vandyke, geboren op 17 september 1889, overleden te Illinois, (USA) in april 1985, 95 jaar en 7 maanden oud.

 

IX-h Klaas Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 11 december 1886, overleden te Chicago (USA) op 2 juli 1956, 69 jaar en 204 dagen oud, zoon van VIII-h.

Hij is getrouwd te Iowa, USA op 12 februari 1921, op 34-jarige leeftijd met Berentje Afman (26 jaar oud), geboren te Groningen op 11 maart 1894, overleden te Chicago (USA) op 9 juli 1942, 48 jaar en 120 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Alice Beenes, geboren te Sheldon, Iowa (USA) op 13 november 1921, volgt onder X-d.

2 Gerbina Beenes, geboren op 23 april 1924, volgt onder X-e.

3 Johanna Beenes, geboren te Chicago IL, USA op 23 april 1924 (Ned.Hervormd), volgt onder X-f.

4 Cornelius Beenes, geboren op 10 september 1926 (Ned.Hervormd), volgt onder X-g.

5 Pearl Beenes, geboren te Chicago IL, USA op 13 augustus 1936 (Ned.Hervormd), volgt onder X-h.

6 Martha Beenes (Ned.Hervormd), volgt onder X-i.

7 Theodore Beenes (Ned.Hervormd), volgt onder X-j.

8 Martin Beenes, geboren te Chicago IL, USA.

 

X-d Alice Beenes, huisvrouw, geboren te Sheldon, Iowa (USA) op 13 november 1921, dochter van IX-h.

Zij is getrouwd te Chicago (USA) op 9 mei 1946, op 24-jarige leeftijd met Jacob Stoub (25 jaar oud), geboren te Crookston, Minnesota (USA) op 11 juni 1920.

Uit dit huwelijk:

1 James Stoub, geboren te Chicago (USA) op 14 juli 1947 (Ned.Hervormd), volgt onder XI-d.

2 Albert Stoub, electricien, geboren te Chicago (USA) op 19 mei 1950, overleden aldaar in september 1973, 23 jaar en 4 maanden oud.

Hij is getrouwd te Oak Lawn, IL (USA) in september 1972, op 22-jarige leeftijd met Cynthia Oostema, geboren te Oak Lawn, IL (USA).

3 Carol Stoub, geboren op 22 augustus 1952.

Zij is getrouwd te Oak Lawn, IL (USA) in september 1972, op 20-jarige leeftijd (1) met Daniel Vanhowe (21 jaar oud), geboren te Chicago (USA) op 20 december 1950.

Zij is daarnaast getrouwd te Oak Lawn, IL (USA) op 11 augustus 1979, op 26-jarige leeftijd (2) met Robert Klass (35 jaar oud), geboren te St. Louis (USA) op 7 juli 1944.

4 Donna Stoub, geboren te Evergreen Park, IL (USA) op 1 november 1955 (Gereformeerd), volgt onder XI-e.

5 Philip Stoub, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 15 januari 1962 (baptist), volgt onder XI-f.

 

XI-d James Stoub, geboren te Chicago (USA) op 14 juli 1947 (Ned.Hervormd), zoon van X-d.

Hij is getrouwd te Evergreen Park, IL (USA) op 12 september 1969, op 22-jarige leeftijd met Eleanor Kooyenga (19 jaar oud), geboren te Chicago (USA) op 29 november 1949.

Uit dit huwelijk:

1 Laura Stoub, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 6 juni 1970 (Gereformeerd), volgt onder XII-b.

2 Michael Stoub, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 19 augustus 1972.

Hij is getrouwd te Evergreen Park, IL (USA) op 10 juni 1995, op 22-jarige leeftijd met Laura Punt (22 jaar oud), geboren op 27 oktober 1972.

3 Timothy Stoub, timmerman, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 6 december 1977.

Hij is getrouwd te Orland Park, IL (USA) op 8 september 2000, op 22-jarige leeftijd met Katie Vanderweit (20 jaar oud), geboren op 21 maart 1980.

 

XII-b Laura Stoub, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 6 juni 1970 (Gereformeerd), dochter van XI-d.

Zij is getrouwd te Tinley Park, IL (USA) op 10 november 1990, op 20-jarige leeftijd met Steven Voogt (22 jaar oud), geboren te Chicago (USA) op 14 januari 1968.

Uit dit huwelijk:

1 Rebecca Voogt, geboren te Palos Heights, IL (USA) op 6 mei 1996.

2 Stephanie Voogt, geboren te Palos Heights, IL (USA) op 8 april 1998 (Gereformeerd).

 

XI-e Donna Stoub, receptioniste, geboren te Evergreen Park, IL (USA) op 1 november 1955 (Gereformeerd), dochter van X-d.

Zij is getrouwd te Oak Lawn, IL (USA) op 25 maart 1977, op 21-jarige leeftijd met Don Dijkstra (26 jaar oud), geboren op 3 juni 1950.

Uit dit huwelijk:

1 Adam Dijkstra, student, geboren op 21 februari 1980 (Gereformeerd).

2 Jill Dijkstra, studente, geboren op 18 augustus 1984 (Gereformeerd).

 

XI-f Philip Stoub, automonteur, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 15 januari 1962 (baptist), zoon van X-d.

Hij is getrouwd te Oak Lawn, IL (USA) met Violet O'Donnell.

Uit dit huwelijk:

1 Matthew Stoub, geboren te Palos Heights, IL (USA) in het jaar 1988.

2 Sherri Stoub, geboren te Palos Heights, IL (USA) in het jaar 1993.

 

X-e Gerbina Beenes, secretaresse, geboren op 23 april 1924, overleden op 10 juni 2001, 77 jaar en 48 dagen oud, dochter van IX-h.

Zij is getrouwd te Chicago (USA) op 12 augustus 1942, op 18-jarige leeftijd met George Vanderlaan.

Uit dit huwelijk:

1 Beatrice Vanderlaan, geboren te Chicago (USA) op 3 januari 1943 (Ned.Hervormd), volgt onder XI-g.

2 Renee Vanderlaan, verpleegster, geboren te Chicago IL, USA op 29 januari 1947 (Ned.Hervormd).

 

XI-g Beatrice Vanderlaan, bouwvakarbeider, geboren te Chicago (USA) op 3 januari 1943 (Ned.Hervormd), dochter van X-e.

Zij is getrouwd te Chicago (USA) op 5 mei 1961, op 18-jarige leeftijd met Clarence Schaaf (21 jaar oud), geboren te Chicago (USA) op 29 juni 1939.

Uit dit huwelijk:

1 Ronald Schaaf, geboren te Hammond IN, USA op 23 januari 1963 (Ned.Hervormd), volgt onder XII-c.

2 Randall Schaaf, geboren te Hammond IN, USA op 30 december 1964 (Ned.Hervormd), volgt onder XII-d.

3 Clarence Schaaf, geboren te Hammond IN, USA op 14 februari 1966 (Ned.Hervormd), volgt onder XII-e.

4 Timothy Schaaf, geboren op 16 oktober 1969, overleden op 29 januari 1993, 23 jaar en 105 dagen oud.

5 Jeffery Schaaf, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 10 augustus 1976 (Gereformeerd), volgt onder XII-f.

 

XII-c Ronald Schaaf, geboren te Hammond IN, USA op 23 januari 1963 (Ned.Hervormd), zoon van XI-g.

Hij is getrouwd te Lansing IL, USA op 18 september 1982, op 19-jarige leeftijd met Diane Cosgrove (20 jaar oud), geboren te Hammond IN, USA op 28 januari 1962.

Uit dit huwelijk:

1 Daniel Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 28 maart 1983 (Ned.Hervormd).

2 Paul Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 7 april 1985 (Ned.Hervormd).

3 Matthew Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 12 november 1989 (Ned.Hervormd).

 

XII-d Randall Schaaf, geboren te Hammond IN, USA op 30 december 1964 (Ned.Hervormd), zoon van XI-g.

Hij is getrouwd te Lansing IL, USA op 21 mei 1989, op 24-jarige leeftijd met Dawn Wesolowski (24 jaar oud), geboren te Harvey IL, USA op 10 februari 1965.

Uit dit huwelijk:

1 Elizabeth Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 17 april 1991 (Ned.Hervormd).

2 Nicholas Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 1 juli 1992 (Ned.Hervormd).

3 Lisa Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 3 januari 1994 (Ned.Hervormd).

4 Lori Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 3 januari 1994 (Ned.Hervormd).

 

XII-e Clarence Schaaf, geboren te Hammond IN, USA op 14 februari 1966 (Ned.Hervormd), zoon van XI-g.

Hij is getrouwd te Lansing IL, USA op 14 februari 1987, op 21-jarige leeftijd met Kimberly Poortinga (17 jaar oud), geboren te Chicago IL, USA op 30 oktober 1969.

Uit dit huwelijk:

1 Amanda Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 26 augustus 1988 (Ned.Hervormd).

2 Derek Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 19 oktober 1992 (Ned.Hervormd).

 

XII-f Jeffery Schaaf, vrachtwagenchauffeur, geboren te Oak Lawn, IL (USA) op 10 augustus 1976 (Gereformeerd), zoon van XI-g.

Hij is getrouwd te So. Holland IL, USA op 1 juli 1994, op 17-jarige leeftijd met Laura Zandstra (16 jaar oud), geboren te Hammond IN, USA op 6 november 1977.

Uit dit huwelijk:

1 Jeffrey Schaaf, geboren te Munster IN, USA op 1 december 1994 (Gereformeerd).

 

X-f Johanna Beenes, huisvrouw, geboren te Chicago IL, USA op 23 april 1924 (Ned.Hervormd), dochter van IX-h.

Zij is getrouwd te Chicago IL, USA op 4 mei 1942, op 18-jarige leeftijd met Ralph Perfetto.

Uit dit huwelijk:

1 Bertha Perfetto, volgt onder XI-h.

2 Ralph Perfetto.

Hij was gehuwd (1) met Grace NN.

Hij was gehuwd (2) met Peg NN.

 

XI-h Bertha Perfetto, dochter van X-f.

Zij was gehuwd met Peter Sterenberg.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Sterenberg.

2 Todd Sterenberg.

 

X-g Cornelius Beenes, geboren op 10 september 1926 (Ned.Hervormd), overleden op 17 januari 2000, 73 jaar en 129 dagen oud, zoon van IX-h.

Hij is getrouwd te Chicago IL, USA op 2 december 1949, op 23-jarige leeftijd met Jennie Auwema (23 jaar oud), geboren te Chicago IL, USA op 7 juni 1926.

Uit dit huwelijk:

1 Donald Beenes, geboren te Evergreen Park, IL (USA) op 14 maart 1956 (Ned.Hervormd), volgt onder XI-i.

2 NN Beenes, geboren te Evergreen Park, IL (USA) op 20 juli 1958, overleden aldaar op 20 juli 1958.

 

XI-i Donald Beenes, geboren te Evergreen Park, IL (USA) op 14 maart 1956 (Ned.Hervormd), zoon van X-g.

Hij is getrouwd te Oak Lawn, IL (USA) op 15 oktober 1976, op 20-jarige leeftijd met Joyce Bosma (20 jaar oud), geboren te Chicago IL, USA op 18 april 1956.

Uit dit huwelijk:

1 Brian Beenes, geboren op 18 december 1983.

2 Michelle Beenes, geboren op 2 februari 1987.

 

X-h Pearl Beenes, huisvrouw, geboren te Chicago IL, USA op 13 augustus 1936 (Ned.Hervormd), dochter van IX-h.

Zij is getrouwd te Chicago IL, USA op 6 april 1956, op 19-jarige leeftijd met George Hofman (21 jaar oud), geboren te Chicago IL, USA op 19 februari 1935.

Uit dit huwelijk:

1 Cheryl Hofman, geboren te Chicago IL, USA op 25 januari 1957 (Ned.Hervormd), volgt onder XI-j.

2 Karen Hofman, geboren te Chicago IL, USA op 20 februari 1960.

 

XI-j Cheryl Hofman, geboren te Chicago IL, USA op 25 januari 1957 (Ned.Hervormd), dochter van X-h.

Zij is getrouwd te Elmhurst IL, USA op 21 mei 1976, op 19-jarige leeftijd met Don Decker (24 jaar oud), geboren te Chicago IL, USA op 3 januari 1952.

Uit dit huwelijk:

1 Laura Decker, geboren op 29 maart 1977.

Zij is getrouwd te Elmhurst IL, USA op 30 mei 1997, op 20-jarige leeftijd met Eric Wiernega (20 jaar oud), geboren op 21 maart 1977.

2 Randall Decker, geboren op 24 januari 1980.

3 Eric Decker, geboren op 27 februari 1981.

 

X-i Martha Beenes (Ned.Hervormd), dochter van IX-h.

Zij was gehuwd met Theodore Tibboel, overleden te New Mexico.

Uit dit huwelijk:

1 Larry Tibboel.

2 Lois Tibboel.

3 Lori Lee Tibboel.

 

X-j Theodore Beenes (Ned.Hervormd), zoon van IX-h.

Hij was gehuwd met Ruth Jongsma.

Uit dit huwelijk:

1 Janis Beenes.

2 Douglas Beenes.

3 Beth Beenes.

4 Debbie Beenes.

 

IX-i Arend Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 28 juni 1890, overleden op 22 februari 1941, 50 jaar en 239 dagen oud, zoon van VIII-h.

Hij is getrouwd in maart 1919, op 28-jarige leeftijd met Jennie Bogaard.

Uit dit huwelijk:

1 Gertrude Beenes, volgt onder X-k.

 

X-k Gertrude Beenes, dochter van IX-i.

Zij was gehuwd met Julius Spoolstra.

Uit dit huwelijk:

1 James Spoolstra, volgt onder XI-k.

 

XI-k James Spoolstra, zoon van X-k.

Hij was gehuwd met Theresa Frye.

Uit dit huwelijk:

1 Kimberly Spoolstra.

2 Aaron Spoolstra.

3 Trenton Spoolstra.

 

IX-j Grietje Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 22 oktober 1893, dochter van VIII-h.

Zij is getrouwd op 2 december 1915, op 22-jarige leeftijd met Menne van Dijk (26 jaar oud), dagloner, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) op 22 september 1889, zoon van Pieter Willems van Dijk en Luiktje Roelfs Loots.

Uit dit huwelijk:

1 Janna van Dijk, geboren op 1 mei 1918, volgt onder X-l.

 

X-l Janna van Dijk, geboren op 1 mei 1918, dochter van IX-j.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 18 april 1944, op 25-jarige leeftijd met Berend Zijlstra (24 jaar oud), gemeente werkman, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 25 mei 1919, wonende te Ulrum (Gr.), zoon van Bouke Zijlstra en Janna van Straten.

Uit dit huwelijk:

1 Bouke Zijlstra, automonteur, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 1 februari 1945, wonende te Ulrum (Gr.).

Hij is getrouwd te Wehe den Hoorn (Gr.) op 18 augustus 1971, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Davids (22 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 12 oktober 1948, wonende te Ulrum (Gr.), dochter van Luitje Davids en Zwaantje Posthuma.

2 Menne Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 14 juni 1946, volgt onder XI-l.

3 Jan Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 8 maart 1948, volgt onder XI-m.

4 Pieter Willem Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 14 april 1950, volgt onder XI-n.

5 Cornelis Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 9 november 1951, volgt onder XI-o.

6 Grietje Zijlstra, geboren te Groningen op 6 april 1955, volgt onder XI-p.

7 Freerk Pieter Zijlstra, bankemployee Rabobank, geboren te Groningen op 11 december 1957, wonende te Ulrum (Gr.).

 

XI-l Menne Zijlstra, veiligheidsbeambte Philips, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 14 juni 1946, wonende te Sauwerd (Gr.), zoon van X-l.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 26 maart 1971, op 24-jarige leeftijd met Pieterke van Duinen (22 jaar oud), geboren te Houwerzijl (Gr.) op 24 februari 1949, wonende te Sauwerd (Gr.), dochter van Lammert van Duinen en Baukje Faber.

Uit dit huwelijk:

1 Berend Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 18 oktober 1971.

2 Baukje Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 4 januari 1973.

3 Janna Grietje Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) op 12 augustus 1974.

4 Lammert Folgert Zijlstra, geboren te Sauwerd (Gr.) op 7 december 1977.

 

XI-m Jan Zijlstra, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 8 maart 1948, wonende te Ten Boer (Gr.), zoon van X-l.

Hij is getrouwd te Groningen op 25 november 1976, op 28-jarige leeftijd met Ettina Grietje Bijlstra (21 jaar oud), geboren te Hoogkerk (Gr.) op 31 mei 1955, wonende te Ten Boer (Gr.), dochter van Wiebe Bijlstra en Hendrika Maria Roseboom.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrika Maria Zijlstra, geboren te Ten Boer (Gr.) op 29 september 1977.

2 Berend Zijlstra, geboren te Ten Boer (Gr.) op 11 februari 1979.

 

XI-n Pieter Willem Zijlstra, ambtenaar gem. stadsontwikkeling, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 14 april 1950, wonende te Amersfoort (Gld), zoon van X-l.

Hij is getrouwd te Stedum (Gr.) op 25 maart 1977, op 26-jarige leeftijd met Angenieta Elisabeth Bos (31 jaar oud), geboren te Westeremden (Gr.) op 6 februari 1946, wonende te Amersfoort (Gld), dochter van Johannes Bos en Trijntje Zijlstra.

Uit dit huwelijk:

1 Trude Johanna Zijlstra, geboren te Amersfoort (Gld) op 19 december 1977.

2 Janneke Bernadette Zijlstra, geboren te Amersfoort (Gld) op 19 december 1977.

3 Angenieta Elisabeth Zijlstra, geboren te Amersfoort (Gld) op 24 maart 1979.

4 Bauke Pieter Zijlstra, geboren te Amersfoort (Gld) op 6 februari 1984.

5 Johannes Martijn Zijlstra, geboren te Amersfoort (Gld) op 5 september 1985.

6 Bernard Jan Zijlstra, geboren te Amersfoort (Gld) op 5 september 1985.

 

XI-o Cornelis Zijlstra, monteur install. bedrijf, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 9 november 1951, wonende te Leens (Gr.), zoon van X-l.

Hij is getrouwd te Wehe den Hoorn (Gr.) op 13 juni 1975, op 23-jarige leeftijd met Antje Huisman (22 jaar oud), geboren te Loppersum (Gr.) op 27 april 1953, wonende te Leens (Gr.), dochter van Geert Huisman en Jakoba Veltkamp.

Uit dit huwelijk:

1 Berend Zijlstra, geboren te Leens (Gr.) op 16 juni 1976.

2 Gert Klaas Zijlstra, geboren te Groningen op 31 augustus 1977.

3 Jakoba Johanna Zijlstra, geboren te Groningen op 15 juni 1979.

4 Janna Theodora Zijlstra, geboren te Groningen op 7 juli 1981.

5 Grietje Antje Zijlstra, geboren te Groningen op 30 november 1982.

6 Baukje Jacoba Zijlstra, geboren te Groningen op 16 april 1985.

 

XI-p Grietje Zijlstra, geboren te Groningen op 6 april 1955, wonende te Leusden, dochter van X-l.

Zij is getrouwd te Wehe den Hoorn (Gr.) op 23 september 1983, op 28-jarige leeftijd met Willem Johannes Daniel Kesteloo (25 jaar oud), grondwerktuigbouwkundige Fokker, geboren te Oostburg (Zld) op 26 december 1957, wonende te Leusden, zoon van Willem Cornelis Kesteloo en Tonia de Jonge.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Berend Kesteloo, geboren te Leusden op 29 augustus 1984.

2 Antonie Johannes Kesteloo, geboren te Leusden op 30 juni 1986.

3 Freerk Cornelis Kesteloo, geboren te Leusden op 14 april 1988.

 

IX-k Aafke Beenes, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 17 oktober 1895, overleden te Groningen op 18 oktober 1984, 89 jaar en 1 dag oud, dochter van VIII-h.

Zij is getrouwd op 24 mei 1919, op 23-jarige leeftijd met Klaas van Dijk (23 jaar oud), dagloner en melkrijder, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) op 15 januari 1896, wonende aldaar, overleden te Groningen op 5 april 1985, 89 jaar en 80 dagen oud, zoon van Pieter Willems van Dijk en Luiktje Roelfs Loots.

Uit dit huwelijk:

1 NN van Dijk, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) op 26 maart 1924, overleden aldaar op 26 maart 1924.

2 Pieter Willem van Dijk.

Hij was gehuwd met Klaaske Nanninga, dochter van Klaas Nanninga en Tjaarke Valkema.

 

IX-l Tamme Beenes, beurtschipper en expediteur, geboren op 26 oktober 1898, overleden te Bedum (Gr.) op 23 oktober 1958, 59 jaar en 362 dagen oud, zoon van VIII-h.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 4 juni 1925, op 26-jarige leeftijd met Jantje Schripsema (26 jaar oud), geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 21 februari 1899, wonende te Houwerzijl (Gr.) en te Groningen, overleden te Bedum (Gr.) op 28 mei 1999, 100 jaar en 96 dagen oud, dochter van Pieter Schripsema en Eltje Lijnema.

Uit dit huwelijk:

1 Piet Beenes, geboren op 4 maart 1932, overleden op 4 mei 1991, 59 jaar en 61 dagen oud.

2 Gerben Beenes.

3 Jan Beenes.

 

IX-m Enne Beenes, schippersknecht, vrachtrijder, bouwvakarbeider en magazijnbediende, geboren op 3 december 1901, zoon van VIII-h.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 11 november 1926, op 24-jarige leeftijd met Harmanna Wieringa (29 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 28 november 1896, overleden te Haren (Gr.) op 22 oktober 1975, 78 jaar en 328 dagen oud, dochter van Edo Wieringa en Weida van Inzen.

Uit dit huwelijk:

1 Gerben Beenes, geboren te Eelde (Dr.) op 21 januari 1928, volgt onder X-m.

2 Edo Beenes, geboren te Eelde (Dr.) op 1 maart 1930, volgt onder X-n.

3 Wiea Elizabeth Beenes, geboren te Eelde (Dr.) op 1 maart 1930.

4 Janna Beenes, geboren te Paterswolde (Gr.) op 4 april 1932.

5 Jacomina Beenes, geboren te Haren (Gr.) op 18 december 1934.

 

X-m Gerben Beenes, geboren te Eelde (Dr.) op 21 januari 1928, overleden te Rotterdam (Zh.) op 1 februari 2001, 73 jaar en 11 dagen oud, zoon van IX-m.

Hij was gehuwd met Derkje Bierling, geboren te Winsum (Gr.) in het jaar 1926.

Uit dit huwelijk:

1 Enne Gerben Beenes, geboren in het jaar 1952.

2 Geert Hendrik Beenes, geboren in het jaar 1956.

3 Robert Edward Beenes, geboren in het jaar 1964.

 

X-n Edo Beenes, adj.directeur gem.sociale dienst te Ede, geboren te Eelde (Dr.) op 1 maart 1930, zoon van IX-m.

Hij is getrouwd te Haren (Gr.) op 10 mei 1957, op 27-jarige leeftijd met Auke Groenwold (24 jaar oud), geboren te Haren (Gr.) op 16 juli 1932.

Uit dit huwelijk:

1 Harmke Beenes.

2 Enne Beenes.

3 Gerard Beenes.

 

VIII-i Enne Benes, visser, geboren te Aduarderzijl (Gr.) op 30 november 1863 (Ned.Hervormd), wonende te Zoutkamp (Gr.), overleden aldaar op 18 mei 1919, 55 jaar en 169 dagen oud, zoon van VII-g.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 6 september 1890, op 26-jarige leeftijd met Sjouktje Woltha (22 jaar oud), daglonersche te Ulrum (Gr.), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 14 oktober 1867, overleden aldaar op 20 mei 1948, 80 jaar en 219 dagen oud, dochter van Klaas Woltha en Elisabeth Rijpkes Bol.

Uit dit huwelijk:

1 Elizabeth Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 december 1887, overleden aldaar op 5 juni 1973, begraven aldaar op 9 juni 1973, 85 jaar en 182 dagen oud.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 21 mei 1910, op 22-jarige leeftijd met Geert Maarten Jakobs Buitjes (24 jaar oud), visser, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 11 december 1885, wonende te Spuistraat 1, Zoutkamp (Gr.), overleden te Groningen op 16 april 1958, 72 jaar en 126 dagen oud, zoon van Jacob Martens Buitjes en Gerritje Louwes Bol.

2 Marten Benes, losarbeider, geboren te Ulrum (Gr.) op 29 augustus 1889, overleden te Eenrum (Gr.) op 12 november 1972, begraven te Zoutkamp (Gr.) op 15 november 1972, 83 jaar en 75 dagen oud.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 2 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Grietje Schuitema (27 jaar oud), geboren te Kloosterburen (Gr.) op 28 juni 1886, overleden te Groningen op 13 maart 1948, 61 jaar en 259 dagen oud, dochter van Lieuwe Schuitema en Bieuwke Stegemulder.

3 Arendina Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 8 februari 1891, volgt onder IX-n.

4 Klazina Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 3 april 1892.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 18 oktober 1916, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Groen (21 jaar oud), geboren te Ulrum (Gr.) in het jaar 1895, zoon van Gerrit Groen en Grietje Jager.

5 Jan Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 februari 1894, volgt onder IX-o.

6 Klaas Jannes Benes, losarbeider, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 7 augustus 1896, overleden te Calamazo, USA op 24 december 1958, 62 jaar en 139 dagen oud.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 25 september 1923, op 27-jarige leeftijd met Jantje Boogholt (23 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1900, dochter van Gerrit Boogholt en Hendrikje Hoogakkers.

7 Grietje Benes, geboren te Ulrum (Gr.) op 30 maart 1898, volgt onder IX-p.

8 Jannes Benes, binnenschipper, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 28 januari 1901, overleden te Lokeren (Belgie) op 19 augustus 1963, 62 jaar en 203 dagen oud.

Hij was gehuwd (1) met Leen N.N..

Hij was gehuwd (2) met Alida N.N..

9 Gerben Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 17 februari 1903, gedoopt te Ulrum (Gr.) (Ned.Hervormd), volgt onder IX-q.

10 Kornelia Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 16 september 1905, overleden te Groningen op 2 november 1910, 5 jaar en 47 dagen oud.

11 Enne Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 20 september 1907, volgt onder IX-r.

 

IX-n Arendina Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 8 februari 1891, overleden te Ulrum (Gr.) op 4 december 1980, begraven te Zoutkamp (Gr.) op 8 december 1980, 89 jaar en 300 dagen oud, dochter van VIII-i.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 24 mei 1913, op 22-jarige leeftijd met Berend Heres Zwart (24 jaar oud), turfschipper, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 juni 1888, overleden aldaar op 17 maart 1930, 41 jaar en 285 dagen oud, zoon van Here Cornelis Zwart en Jacomina Heines Buis.

Uit dit huwelijk:

1 Sjouktje Zwart.

Zij was gehuwd met Luuk Beukema.

 

IX-o Jan Benes, visser, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 februari 1894, overleden aldaar op 16 februari 1953, begraven aldaar, 59 jaar en 4 dagen oud, zoon van VIII-i.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 10 november 1923, op 29-jarige leeftijd met Geertruida Bronkema (21 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 17 maart 1902, overleden te Ulrum (Gr.) op 3 mei 1985, begraven te Zoutkamp (Gr.) op 7 mei 1985, 83 jaar en 47 dagen oud, dochter van Jacob Bronkema en Reina Frik.

Uit dit huwelijk:

1 Sjouktje Benes, geboren te Leens (Gr.) op 30 april 1924, gedoopt te Zoutkamp (Gr.) op 22 april 1928 (Ned.Hervormd), overleden te Amsterdam (Nh.) op 24 oktober 1986, begraven aldaar op 29 oktober 1986, 62 jaar en 177 dagen oud.

Zij is getrouwd te Appingedam (Gr.) tussen 1941 en 1945, op 17- tot 21-jarige leeftijd (1) met Henderikus Wolf, geboren te Appingedam (Gr.).

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 1 juni 1948, op 24-jarige leeftijd (2) met Zweitse Bonder (ongeveer 27 jaar oud), melkboer, geboren te den Ham (Gr.) rond 1921.

2 Reina Benes, geboren op 5 november 1925, gedoopt te Zoutkamp (Gr.) op 22 april 1928 (Ned.Hervormd).

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 23 mei 1952, op 26-jarige leeftijd met Wiebe Rutgers (25 jaar oud), politieagent te Den Haag, geboren te Zwaagwesteinde (Fr.) op 16 maart 1927, wonende te Zoutkamp (Gr.), overleden te Groningen op 15 december 2000, 73 jaar en 274 dagen oud.

3 Enne Benes, geboren te Leens (Gr.) op 29 december 1926, gedoopt te Zoutkamp (Gr.) op 22 april 1928 (Ned.Hervormd), volgt onder X-o.

4 NN Benes, geboren te Groningen op 21 augustus 1939, overleden aldaar op 21 augustus 1939.

5 Jacob Benes, geboren te Groningen op 7 maart 1942.

Hij is getrouwd te Groningen (1) met (en gescheiden van) Dirkina Duinkerken, geboren te Groningen op 14 mei 1948.

Hij was gehuwd (2) met Joyce Varla.

 

X-o Enne Benes, visser, landarbeider, apotheekbediende, geboren te Leens (Gr.) op 29 december 1926, gedoopt te Zoutkamp (Gr.) op 22 april 1928 (Ned.Hervormd), overleden te Groningen op 19 oktober 1996, gecremeerd aldaar, 69 jaar en 295 dagen oud, zoon van IX-o.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 6 februari 1950, op 23-jarige leeftijd met Tietje Schuitema (20 jaar oud), huisvrouw, geboren te Ulrum (Gr.) op 3 april 1929, dochter van Frans Schuitema en Antje Bekkema.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Benes, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) op 22 augustus 1950, gedoopt aldaar op 5 november 1950 (Ned.Hervormd), volgt onder XI-q.

2 Frans Benes, geboren te Ulrum (Gr.) op 24 juni 1953, volgt onder XI-r.

3 Jacob Benes, geboren te Ulrum (Gr.) op 21 januari 1958, volgt onder XI-s.

 

XI-q Jan Benes, bakker, Koninklijke Marine, procesoperator en groepsleider, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) op 22 augustus 1950, gedoopt aldaar op 5 november 1950 (Ned.Hervormd), zoon van X-o.

Hij is getrouwd te Groningen op 26 februari 1975, op 24-jarige leeftijd met Talina Martens (24 jaar oud), geboren te Groningen op 1 juni 1950, dochter van Geert Martens en Doelina van Wijk.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Benes, geboren te Groningen op 2 maart 1977.

2 Robert Jan Benes, geboren te Groningen op 4 januari 1980.

3 Dorian Benes, geboren te Groningen op 24 juni 1986.

 

XI-r Frans Benes, gem.ambtenaar (G.V.B), geboren te Ulrum (Gr.) op 24 juni 1953, zoon van X-o.

Hij is getrouwd te Groningen op 23 oktober 1981, op 28-jarige leeftijd met Barbara Leutscher (20 jaar oud), geboren te Groningen op 3 februari 1961.

Uit dit huwelijk:

1 Miranda Benes, geboren te Groningen op 3 september 1983.

2 Steffen Benes, geboren te Groningen op 6 december 1985.

 

XI-s Jacob Benes, geboren te Ulrum (Gr.) op 21 januari 1958, zoon van X-o.

Hij is getrouwd te Annen (Dr.) op 18 oktober 1988, op 30-jarige leeftijd met Beatijx Doesburg (26 jaar oud), geboren te Groningen op 11 november 1961, dochter van Doesburg.

Uit dit huwelijk:

1 Dennis Martijn Benes, geboren te Groningen op 21 april 1989.

2 Patrique Dagmar Benes, geboren te Annen (Dr.) op 23 oktober 1991.

 

IX-p Grietje Benes, geboren te Ulrum (Gr.) op 30 maart 1898, overleden aldaar op 5 juni 1975, begraven te Zoutkamp (Gr.) op 9 juni 1975, 77 jaar en 67 dagen oud, dochter van VIII-i.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 18 december 1919, op 21-jarige leeftijd met Pieter Kruisenga (23 jaar oud), koopman, geboren te Ulrum (Gr.) op 17 oktober 1896, overleden te Groningen op 28 juni 1944, 47 jaar en 255 dagen oud, zoon van Jan Kruisenga en Anna Wierenga.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Kruisenga.

2 Enne Kruisenga.

3 Goosen Kruisenga.

Hij was gehuwd met Hepie Jongsma, overleden te Harlingen (Fr.) op 23 december 1999.

4 Sjoukje Kruisenga.

Zij was gehuwd met Ep Knap.

5 Anna Kruisenga.

Zij was gehuwd met Jurrien Oortwijn.

6 Marten Kruisenga.

7 Grietje Kruisenga.

Zij was gehuwd met Wolter van der Meer.

8 Bertha Kruisenga.

Zij was gehuwd met Henk van Herk.

 

IX-q Gerben Benes, zeevisser, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 17 februari 1903, gedoopt te Ulrum (Gr.) (Ned.Hervormd), overleden aldaar op 3 april 1986, gecremeerd te Groningen op 7 april 1986, 83 jaar en 45 dagen oud, zoon van VIII-i.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 6 juni 1933, op 30-jarige leeftijd met Akke Balk (27 jaar oud), geboren te Ulrum (Gr.) op 17 juni 1905, gedoopt aldaar (Ned.Hervormd), overleden te Zoutkamp (Gr.) op 27 oktober 1996, gecremeerd te Groningen op 31 oktober 1996, 91 jaar en 132 dagen oud, dochter van Johannes Jacobs Balk en Durkje Durks Postma.

Uit dit huwelijk:

1 Enne Johannes Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 2 april 1938, volgt onder X-p.

 

X-p Enne Johannes Benes, produktiemedewerker Heiploeg en visser, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 2 april 1938, overleden aldaar op 6 juni 1994, gecremeerd te Groningen op 9 juni 1994, 56 jaar en 65 dagen oud, zoon van IX-q.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 16 juli 1965, op 27-jarige leeftijd met Jantje Nube (27 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) op 16 augustus 1937, gedoopt aldaar in het jaar 1939, dochter van Mattheus Willem Nube en Grietje Mossel.

Uit dit huwelijk:

1 Margaretha Anneke Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 1 juli 1967, volgt onder XI-t.

2 Anita Jos‚ Benes, geboren te Groningen op 2 januari 1970, volgt onder XI-u.

 

XI-t Margaretha Anneke Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 1 juli 1967, dochter van X-p.

Zij is getrouwd te Uithuizen (Gr.) op 4 juli 1988, op 21-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1997 van) Willem van Dijk (24 jaar oud), procesoperator, geboren te Roodehaan (Gr.) op 12 juli 1963, zoon van Siert van Dijk en Grietje van der Heide.

Uit dit huwelijk:

1 Jose Margriet van Dijk, geboren te Groningen op 14 juni 1989.

2 Kristian Erwin van Dijk, geboren te Geleen (Lb.) op 19 december 1993.

Zij is getrouwd op 11 november 1999, op 32-jarige leeftijd (2) met Lourentius Bernardus Stiekema (32 jaar oud), geboren op 14 juli 1967, zoon van Bernardus Petrus Stiekema en Alida Maria Poisz.

Uit dit huwelijk:

3 Nikita Stiekema, geboren op 15 januari 2001.

 

XI-u Anita Jos‚ Benes, adm.medewerkster gem. De Marne (Gr.), geboren te Groningen op 2 januari 1970, dochter van X-p.

Zij is in ondertrouw gegaan te Kloosterburen (Gr.) in februari 1993 en getrouwd te Leens (Gr.) op 27 augustus 1993, op 23-jarige leeftijd met Henderikus Bos (23 jaar oud), vrachtwagenchauffeur en beroepsmilitair, geboren te Groningen op 23 oktober 1969, zoon van Henderikus Bos en Willempien Wind.

Uit dit huwelijk:

1 Henderikus Enne Johannes Bos, geboren te Groningen op 15 mei 1995.

2 Jennefer Willeke Bos, geboren te Ulrum (Gr.) op 29 mei 1998.

 

IX-r Enne Benes, visser, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 20 september 1907, overleden te Groningen op 22 januari 1985, 77 jaar en 124 dagen oud, zoon van VIII-i.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 15 september 1949, op 41-jarige leeftijd met Hedwig Hermine Wilhelmine Eilers (25 jaar oud), geboren te M”rs (DTL) op 29 mei 1924, overleden op 5 september 2007, 83 jaar en 99 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Sjouktje Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 juli 1950, volgt onder X-q.

2 Hedwig Wilhelmine Ludwike Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 28 juni 1952, volgt onder X-r.

 

X-q Sjouktje Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 juli 1950, dochter van IX-r.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 28 juli 1970, op 20-jarige leeftijd met Enno Kuipers (23 jaar oud), kraanmachinist, geboren te Munnekezijl (Fr.) op 11 november 1946.

Uit dit huwelijk:

1 Kees Elke Kuipers, geboren op 19 januari 1971.

2 Jitske Wilhelmine Kuipers, geboren op 16 november 1972.

3 Albert Kuipers, geboren op 29 oktober 1976.

 

X-r Hedwig Wilhelmine Ludwike Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 28 juni 1952, dochter van IX-r.

Zij is getrouwd te Leens (Verhilversum) op 28 juli 1977, op 25-jarige leeftijd met Ruud van den Berg (24 jaar oud), beroepsmilitair, geboren te Amsterdam (Nh.) op 25 september 1952.

Uit dit huwelijk:

1 Alex van den Berg, geboren op 11 maart 1980.

2 Huib van den Berg, geboren op 9 februari 1983.

 

VIII-j Jan Benes, schippersknecht, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 2 augustus 1866 (Ned.Hervormd), wonende te Niekerk, Ulrum (Gr.), overleden te Zoutkamp (Gr.) op 25 februari 1938, 71 jaar en 207 dagen oud, zoon van VII-g.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 25 mei 1901, op 34-jarige leeftijd met Ebeltje Freerks Smit (24 jaar oud), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 24 april 1877, overleden aldaar voor 12 juni 1928, hoogstens 51 jaar en 49 dagen oud, dochter van Freerk Pieters Smit en Willemke Johannes de Vries.

Uit dit huwelijk:

1 Marten Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 20 september 1902, volgt onder IX-s.

2 Willemke Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 9 maart 1904, overleden te Ulrum (Gr.) op 16 oktober 2001, 97 jaar en 221 dagen oud.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 12 juni 1928, op 24-jarige leeftijd met Geuchien Tillema (25 jaar oud), dagloner, geboren te Leens (Gr.) op 21 mei 1903, overleden aldaar op 29 december 1963, 60 jaar en 222 dagen oud, zoon van Jan Marten Tillema en Grietje Siersema.

3 Freerk Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 3 mei 1906, volgt onder IX-t.

4 Grietje Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 29 februari 1908.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 23 september 1930, op 22-jarige leeftijd met Jan Sielstra.

5 Johannes Benes, losarbeider, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 11 augustus 1910.

6 Gerben Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 26 oktober 1913, overleden te Eenrum (Gr.) op 28 augustus 1996, gecremeerd te Groningen op 2 september 1996, 82 jaar en 307 dagen oud.

 

IX-s Marten Benes, buschauffeur, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 20 september 1902, overleden te Winsum (Gr.) op 31 december 1989, 87 jaar en 102 dagen oud, zoon van VIII-j.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 8 mei 1940, op 37-jarige leeftijd met Ijtje Maria Jozepha Postema (36 jaar oud), geboren te Ulrum (Gr.) op 7 januari 1904, overleden op 23 maart 2003, 99 jaar en 75 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Wijbo Jacob Benes, geboren te Groningen op 17 april 1941, overleden aldaar op 29 september 1985, 44 jaar en 165 dagen oud.

2 Gerard Bertus Benes, geboren te Groningen op 19 maart 1957, volgt onder X-s.

 

X-s Gerard Bertus Benes, geboren te Groningen op 19 maart 1957, zoon van IX-s.

Hij is getrouwd te Almelo met Herma Pit.

Uit dit huwelijk:

1 Martha Juliette Benes, geboren te Groningen op 11 november 1991.

2 Thomas Benes.

 

IX-t Freerk Benes, landarbeider, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 3 mei 1906, zoon van VIII-j.

Hij is getrouwd rond 1935, op ongeveer 29-jarige leeftijd met Albertje Alberts (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Vries (Dr.) op 16 mei 1912, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 11 maart 1938, 25 jaar en 299 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Albertje Benes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 11 maart 1938.

 

VIII-k Jantje Benes, geboren te Vliedorp (Gr.) op 17 september 1868 (Ned.Hervormd), overleden te Groningen op 19 november 1947, 79 jaar en 63 dagen oud, dochter van VII-g.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 18 mei 1901, op 32-jarige leeftijd met Jacob Hoekstra (28 jaar oud), losarbeider, geboren te Engwierum (Fr.) op 9 augustus 1872, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 28 januari 1942, 69 jaar en 172 dagen oud, zoon van Minne Jacobs Hoekstra en Jitske Meinderts de Groot.

Uit dit huwelijk:

1 Jitske Hoekstra, daglonersche, geboren te Vierhuizen (Gr.) op 1 april 1902.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 10 juli 1920, op 18-jarige leeftijd met Egbert de Groot (23 jaar oud), dagloner, geboren te Ulrum (Gr.) in het jaar 1897, zoon van Mekke de Groot en Antje van der Maar.

 

VI-d Ebeltje Jurjens Benes, geboren te Westernieland (Gr.) op 16 september 1786, dochter van V-c.

Zij was gehuwd (1) met Klaas Derks Mulder, koopman, geboren in het jaar 1776, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 26 november 1818, 42 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Klaassen Mulder, veehouder, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 8 april 1810, wonende te Klein Garnwerd (Gr.), overleden te Winsum (Gr.) op 31 mei 1901, 91 jaar en 53 dagen oud.

Hij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 7 juni 1838, op 28-jarige leeftijd met Kunje Antuma (21 jaar oud), geboren te Klein Garnwerd (Gr.) op 15 januari 1817, overleden te Leens (Gr.) op 11 januari 1909, 91 jaar en 362 dagen oud, dochter van Pieter Douwes Antuma en Grietje Jans Huitzing.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 21 oktober 1819, op 33-jarige leeftijd (2) met Klaas Luitjens Dijkhuis (36 jaar oud), landbouwer op Klein Garnwerd, geboren te Leens (Gr.) op 26 januari 1783, zoon van Luitjen Klasens en Geertruit Jans.

Uit dit huwelijk:

2 Geertruid Klasens Dijkhuis, landbouwersche, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1821.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 26 maart 1842, op 21-jarige leeftijd met Barteld Jans Houwinga (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Ulrum (Gr.) in het jaar 1807, zoon van Jan Bartelds Houwinga en Martje Jacobs van Weerden.

VI-e Frouke Jurjens Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 12 januari 1788 (Gereformeerde Gemeente), wonende te Kloosterburen (Gr.), overleden aldaar op 11 januari 1863, 74 jaar en 364 dagen oud, dochter van V-c.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 2 februari 1812, op 24-jarige leeftijd met Geert Hindriks Valkema (26 jaar oud), kuiper, geboren te Lellens (Gr.) op 21 december 1785 (Gereformeerde Gemeente), overleden te Garnwerd (Gr.) op 16 maart 1827, 41 jaar en 85 dagen oud, zoon van Hindrik Geerts Valkema en Aaltje Harms.

Uit dit huwelijk:

1 Hendrik Geerts Valkema, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 5 oktober 1814, volgt onder VII-h.

2 Jurrien Geerts Valkema, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 18 juli 1818, volgt onder VII-i.

3 Johannes Valkema, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 8 februari 1822, volgt onder VII-j.

4 Aaltje Geerts Valkema, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 25 maart 1825.

Zij is getrouwd te Ezinge (Gr.) op 23 mei 1850, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Joest Olthof Heuner (41 jaar oud), boerenknecht, geboren te Oostum (Gr.) op 28 november 1808, zoon van Joest Berendts Heuner en Trijntje Olthof.

 

VII-h Hendrik Geerts Valkema, kuiper, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 5 oktober 1814, overleden te Houwerzijl (Gr.) op 27 mei 1877, 62 jaar en 234 dagen oud, zoon van VI-e.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 13 mei 1843, op 28-jarige leeftijd met Anje Pieters Hofman (26 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 20 april 1817, overleden te Houwerzijl (Gr.) op 6 november 1861, 44 jaar en 200 dagen oud, dochter van Pieter Berents Hofman en Grietje Jacobs van Kampen.

Uit dit huwelijk:

1 Geert Valkema, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 10 november 1848, volgt onder VIII-l.

2 Trijntje Valkema, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 17 januari 1855, volgt onder VIII-m.

3 Ebeltje Valkema, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 12 oktober 1861, volgt onder VIII-n.

 

VIII-l Geert Valkema, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 10 november 1848, overleden aldaar op 16 juli 1931, 82 jaar en 248 dagen oud, zoon van VII-h.

Hij is getrouwd te Zoutkamp (Gr.) op 24 april 1877, op 28-jarige leeftijd met Trijntje Zomer (21 jaar oud), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 15 februari 1856, overleden te Houwerzijl (Gr.) op 29 april 1917, 61 jaar en 73 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Valkema, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 31 augustus 1886, volgt onder IX-u.

 

IX-u Jan Valkema, kruidenier en landbouwer, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 31 augustus 1886, overleden te Ulrum (Gr.) op 20 december 1967, 81 jaar en 111 dagen oud, zoon van VIII-l.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 12 mei 1917, op 30-jarige leeftijd met Derktje Helder (28 jaar oud), geboren te Vierhuizen (Gr.) op 5 oktober 1888, overleden te Ulrum (Gr.) op 26 augustus 1958, 69 jaar en 325 dagen oud, dochter van Egbertus Johannes Helder en Harmanna Dijkema.

(Zij is eerder getrouwd te Ulrum (Gr.) op 19 mei 1909, op 20-jarige leeftijd met Ipe Rozema (24 jaar oud), geboren te Ulrum (Gr.) op 23 oktober 1884, overleden te Groningen op 28 december 1915, 31 jaar en 66 dagen oud.)

Uit dit huwelijk:

1 Egbertus Valkema, geboren te Ulrum (Gr.) (Gereformeerd Vrijgemaakt), volgt onder X-t.

2 Geert Valkema, volgt onder X-u.

3 Harmanna Mannie Valkema.

Zij was gehuwd met Raang Benes Rietema.

 

X-t Egbertus Valkema, automonteur, geboren te Ulrum (Gr.) (Gereformeerd Vrijgemaakt), zoon van IX-u.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) met Aafke van Hoek, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 2 december 1913.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Geert Valkema.

2 Lambertus Anco Valkema.

 

X-u Geert Valkema, zoon van IX-u.

Hij was gehuwd met Jantje Buikema.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Egbertus Valkema.

2 Berend Valkema.

3 Derkina Valkema.

4 Albertus Jan Valkema, volgt onder XI-v.

5 Herman Gerben Valkema.

 

XI-v Albertus Jan Valkema, zoon van X-u.

Hij was gehuwd met Biewina Afien Maring.

Uit dit huwelijk:

1 Herman Gerben Valkema.

2 Robertus Jan Valkema.

3 Martin Wouter Valkema.

4 Suzan Janke Pieternel Valkema.

 

VIII-m Trijntje Valkema, dienstmeid, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 17 januari 1855, overleden te Leens (Gr.) op 3 mei 1951, 96 jaar en 106 dagen oud, dochter van VII-h.

Zij is getrouwd te Houwerzijl (Gr.) op 30 mei 1878, op 23-jarige leeftijd met Willem Duinkerken (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Zuurdijk (Gr.) op 1 maart 1849, overleden te Houwerzijl (Gr.) op 29 december 1936, 87 jaar en 303 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jakob Duinkerken, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 13 maart 1882.

Hij is getrouwd te Grijpskerk (Gr.) op 28 maart 1908, op 26-jarige leeftijd met Hiltje Faber (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Niezijl (Gr.) rond 1883.

2 Anje Duinkerken, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 10 september 1884, volgt onder IX-v.

3 Hendrik Duinkerken, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 27 juli 1894.

 

IX-v Anje Duinkerken, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 10 september 1884, overleden te Ulrum (Gr.) op 26 april 1977, 92 jaar en 228 dagen oud, dochter van VIII-m.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 5 januari 1910, op 25-jarige leeftijd met Tonnis Duisterwinkel (27 jaar oud), turfschipper, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 24 juni 1882, overleden op 26 november 1979, 97 jaar en 155 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Duisterwinkel, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 3 juni 1910, overleden op 21 mei 1974, begraven te Zuidhorn (Gr.) in mei 1974, 63 jaar en 352 dagen oud.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 13 mei 1935, op 24-jarige leeftijd met Pieter van Hoek (25 jaar oud), huisschilder, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 13 februari 1910, overleden te Zuidhorn (Gr.) op 1 mei 1953, 43 jaar en 77 dagen oud.

2 Tunske Tonnis Duisterwinkel, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 24 februari 1912, overleden te Groningen op 17 juli 1912, 144 dagen oud.

3 Tunske Tonnis Duisterwinkel, geboren te Ulrum (Gr.) op 28 januari 1917, overleden te Leens (Gr.) op 29 november 1917, 305 dagen oud.

 

VIII-n Ebeltje Valkema, geboren te Houwerzijl (Gr.) op 12 oktober 1861, overleden aldaar op 6 december 1930, 69 jaar en 55 dagen oud, dochter van VII-h.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 6 december 1882, op 21-jarige leeftijd (1) met Jan Jans Buitjes (48 jaar oud), voerman te Zoutkamp (Gr.) en landarbeider, geboren te Vierhuizen (Gr.) op 28 november 1834, overleden te Grijpskerk (Gr.) op 19 december 1892, 58 jaar en 21 dagen oud, zoon van Jan Pieters Buitjes en Martje Jans Loots.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Pieter Buitjes, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 december 1889, overleden aldaar op 21 december 1889, 9 dagen oud.

2 Martje Buitjes, geboren te Ulrum (Gr.) op 23 december 1890, overleden te Chili, Zuid Amerika op 4 december 1911, 20 jaar en 346 dagen oud.

Zij was gehuwd (2) met Hendrik Mosselaar.

 

VII-i Jurrien Geerts Valkema, kuiper, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 18 juli 1818, overleden te Eenrum (Gr.) op 19 mei 1855, 36 jaar en 305 dagen oud, zoon van VI-e.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 25 april 1850, op 31-jarige leeftijd met Anje Alberts Ronda (32 jaar oud), naaister, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 20 januari 1818, overleden op 12 december 1865, 47 jaar en 326 dagen oud, dochter van Albert Jacobs Ronda en Reintje Jans Loots.

Uit dit huwelijk:

1 Reina Alberdina Valkema, geboren te Uithuizen (Gr.) op 24 december 1850, volgt onder VIII-o.

2 Frouwke Valkema, geboren te Uithuizen (Gr.) in het jaar 1855.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 5 februari 1877, op 22-jarige leeftijd met Abraham van Leeuwen (23 jaar oud), machinist te Amsterdam, geboren te Almelo in het jaar 1854.

 

VIII-o Reina Alberdina Valkema, geboren te Uithuizen (Gr.) op 24 december 1850, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 9 juni 1940, 89 jaar en 168 dagen oud, dochter van VII-i.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 22 december 1875, op 24-jarige leeftijd met Kersien Harms Bol (28 jaar oud), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 13 juni 1847, overleden aldaar op 26 juni 1924, 77 jaar en 13 dagen oud, zoon van Harm Rijpkes Bol en Geertruida Koenraads van der Molen.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 11 mei 1876, overleden te Groningen.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 20 april 1901, op 24-jarige leeftijd met Albert van Duinen (26 jaar oud), cafehouder, geboren te Martenshoek (Gr.) in het jaar 1875, wonende te Groningen.

2 Anje Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 30 januari 1878.

3 Harm Bol, los-werkman, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 23 oktober 1880, ongehuwd overleden aldaar op 29 januari 1930, 49 jaar en 98 dagen oud.

4 Frouke Bol, verpleegster, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 16 oktober 1884, overleden aldaar op 16 juni 1960, 75 jaar en 244 dagen oud.

Zij is getrouwd te Makassar (Indonesie) op 17 april 1924, op 39-jarige leeftijd met Johannes de Rijcke (38 jaar oud), goevernementsambtenaar, geboren te Vlissingen op 19 januari 1886, overleden te Poeloe Samboe (Indonesie) op 24 november 1924, 38 jaar en 310 dagen oud.

5 Alida Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 17 december 1887, overleden aldaar op 21 juni 1892, 4 jaar en 187 dagen oud.

6 Koenraad Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 30 april 1891, volgt onder IX-w.

7 Heerke Bol, landarbeider, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 31 maart 1894, overleden aldaar op 5 juni 1930, 36 jaar en 66 dagen oud.

 

IX-w Koenraad Bol, landarbeider, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 30 april 1891, overleden op 7 april 1968, 76 jaar en 343 dagen oud, zoon van VIII-o.

Hij is getrouwd te Delfzijl (Gr.) op 19 november 1920, op 29-jarige leeftijd met Aaltje Haverland (21 jaar oud), geboren te Delfzijl (Gr.) op 15 mei 1899, overleden na 1968, minstens 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Reina Albertina Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 21 april 1922.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 20 juli 1942, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden te Groningen op 17 juni 1952 van) Jacob Jans Oostema (24 jaar oud), visser, geboren te Ulrum (Gr.) op 15 november 1917, zoon van Jan Oostema en Ieske Oosterhuis.

2 Klaas Bol, korperaal-schrijver, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 2 oktober 1925, wonende te Nijmegen (Gel.).

3 Kersien Bol, bakkersknecht, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 november 1927.

 

VII-j Johannes Valkema, kuiper, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 8 februari 1822, overleden aldaar op 2 juli 1862, 40 jaar en 144 dagen oud, zoon van VI-e.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 19 mei 1860, op 38-jarige leeftijd met Janna Holstein (30 jaar oud), geboren te Uithuizen (Gr.) in het jaar 1830, dochter van Derk Eisses Holstein en Aaltje Willems Spiekman.

(Zij is later getrouwd te Leens (Gr.) op 24 november 1864, op 34-jarige leeftijd met Marten Staghouwer (27 jaar oud), geboren te Wehe (Gr.) in het jaar 1837, zoon van Klaas Obels Staghouwer en Eke Martens Japenga.)

Uit dit huwelijk:

1 Jurrien Valkema, schipper, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1861.

Hij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 30 augustus 1888, op 27-jarige leeftijd met Hebelina Huisman (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1862, dochter van Pieter Huisman en Egbertje Jan Egberts.

 

VI-f Jan Jurriens Benes, binnenschipper, later winkelier te Broek (Eenrum), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 18 september 1791, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 1 september 1871, 79 jaar en 348 dagen oud, zoon van V-c.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 27 mei 1822, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Bartelds Wierenga (21 jaar oud), geboren te Kloosterburen (Gr.) op 25 juli 1800, overleden aldaar op 10 augustus 1864, 64 jaar en 16 dagen oud, dochter van Barteld Sierts Wierenga en Trijntje Reinders.

Uit dit huwelijk:

1 Jurrien Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 25 september 1822.

2 Jurjen Benes, geboren te Wierhuizen (Gr.) in het jaar 1823, overleden aldaar op 25 februari 1828, 5 jaar oud.

3 Trientje Jans Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 5 december 1825 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-k.

4 Jantje Benes, huishoudster, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 14 mei 1828 (Ned.Hervormd), overleden te Obergum, Winsum (Gr.) op 28 november 1894, 66 jaar en 198 dagen oud.

Zij is getrouwd op 31 maart 1856, op 27-jarige leeftijd met Jan Pieters Huizinga (63 jaar oud), grossier, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 7 juni 1792, wonende te Winsum (Gr.), zoon van Pieter Pieters en Anje Jans.

(Hij was weduwnaar van Bouwke Lammerts van Dijk.)

5 Frouwke Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 5 september 1830, volgt onder VII-l.

6 Barteld Jans Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 3 september 1835 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-m.

7 Jurrien Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 25 juli 1837, volgt onder VII-n.

8 Wilhelmina Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 15 oktober 1840, volgt onder VII-o.

 

VII-k Trientje Jans Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 5 december 1825 (Ned.Hervormd), wonende te Pieterburen (Gr.), overleden aldaar op 11 oktober 1884, 58 jaar en 311 dagen oud, dochter van VI-f.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 22 mei 1847, op 21-jarige leeftijd met Klaas Abels Bakema (24 jaar oud), landbouwer en timmerman, geboren te Pieterburen (Gr.) op 31 augustus 1822 (Ned.Hervormd), wonende aldaar, overleden op 27 februari 1872, 49 jaar en 180 dagen oud, zoon van Abel Davids Bakema en Frouwke Klaasens Lubberts.

Uit dit huwelijk:

1 Frouwke Bakema, geboren te Pieterburen (Gr.) op 24 augustus 1848 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-p.

2 Jan Bakema, geboren op 10 mei 1851, overleden op 16 december 1870, 19 jaar en 220 dagen oud.

3 Elizabeth Bakema, geboren op 5 juni 1854, overleden te Eenrum (Gr.) op 5 juni 1854.

4 Abel Bakema, geboren op 25 januari 1856, overleden voor 1860, hoogstens 4 jaar oud.

5 Elizabeth Bakema, geboren op 4 juli 1859, overleden op 29 juni 1864, 4 jaar en 361 dagen oud.

6 Abel Bakema, geboren te Pieterburen (Gr.) op 21 november 1860, volgt onder VIII-q.

7 Barteld Bakema, schipper, geboren te Pieterburen (Gr.) op 6 juli 1864.

Hij is getrouwd te Delfzijl (Gr.) op 4 juni 1897, op 32-jarige leeftijd met Annechien Groenewold (27 jaar oud), geboren te Farmsum (Gr.) in het jaar 1870, dochter van Jan Groenewold en Bouwina Jager.

8 Elisabeth Bakema, dienstmeid, geboren te Pieterburen (Gr.) op 16 april 1867, overleden te Ulrum (Gr.) op 6 februari 1945, 77 jaar en 296 dagen oud.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 25 mei 1901, op 34-jarige leeftijd met Drewes Werkman (33 jaar oud), landarbeider en voerman, geboren te Ulrum (Gr.) op 25 november 1867, overleden te Wagenborgen (Gr.) op 28 februari 1949, begraven te Ulrum (Gr.) in het jaar 1949, 81 jaar en 95 dagen oud, zoon van Writser Werkman en Bina Faber.

 

VIII-p Frouwke Bakema, geboren te Pieterburen (Gr.) op 24 augustus 1848 (Ned.Hervormd), dochter van VII-k.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 7 mei 1870, op 21-jarige leeftijd met Betto Hoogheem (30 jaar oud), dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1840, zoon van Hindrik Gerrits Hoogheem en Martje Bottes.

Uit dit huwelijk:

1 Klaas Hoogheem, boerenknecht, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1871.

 

VIII-q Abel Bakema, dagloner, geboren te Pieterburen (Gr.) op 21 november 1860, overleden op 23 juli 1887, 26 jaar en 244 dagen oud, zoon van VII-k.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 8 november 1884, op 23-jarige leeftijd met Kaatje Bareveld (20 jaar oud), geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1864, dochter van Albert Bareveld en Anje van Houw.

Uit dit huwelijk:

1 Anje Bakema Bakema, geboren op 19 februari 1885.

 

VII-l Frouwke Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 5 september 1830, overleden te Zuurdijk (Gr.) op 4 februari 1886, 55 jaar en 152 dagen oud, dochter van VI-f.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 18 oktober 1854, op 24-jarige leeftijd met Garmt Voet (37 jaar oud), landbouwer te Ulrum (Gr.), geboren te Vliedorp (Gr.) op 27 oktober 1816, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 19 december 1894, 78 jaar en 53 dagen oud, zoon van Kornelis Hendriks Voet en Abeltje Garmts Zuidema.

Uit dit huwelijk:

1 Abeltje Voet, geboren te Houwerzijl (Gr.) in het jaar 1855.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 12 februari 1880, op 25-jarige leeftijd met Eije Jan Beukema (23 jaar oud), verwer, geboren te Ulrum (Gr.) in het jaar 1857, zoon van Pieter Beukema en Geertruida Dijkstra.

2 Elizabeth Voet, geboren te Zuurdijk (Gr.) in het jaar 1856, overleden aldaar op 14 juli 1864, 8 jaar oud.

3 Jantje Voet, huishoudster, geboren te Zuurdijk (Gr.) in het jaar 1859, overleden te Houwerzijl (Gr.) op 4 december 1891, 32 jaar oud.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 28 mei 1884, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Mengers (40 jaar oud), timmerman, geboren te Vliedorp (Gr.) in het jaar 1844, zoon van Henderikus Gerrits Mengers en Martje Jans Bos.

4 Kornelis Voet, voerman, geboren te Zuurdijk (Gr.) in het jaar 1863.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 22 mei 1889, op 26-jarige leeftijd met Catharina Bos (23 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1866, dochter van Jan Bos en Catharina Noordhof.

5 Elizabeth Voet, geboren te Zuurdijk (Gr.) in het jaar 1866.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 22 mei 1889, op 23-jarige leeftijd met Sijger Bos (25 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1864, zoon van Jan Bos en Catharina Noordhof.

6 Germina Voet, huishoudster, geboren te Zuurdijk (Gr.) in het jaar 1868.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 29 mei 1895, op 27-jarige leeftijd met Menno Smit (31 jaar oud), slager, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1864, zoon van Luitje Smit en Bouwina Groenveld.

7 Sieger Voet, bakker, geboren te Zuurdijk (Gr.) in het jaar 1872.

Hij is getrouwd te Groningen op 28 januari 1915, op 43-jarige leeftijd met Antje Kuiper (40 jaar oud), geboren te Harkstede (Gr.) in het jaar 1875, dochter van Simon Jans Kuiper en Tjaakje Jans Groenema.

 

VII-m Barteld Jans Benes, turfschipper te Winsum, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 3 september 1835 (Ned.Hervormd), wonende te Obergum, Winsum (Gr.), overleden aldaar op 15 april 1897, 61 jaar en 224 dagen oud, zoon van VI-f.

Hij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 15 december 1860, op 25-jarige leeftijd met Antje Mennes Rikkerts (19 jaar oud), geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 18 januari 1841 (Ned.Hervormd), wonende aldaar, dochter van Menne Jacobs Rikkerts en Klaaske Jans Kits.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Benes, geboren te Winsum (Gr.) op 8 mei 1861, volgt onder VIII-r.

2 Klazina Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 29 juni 1863.

3 Elizabeth Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 23 september 1865, volgt onder VIII-s.

4 Jantje Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 27 november 1870.

5 Menno Benes, brugwachter te Groningen, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 10 oktober 1879, wonende te Eemskanaal 4, te Oosterhaven 17, te Vinkenstraat 118 en te Groningen, overleden aldaar op 20 juli 1950, 70 jaar en 283 dagen oud.

Hij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 8 juni 1911, op 31-jarige leeftijd met Henderika Ettina de Vries (35 jaar oud), geboren te Winsum (Gr.) op 25 mei 1876, dochter van Aldert de Vries en Reina Groeneveld.

 

VIII-r Jan Benes, beurtschipper op Groningen, geboren te Winsum (Gr.) op 8 mei 1861, overleden te Schiermonnikoog (Fr.) op 2 februari 1945, 83 jaar en 270 dagen oud, zoon van VII-m.

Hij is getrouwd op 29 mei 1890, op 29-jarige leeftijd (1) met Martje van Veen (32 jaar oud), dienstmeid, geboren te Winsum (Gr.) op 25 maart 1858, overleden op 14 mei 1891, 33 jaar en 50 dagen oud, dochter van Evert van Veen en Siepke Kuipers.

Hij is getrouwd te Schiermonnikoog (Fr.) op 27 oktober 1893 (getuigen waren M. Onnes Schaafsma, Eldert Dubblinga, Jan Lieuwes Visser en Dirk Herver), op 32-jarige leeftijd (2) met Aukje Joukes Visser (31 jaar oud), geboren te Schiermonnikoog (Fr.) op 8 oktober 1862, overleden aldaar op 1 februari 1943, 80 jaar en 116 dagen oud, dochter van Jouke Cornelis Tjipkes Visser en Trijntje Jans Dubblinga.

Uit dit huwelijk:

1 Bartelt Benes, geboren te Winsum (Gr.) op 8 januari 1895, volgt onder IX-x.

2 Jouke Kornelis Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 11 juni 1898, overleden aldaar op 22 juni 1898, 11 dagen oud.

3 Jouke Kornelis Benes, geboren te Schiermonnikoog (Fr.) op 29 mei 1901, volgt onder IX-y.

 

IX-x Bartelt Benes, ambt.rijksbelastingen, geboren te Winsum (Gr.) op 8 januari 1895, wonende te Grouw (Frl.), overleden te Alkmaar op 26 juni 1940, 45 jaar en 170 dagen oud, zoon van VIII-r.

Hij is getrouwd te Dokkum (Fr.) op 9 juni 1922, op 27-jarige leeftijd met Antje Brouwer (28 jaar oud), geboren te Dokkum (Fr.) op 16 oktober 1893.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Benes, geboren te Grouw (Frl.) rond 30 november 1923, wonende aldaar, overleden aldaar op 18 januari 1924, ongeveer 49 dagen oud.

2 Jan Floris Benes, geboren te Grouw (Frl.) op 15 mei 1925, volgt onder X-v.

3 Aukje Elizabeth Benes, geboren te Idaarderadeel (Fr.) op 27 oktober 1930.

 

X-v Jan Floris Benes, geboren te Grouw (Frl.) op 15 mei 1925, overleden te Hengelo (Ov.) op 8 januari 1980, 54 jaar en 238 dagen oud, zoon van IX-x.

Hij was gehuwd met Jetske Aafke Sonnema, geboren te Dokkum (Fr.) op 21 februari 1931, overleden te Enschede op 29 januari 1988, 56 jaar en 342 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Bart Fedde Benes, geboren te den Haag (Zh.) op 18 maart 1958, volgt onder XI-w.

2 Robert Jan Benes, geboren te den Haag (Zh.) op 14 juni 1961, volgt onder XI-x.

 

XI-w Bart Fedde Benes, geboren te den Haag (Zh.) op 18 maart 1958, zoon van X-v.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Erik Benes, geboren te Enschede.

2 Bas Benes, geboren te Enschede.

 

XI-x Robert Jan Benes, geboren te den Haag (Zh.) op 14 juni 1961, zoon van X-v.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Sascha Benes.

2 Siebe Benes.

 

IX-y Jouke Kornelis Benes, kapitein op m.s. "Parkhaven", geboren te Schiermonnikoog (Fr.) op 29 mei 1901, zoon van VIII-r.

Hij is getrouwd te Schiermonnikoog (Fr.) op 14 januari 1930, op 28-jarige leeftijd met Lotje Visser (28 jaar oud), geboren te Schiermonnikoog (Fr.) op 23 november 1901, overleden te Leeuwarden (Fr.) op 7 december 1951, 50 jaar en 14 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Benes, geboren te Schiermonnikoog (Fr.) op 21 augustus 1936, volgt onder X-w.

 

X-w Jan Benes, geboren te Schiermonnikoog (Fr.) op 21 augustus 1936, zoon van IX-y.

Hij is getrouwd te Terschelling (Fr.) op 20 november 1959, op 23-jarige leeftijd met Maria Wietses Zorgdrager (26 jaar oud), geboren te Terschelling (Fr.) op 1 juni 1933, gedoopt aldaar.

Uit dit huwelijk:

1 Jouke Cornelis Benes, leraar, geboren te Harlingen (Fr.) op 4 oktober 1960.

2 Wim Benes, bouwkundig tekenaar, geboren te Harlingen (Fr.) op 15 november 1965.

 

VIII-s Elizabeth Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 23 september 1865, wonende aldaar, dochter van VII-m.

Zij is getrouwd op 19 november 1887, op 22-jarige leeftijd met Klaas Borgman (24 jaar oud), afslager, geboren te Winsum (Gr.) in het jaar 1863, zoon van Johannes Borgman en Grietje Louwes.

Uit dit huwelijk:

1 Antje Benes, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 19 januari 1884.

2 Grietje Klaziena Borgman, geboren te Winsum (Gr.) in het jaar 1890.

Zij is getrouwd te Bloemendaal (Nh.) op 24 december 1917, op 27-jarige leeftijd met Diederik Aldert Sebe Oortman (28 jaar oud), onderwijzer, geboren te Finsterwolde (Gr.) in het jaar 1889, zoon van Tieman Oortman en Grietje Meenken.

 

VII-n Jurrien Benes, binnenschipper, arbeider en werkman, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 25 juli 1837, overleden te Groningen op 26 juli 1913, 76 jaar en 1 dag oud, zoon van VI-f.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 6 december 1862, op 25-jarige leeftijd (1) met Ebeltje Poortema (20 jaar oud), geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1842 (Ned.Hervormd), overleden aldaar op 30 maart 1872, 30 jaar oud, dochter van Jan Wibbes Poortema en Elizabeth Groen.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 30 juni 1863, overleden aldaar op 6 juli 1863, 6 dagen oud.

2 Jan Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 2 juli 1864.

3 Wibbe Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 15 april 1869.

4 Ebeltje Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 30 maart 1872, overleden aldaar op 14 december 1872, 259 dagen oud.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 8 oktober 1873, op 36-jarige leeftijd (2) met Jantje Runsink (21 jaar oud), geboren te Winsum (Gr.) op 24 juli 1852 (Ned.Hervormd), overleden te Groningen op 11 januari 1912, 59 jaar en 171 dagen oud, dochter van Kornelis Runsink en Geeszien Lammerts Bulthuis.

Uit dit huwelijk:

5 Jantje Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 11 november 1873, overleden te Groningen op 5 november 1948, 74 jaar en 360 dagen oud.

Zij is getrouwd te Groningen op 8 mei 1904, op 30-jarige leeftijd met Lipke bij de Leij (24 jaar oud), smid, geboren te Britsum, Leeuwarderadeel (Fr.) op 5 maart 1880, zoon van Krijn Lipkes bij de Leij en Doetje Gerrits Keizer.

6 Jurrien Benes, binnenschipper, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 30 juni 1875, overleden te Wagenborgen (Gr.) op 7 april 1947, 71 jaar en 281 dagen oud.

7 Barteld Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 23 juli 1877, overleden aldaar op 10 mei 1880, 2 jaar en 292 dagen oud.

8 Germt Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 5 december 1879, overleden op 15 maart 1887, 7 jaar en 100 dagen oud.

9 Barteld Benes, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 2 augustus 1881, volgt onder VIII-t.

10 Albertus Benes, werkman, geboren te Leek (Gr.) op 28 januari 1884, overleden op 3 november 1915, 31 jaar en 279 dagen oud.

11 Pieter Jan Benes, geboren te Groningen op 17 maart 1886, overleden aldaar op 3 juni 1890, 4 jaar en 78 dagen oud.

12 Germt Benes, geboren te Groningen op 21 mei 1888, overleden aldaar op 21 juli 1888, 61 dagen oud.

13 Wibbe Benes, geboren te Groningen op 24 augustus 1889, volgt onder VIII-u.

14 Jan Benes, geboren te Groningen op 24 februari 1892 (Ned.Hervormd), volgt onder VIII-v.

15 Wilhelmina Benes, geboren te Groningen op 13 januari 1894, overleden aldaar op 3 februari 1894, 21 dagen oud.

16 Cornelia Maria Benes, geboren te Groningen op 29 juni 1897 (Roomskatholiek), volgt onder VIII-w.

 

VIII-t Barteld Benes, losarbeider, huisknecht, commissionair en melkventer, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 2 augustus 1881, overleden te Groningen op 25 januari 1939, 57 jaar en 176 dagen oud, zoon van VII-n.

Hij is getrouwd te Groningen op 4 september 1904, op 23-jarige leeftijd met Martje Enuma (16 jaar oud), geboren te Ezinge (Gr.) rond 29 maart 1888, overleden te Groningen in februari 1969, ongeveer 80 jaar en 11 maanden oud, dochter van Pieter Jan Enuma en Hendriktje Weites.

Uit dit huwelijk:

1 Jurrien Benes, geboren te Groningen in mei 1905, overleden aldaar op 29 juli 1905, 2 maanden oud.

2 Jantje Benes, geboren te Groningen op 28 april 1906, overleden te Kerkrade op 26 april 1991, 84 jaar en 363 dagen oud.

Zij is getrouwd te Groningen op 26 juli 1926, op 20-jarige leeftijd met Casper Jozef Ploem (26 jaar oud), geboren te Kerkrade op 13 oktober 1899, overleden aldaar in het jaar 1955, 56 jaar oud.

3 Pieter Jan Benes, geboren te Groningen op 22 mei 1908, volgt onder IX-z.

4 Jan Johannes Benes, geboren te Groningen op 19 mei 1914, volgt onder IX-aa.

5 Barteld Benes, geboren te Groningen op 14 mei 1917, volgt onder IX-ab.

6 Hendertje Benes, huisvrouw, geboren te Groningen op 30 september 1919, overleden aldaar op 8 september 1986, 66 jaar en 343 dagen oud.

Zij was gehuwd met Edso Dijkman, geboren op 28 januari 1914.

7 Jurrien Benes, geboren te Groningen op 20 november 1922, volgt onder IX-ac.

8 Martje Benes, geboren te Groningen op 10 augustus 1924, overleden aldaar op 29 augustus 1924, 19 dagen oud.

 

IX-z Pieter Jan Benes, melkventer, geboren te Groningen op 22 mei 1908, overleden aldaar op 16 juni 1969, 61 jaar en 25 dagen oud, zoon van VIII-t.

Hij is getrouwd te Groningen op 24 april 1936, op 27-jarige leeftijd met Trijntje Jakobs Wierenga (25 jaar oud), geboren te Meedhuizen, Delfzijl (Gr.) op 28 augustus 1910.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Benes, geboren te Groningen op 15 september 1937.

Zij was gehuwd met Hugo Blad, wonende te Surrey (BC) bij Vancouver.

2 Margaretha Benes, geboren te Groningen op 18 juli 1940, wonende te Garden Grove (Cal) bij Los Angeles.

Zij was gehuwd met Ronny Anderson.

3 Jacoba Wilhelmina Benes, geboren te Groningen op 30 januari 1942.

Zij was gehuwd met Heronynus Johannes Naayer, wonende te Stockton (Cal) bij San Francisco.

4 Barteld Harry Benes, geboren te Groningen op 12 mei 1946.

Hij is getrouwd te Groningen op 30 mei 1968, op 22-jarige leeftijd met Elgiena Catharina Warners (21 jaar oud), geboren te Groningen op 15 april 1947.

5 Anthonia Benes, geboren te Groningen op 15 maart 1948.

Zij is getrouwd te Groningen op 21 oktober 1970, op 22-jarige leeftijd met Aaldrik Eltjo Hein Jager, wonende te Eelde (Dr.).

6 Femmina Benes, geboren te Groningen op 24 mei 1950.

Zij is getrouwd te Groningen op 24 april 1969, op 18-jarige leeftijd met Willem Wiendelt.

 

IX-aa Jan Johannes Benes, kelner, geboren te Groningen op 19 mei 1914, wonende te Pluimerstraat 30, Groningen, overleden te Groningen op 28 april 1970, 55 jaar en 344 dagen oud, zoon van VIII-t.

Hij was gehuwd (1) met Willie Kersaan, overleden te Groningen in het jaar 1945.

Uit dit huwelijk:

1 Barteld(Bart) Benes, geboren te Groningen op 14 mei 1937, overleden aldaar op 18 augustus 1951, 14 jaar en 96 dagen oud.

2 Willem Jan Benes, kelner, geboren te Groningen op 3 november 1938, overleden aldaar op 29 juli 1992, 53 jaar en 269 dagen oud.

3 Pieter Jan Benes, kelner, geboren te Groningen op 9 december 1939.

4 Jan Johannes Benes, zeeman, geboren te Groningen op 17 juli 1942, overleden aldaar op 21 november 1977, 35 jaar en 127 dagen oud.

Hij was gehuwd (2) met Roelina Grietje Slump, geboren te Warffum (Gr.) op 25 februari 1918, overleden op 10 augustus 1996, 78 jaar en 167 dagen oud.

 

IX-ab Barteld Benes, melkventer, geboren te Groningen op 14 mei 1917, overleden aldaar op 30 augustus 1997, 80 jaar en 108 dagen oud, zoon van VIII-t.

Hij is getrouwd te Groningen op 16 maart 1939, op 21-jarige leeftijd met Femmina Johanna van As (20 jaar oud), geboren te Hilversum op 17 november 1918, overleden op 13 januari 2005, 86 jaar en 57 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Anneke Benes, geboren op 8 mei 1940, volgt onder X-x.

2 Bartha Benes, geboren op 3 oktober 1941, volgt onder X-y.

3 Femmina Benes, geboren te Groningen op 31 juli 1947, volgt onder X-z.

4 Pieter Jan Benes, geboren op 1 oktober 1948, volgt onder X-aa.

 

X-x Anneke Benes, geboren op 8 mei 1940, dochter van IX-ab.

Zij is getrouwd op 2 maart 1961, op 20-jarige leeftijd met Ton Bouchier (30 jaar oud), geboren op 5 oktober 1930, overleden op 20 november 1997, 67 jaar en 46 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Petrus Eduwardus Maria Bouchier, geboren op 4 september 1963.

Hij is getrouwd op 16 maart 1994, op 30-jarige leeftijd met Zusanno Schaap (39 jaar oud), geboren op 23 juni 1954.

2 Femmina Johanna Bouchier, geboren op 28 augustus 1964.

Zij woont nu samen met N.N., geboren op 10 september 1960 (oland groenen).

3 Barthold Bouchier, geboren op 27 september 1970, volgt onder XI-y.

 

XI-y Barthold Bouchier, geboren op 27 september 1970, zoon van X-x.

Hij is getrouwd op 28 oktober 1991, op 21-jarige leeftijd met Reina van der Wal (19 jaar oud), geboren op 30 juli 1972.

Uit dit huwelijk:

1 Fabienne Bouchier, geboren op 7 oktober 2000.

2 Louisse Bouchier, geboren op 8 september 2003.

 

X-y Bartha Benes, geboren op 3 oktober 1941, dochter van IX-ab.

Zij is getrouwd op 22 september 1964, op 22-jarige leeftijd met Alko Rijskamp.

Uit dit huwelijk:

1 Mirjam Rijskamp, geboren op 10 maart 1965, volgt onder XI-z.

2 Silvia Rijskamp, geboren op 23 november 1966, volgt onder XI-aa.

3 Juliet Rijskamp, geboren op 3 augustus 1969, volgt onder XI-ab.

4 Roel Rijskamp, geboren op 17 april 1977.

 

XI-z Mirjam Rijskamp, geboren op 10 maart 1965, dochter van X-y.

Zij woont nu samen met Rudi Walstra, geboren op 12 november 1963.

Uit deze relatie:

1 Jeske Walstra, geboren op 22 mei 1992.

2 Renke Walstra, geboren op 20 maart 1995.

 

XI-aa Silvia Rijskamp, geboren op 23 november 1966, dochter van X-y.

Zij woonde samen met Arjan Uil.

Uit deze relatie:

1 Thijmen Uil, geboren op 8 juli 1999.

2 Wieke Uil, geboren op 4 mei 2001.

 

XI-ab Juliet Rijskamp, geboren op 3 augustus 1969, dochter van X-y.

Zij is gehuwd met Jasper Oudenhoven, geboren op 13 juli 1967.

Uit dit huwelijk:

1 Welmoed India Oudenhoven, geboren te Leidschendam op 2 november 2000.

2 Rixt Tesselschade Oudenhoven, geboren te den Haag (Zh.) op 25 februari 2002.

3 Kees Jan Pieter Alko Oudenhoven, geboren te Delft (Zh.) op 2 juli 2004.

 

X-z Femmina Benes, geboren te Groningen op 31 juli 1947, dochter van IX-ab.

Zij is getrouwd te Groningen op 25 februari 1972, op 24-jarige leeftijd met Hendrik Straatsma (25 jaar oud), hoofdinspecteur arbeidsinspectie, geboren te Ternaard op 3 oktober 1946, zoon van Eeltje Hendriks Straatsma en Hinke Frouwina Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1 Nienke Straatsma, geboren te Hengelo (Ov.) op 23 november 1974.

2 Annemieke Straatsma, geboren te Wychen op 18 februari 1977.

3 Marte Straatsma, geboren te Voorschoten (Zh.) op 31 oktober 1979.

 

X-aa Pieter Jan Benes, kok en busschauffeur, geboren op 1 oktober 1948, zoon van IX-ab.

Hij is getrouwd op 14 februari 1969, op 20-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden in het jaar 1984 van) Regiena Catherina Laurentia Huisman (18 jaar oud), geboren te Haskerland op 3 oktober 1950, overleden te Gouda (Zh.) op 15 januari 2002, 51 jaar en 104 dagen oud, dochter van Bernardus Huisman en Truus Beeres.

Uit dit huwelijk:

1 Ingrid Danielle Benes, geboren te Heerenveen (Fr.) op 24 maart 1971, volgt onder XI-ac.

2 Danielle Benes, geboren te Heerenveen (Fr.) op 31 augustus 1973.

Zij is getrouwd te Alphen a/d Rijn op 22 juli 2000, op 26-jarige leeftijd met (en gescheiden in mei 2004 van) Bert Rene van Veen (29 jaar oud), geboren te Zwammerdam op 21 april 1971.

Hij is getrouwd rond 1985, op ongeveer 37-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden rond 1986 van) Germa Hijkoop.

Hij woont tussen 1988 en 1998 samen (3) met Ada de Graaf, geboren op 10 april 1964.

Uit deze relatie:

3 Jamii Benes, geboren te Alphen a/d Rijn op 15 februari 1992.

4 Beau Benes, geboren te Alphen a/d Rijn op 28 maart 1994.

Hij woonde sinds 24 november 2003 samen (4) met Kornelia Rolden.

 

XI-ac Ingrid Danielle Benes, geboren te Heerenveen (Fr.) op 24 maart 1971, dochter van X-aa.

Zij is getrouwd te Alphen a/d Rijn op 15 november 1997, op 26-jarige leeftijd met Jeroen Jan de Visser (26 jaar oud), geboren te Alphen a/d Rijn op 1 april 1971.

Uit dit huwelijk:

1 Bas de Visser, geboren te Gouda (Zh.) op 5 september 2000.

2 Fee de Visser, geboren te Leiderdorp (Zh.) op 6 september 2003.

 

IX-ac Jurrien Benes, losarbeider, geboren te Groningen op 20 november 1922, wonende te Menadostraat 29b, Groningen, overleden te Amsterdam (Nh.) op 27 oktober 1996, 73 jaar en 342 dagen oud, zoon van VIII-t.

Hij is getrouwd rond 1953, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Jeltje Koster, geboren te Amsterdam (Nh.).

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Benes, geboren te Amsterdam (Nh.) rond 1955.

2 Rudolf Benes, geboren te Amsterdam (Nh.) op 6 juli 1956, volgt onder X-ab.

3 Catharina Geertruida Wilhelmina Benes, geboren te Amsterdam (Nh.) op 24 april 1957, volgt onder X-ac.

 

X-ab Rudolf Benes, geboren te Amsterdam (Nh.) op 6 juli 1956, zoon van IX-ac.

Hij was gehuwd met (en gescheiden van) Netta Pot.

Uit dit huwelijk:

1 Winus Benes, geboren op 1 juni 1988.

 

X-ac Catharina Geertruida Wilhelmina Benes, geboren te Amsterdam (Nh.) op 24 april 1957, dochter van IX-ac.

Zij was gehuwd met (en gescheiden van) Abdellatif Karam.

Uit dit huwelijk:

1 Rachid Karam, geboren op 5 januari 1984.

 

VIII-u Wibbe Benes, arbeider, geboren te Groningen op 24 augustus 1889, overleden aldaar op 3 april 1954, 64 jaar en 222 dagen oud, zoon van VII-n.

Hij is getrouwd te Groningen op 16 december 1920, op 31-jarige leeftijd met Trientje Harkema (32 jaar oud), geboren te Terheije, Roden (Dr.) op 9 mei 1888, dochter van Jan Harkema en Jelkje Feenstra.

(Zij is eerder getrouwd te Roden (Dr.) op 13 november 1909, op 21-jarige leeftijd met Christiaan Johannes Drillenburg(ook Lelijveld) (22 jaar oud), geboren te Groningen op 21 mei 1887, overleden aldaar op 28 april 1918, 30 jaar en 342 dagen oud, zoon van N.N. en Alberdina Oosterveld.)

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Benes, geboren te Groningen op 11 februari 1921, volgt onder IX-ad.

 

IX-ad Jantje Benes, geboren te Groningen op 11 februari 1921, dochter van VIII-u.

Zij was gehuwd met Willem Westra.

Uit dit huwelijk:

1 Wibbe Westra, overleden te Groningen op 3 maart 1994.

 

VIII-v Jan Benes, geboren te Groningen op 24 februari 1892 (Ned.Hervormd), overleden aldaar op 16 april 1970, 78 jaar en 51 dagen oud, zoon van VII-n.

Hij is getrouwd te Delft (Zh.) op 5 december 1917, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Gebuijs (22 jaar oud), geboren te Katwijk op 26 oktober 1895, overleden te Groningen op 24 mei 1965, 69 jaar en 210 dagen oud, dochter van Huibert Abraham Gebuijs en Sophia Holleman.

Uit dit huwelijk:

1 Sophia Benes, geboren in het jaar 1916.

2 Jurrien Benes, geboren te Delft (Zh.) op 23 mei 1918, volgt onder IX-ae.

 

IX-ae Jurrien Benes, electr.lasser, geboren te Delft (Zh.) op 23 mei 1918, overleden te Groningen op 8 februari 1987, 68 jaar en 261 dagen oud, zoon van VIII-v.

Hij is getrouwd te Groningen op 15 oktober 1946, op 28-jarige leeftijd met Hendrikje Jans Kelly (26 jaar oud), geboren te Diever (Dr) op 23 december 1919, overleden te Zuidlaren (Dr.) op 14 oktober 1988, 68 jaar en 296 dagen oud, dochter van Jan Kelly en J. van Zegeren.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Benes, geboren te Groningen op 17 oktober 1946, gedoopt op 13 juli 1947 (Ned.Hervormd), volgt onder X-ad.

2 Cornelia Jantje Benes, geboren te Groningen op 29 januari 1949, volgt onder X-ae.

 

X-ad Jan Benes, timmerman, geboren te Groningen op 17 oktober 1946, gedoopt op 13 juli 1947 (Ned.Hervormd), zoon van IX-ae.

Hij is gehuwd met Klasiena Albertje Visser, gem.ambtenaar, geboren te Groningen op 10 februari 1950, gedoopt te Roden (Dr.) op 23 april 1950 (Ned.Hervormd), dochter van Roelofs Visser.

Uit dit huwelijk:

1 Roelof Jurjen Benes, geboren te Groningen op 16 juli 1970, gedoopt te Hoogkerk (Gr.) op 6 september 1970 (Ned.Hervormd).

2 Henriette Esther Benes, geboren te Groningen op 28 oktober 1971, gedoopt te Hoogkerk (Gr.) op 5 december 1971 (Ned.Hervormd).

 

X-ae Cornelia Jantje Benes, verkoopster, geboren te Groningen op 29 januari 1949, dochter van IX-ae.

Zij is getrouwd te Groningen op 20 maart 1970, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Johannes van der Kooi (24 jaar oud), geboren te Leeuwarden (Fr.) op 16 november 1945, zoon van Tjeerd Lieuwes van der Kooi.

Uit dit huwelijk:

1 Ada Hennie van der Kooi, geboren te Genemuiden op 20 juli 1972.

2 Jurrien Tjeerd van der Kooi, geboren te Delfzijl (Gr.) op 6 mei 1975.

 

VIII-w Cornelia Maria Benes, geboren te Groningen op 29 juni 1897 (Roomskatholiek), overleden te Groningen (?) op 12 januari 1966, 68 jaar en 197 dagen oud, dochter van VII-n.

Zij is getrouwd te Groningen op 30 januari 1919, op 21-jarige leeftijd met Gerardus Antonius Mug (22 jaar oud), electricien, geboren te Groningen op 31 januari 1896, zoon van Hinderikus Augustinus Mug en Geziena Margrietha Fokkelman.

Uit dit huwelijk:

1 Hinderikus Augustines Mug, geboren te Groningen op 18 januari 1921, overleden op 27 april 1997, 76 jaar en 99 dagen oud.

2 Jurrien Gerhardus Antonius Mug, geboren te Groningen op 28 september 1924, overleden aldaar op 26 september 1968, 43 jaar en 364 dagen oud.

3 NN Mug, geboren te Groningen op 30 september 1932, overleden aldaar op 30 september 1932.

4 Gerard Mug, geboren te Groningen op 24 juli 1936, overleden aldaar op 8 september 1981, 45 jaar en 46 dagen oud.

 

VII-o Wilhelmina Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 15 oktober 1840, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 16 februari 1917, 76 jaar en 124 dagen oud, dochter van VI-f.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 17 augustus 1864, op 23-jarige leeftijd met Pieter Jans Ritsema (34 jaar oud), rijksbakenmeester op het Groningse en Friese Wad, geboren te Warfhuizen (Gr.) op 19 februari 1830, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 3 mei 1924, 94 jaar en 74 dagen oud, zoon van Pieter Klasens Ritsema en Janna Pieters Wijbrenga.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Ritsema, binnenschipper, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 13 oktober 1864, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 7 oktober 1945, 80 jaar en 359 dagen oud.

Hij is getrouwd te Delfzijl (Gr.) op 24 mei 1889, op 24-jarige leeftijd met Tietje Takens (25 jaar oud), dienstmeid, geboren te Eenum (Gr.) op 6 december 1863, overleden te Farmsum (Gr.) op 3 juni 1913, 49 jaar en 179 dagen oud, dochter van Aarjen Takens en Trijntje Bos.

2 Pieter Ritsema, geboren in het jaar 1868, volgt onder VIII-x.

3 Janna Ritsema, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 28 januari 1874, volgt onder VIII-y.

4 Elizabeth Ritsema, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 22 januari 1877, volgt onder VIII-z.

 

VIII-x Pieter Ritsema, schipper en bakensteker, geboren in het jaar 1868, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 28 februari 1918, 50 jaar oud, zoon van VII-o.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 28 januari 1899, op 31-jarige leeftijd met Berendina Jans Koning (28 jaar oud), geboren in het jaar 1871.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Jan Ritsema, adjudant van politie, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 24 november 1899.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 20 juli 1922, op 22-jarige leeftijd met IJnske Postma (23 jaar oud), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 15 april 1899, dochter van Simon Durks Postma en Louwktje Hekstra.

2 Bieuwina Pieters Ritsema, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 23 juli 1902, volgt onder IX-af.

 

IX-af Bieuwina Pieters Ritsema, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 23 juli 1902, dochter van VIII-x.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 19 februari 1925, op 22-jarige leeftijd met Jan Lap (24 jaar oud), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 28 december 1900, zoon van Lubbert Lap en Aukje Jenne's Homan.

Uit dit huwelijk:

1 Lubbert Pieter Lap, geboren te Heerde (Gld) op 27 september 1926, volgt onder X-af.

2 Pieter Jan Lap, electricien, geboren te Heerde (Gld) op 10 februari 1929, wonende te Deventer (Ov.).

Hij is getrouwd te Heerde (Gld) op 1 maart 1957, op 28-jarige leeftijd met Willy Gerry Eijlander (23 jaar oud), geboren te Wapenveld op 11 februari 1934.

3 Berendina Aukje Geertruida Lap, geboren te Zwollekerspel (Ov.) op 8 augustus 1945.

 

X-af Lubbert Pieter Lap, administrateur, geboren te Heerde (Gld) op 27 september 1926, zoon van IX-af.

Hij is getrouwd te Heerde (Gld) op 25 november 1948, op 22-jarige leeftijd met Antje Schuurman (23 jaar oud), geboren te Zwollekerspel (Ov.) op 4 maart 1925.

Uit dit huwelijk:

1 Bieuwina Berendina Lap, geboren te Heerde (Gld) op 22 oktober 1949.

2 Marjanne Jenneke Lap, geboren te Zwolle (Ov.) op 4 december 1952.

 

VIII-y Janna Ritsema, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 28 januari 1874, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 25 januari 1953, 78 jaar en 363 dagen oud, dochter van VII-o.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 1 juli 1897, op 23-jarige leeftijd met Marten Bosveld (32 jaar oud), stoombootkapitein binnenvaart, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 31 oktober 1864, overleden aldaar op 9 december 1910, 46 jaar en 39 dagen oud, zoon van Heine Bosveld en Berendje Martens Buitjes.

Uit dit huwelijk:

1 Berendje Bosveld, modiste, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 juni 1898, wonende aldaar, ongehuwd overleden.

2 Pieter Jan Bosveld, sleepbootkapitein, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 29 januari 1900, wonende te Urk.

Hij is getrouwd te Groningen op 22 april 1929, op 29-jarige leeftijd met Gezina Lammerts Neut (24 jaar oud), geboren te Kampen (Ov.) op 3 februari 1905, dochter van Lammert Gerrits Neut en Anna Jans Stoutmeijer.

3 Heine Bosveld, sleepbootmachinist, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 april 1901.

Hij is getrouwd te Grijpskerk (Gr.) op 21 september 1951, op 50-jarige leeftijd met Gooikjen Marinus (32 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Visvliet (Gr.) op 24 mei 1919, wonende te Urk.

4 Wilhelmina Bosveld, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 29 juni 1902.

Zij is getrouwd te Amsterdam (Nh.) op 21 mei 1958, op 55-jarige leeftijd met Jan Willems van Ipenburg (50 jaar oud), matroos koopvaardij, geboren te Schoonhoven op 15 september 1907, zoon van Willem van Ipenburg en Jannetje Brobbel.

5 Johan Bosveld, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 8 september 1903, volgt onder IX-ag.

6 Anna Elisabeth Bosveld, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 31 oktober 1906.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 19 mei 1931, op 24-jarige leeftijd met Johannes Arkema (30 jaar oud), hoofd ener school, geboren te Delfzijl (Gr.) op 19 mei 1901, wonende te Groningen, zoon van Cornelis Arkema en Emke Westerdijk.

7 Jan Bosveld, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 17 juli 1908, volgt onder IX-ah.

8 Barbertje Bosveld, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 7 juni 1910.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 6 december 1939, op 29-jarige leeftijd met Lambertus Jan Haan (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Zuurdijk (Gr.) op 23 november 1909, wonende te Bellingwolde (Gr.), zoon van Fokko Haan en Rensje de Boer.

9 Marten Bosveld, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 19 juli 1911, overleden aldaar op 29 juli 1911, 10 dagen oud.

 

IX-ag Johan Bosveld, huisschilder en huismakelaar, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 8 september 1903, zoon van VIII-y.

Hij is getrouwd te Chatham, Ontario Canada op 25 juni 1931, op 27-jarige leeftijd met Engelina Wilhelmina Knijff (23 jaar oud), geboren te Gorinchem op 9 juni 1908.

Uit dit huwelijk:

1 Joanna Wilhelmina Bosveld, geboren te Chatham, Ontario Canada op 12 juni 1934.

Zij is getrouwd te Chatham, Ontario Canada op 26 februari 1953, op 18-jarige leeftijd met Louis Horneman (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Grijpskerk (Gr.) op 25 januari 1931, wonende te Chatham, Ontario Canada.

2 Marten Heine Bosveld, huisschilder, decorateur, geboren te Chatham, Ontario Canada op 25 november 1936, wonende aldaar.

Hij is getrouwd te Goderich (Canada) op 20 december 1958, op 22-jarige leeftijd met Nancy Idona Kelly (19 jaar oud), geboren te Chatham, Ontario Canada op 1 maart 1939.

3 Beverly John Bosveld, geboren te Chatham, Ontario Canada op 14 september 1940.

4 Douglas Arthur Bosveld, geboren te Chatham, Ontario Canada op 20 maart 1943.

5 Anita Joyce Bosveld, geboren te Chatham, Ontario Canada op 8 september 1946.

 

IX-ah Jan Bosveld, kweker en huismakelaar, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 17 juli 1908, wonende te Leens (Gr.) en te Chatham, Ontario Canada, zoon van VIII-y.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 12 april 1929, op 20-jarige leeftijd met Boelechina Pieterdina Reukema (22 jaar oud), geboren te Ulrum (Gr.) op 10 januari 1907, dochter van Marten Reukema en Japigje Hekman.

Uit dit huwelijk:

1 Marten Pieter Jan Bosveld, inspecteur, geboren te Leens (Gr.) op 5 april 1931, wonende te Chatham, Ontario Canada.

2 Johan Marten Bosveld, geboren te Apeldoorn (Gld) op 5 oktober 1935, volgt onder X-ag.

3 Heine Johannes Bosveld, geboren te Groningen op 11 september 1943.

 

X-ag Johan Marten Bosveld, manager-editor, geboren te Apeldoorn (Gld) op 5 oktober 1935, zoon van IX-ah.

Hij is getrouwd te Chatham, Ontario Canada op 10 mei 1957, op 21-jarige leeftijd met Martha Alice Vellinga (19 jaar oud), geboren te Chatham, Ontario Canada op 2 december 1937, dochter van Jan Jacobs Vellinga en Giene Koning.

Uit dit huwelijk:

1 Kenneth John Bosveld, geboren te Chatham, Ontario Canada op 3 juni 1958.

 

VIII-z Elizabeth Ritsema, geboren te Schouwerzijl (Gr.) op 22 januari 1877, dochter van VII-o.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 11 juli 1898, op 21-jarige leeftijd met Abraham Stoutmeijer (24 jaar oud), huisschilder, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 15 maart 1874, overleden aldaar op 17 november 1947, 73 jaar en 247 dagen oud, zoon van Jan Stoutmeijer en Tjaakje Faber.

Uit dit huwelijk:

1 Willem Abrahams Stoutmeijer, huisschilder, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 januari 1908.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 9 december 1935, op 27-jarige leeftijd met Jantina Broers Visser (30 jaar oud), geboren te Ulrum (Gr.) op 4 april 1905, dochter van Broer Jans Visser en Tjaarke Visser.

 

VI-g Luitje Jurriens Benes, binnenschipper, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 22 december 1793 (Ned.Hervormd), overleden te den Hoorn (Gr.) op 11 januari 1843, 49 jaar en 20 dagen oud, zoon van V-c.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 28 januari 1821, op 27-jarige leeftijd (1) met Catharina Rengers Rijkels (20 jaar oud), winkelierster, geboren te Oldehove (Gr.) op 4 mei 1800, overleden te Hornhuizen (Gr.) op 14 juni 1832, 32 jaar en 41 dagen oud, dochter van Renger Rijkels en Etje Hendriks Stoit.

Uit dit huwelijk:

1 Jantje Luitjens Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 10 juli 1822 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-p.

2 Ettje Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 10 augustus 1824.

3 Ettje Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1825, volgt onder VII-q.

4 Ebeltje Luitjes Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 3 oktober 1826 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-r.

5 Hendrik Luitjes Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 30 oktober 1828 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-s.

6 Eltje Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 31 oktober 1830 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-t.

Hij is getrouwd rond 1834, op ongeveer 41-jarige leeftijd (2) met Hendrikje Hindriks Postema.

Uit dit huwelijk:

7 Hanna Benes, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1835, volgt onder VII-u.

8 Wilhelmina Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1837.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 15 september 1860, op 23-jarige leeftijd met Arent Rozing (29 jaar oud), dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1831, overleden te Warfhuizen (Gr.) op 11 maart 1893, 62 jaar oud, zoon van Pieter Arents Rozing en Aaltje Geerts.

 

VII-p Jantje Luitjens Benes, schippersche, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 10 juli 1822 (Ned.Hervormd), wonende aldaar, overleden aldaar op 9 december 1857, 35 jaar en 152 dagen oud, dochter van VI-g.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 22 mei 1847, op 24-jarige leeftijd met Riepke Kornelis Berends Martens (22 jaar oud), schippersknecht en schipper, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1825, wonende aldaar, zoon van Berend Hendriks Martens en Remke Riepkes Top.

(Hij is later getrouwd te Ezinge (Gr.) op 8 februari 1860, op 35-jarige leeftijd met Anje Edsges Smit (42 jaar oud), geboren te Ezinge (Gr.) in het jaar 1818, dochter van Edsge Adrianus Smit en Aaltje Kornelis Tenhoren.)

Uit dit huwelijk:

1 Remke Martens, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 2 oktober 1847.

Zij is getrouwd te Groningen op 27 april 1876, op 28-jarige leeftijd met Timen Smid (29 jaar oud), klerk, geboren te Dorkwerd (Gr.) op 3 mei 1846, zoon van Derk Timens Smid en Geezien Hendriks Venema.

2 Catharina Martens, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 9 oktober 1850.

Zij is getrouwd te Groningen op 27 april 1876, op 25-jarige leeftijd met Heerke Veenhuis (31 jaar oud), opzigter, geboren te Groningen op 12 augustus 1844, zoon van Heerke Hindriks Veenhuis en Cornelia van Geuns.

3 Marten Martens, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1855, overleden te Ulrum (Gr.) op 18 mei 1860, 5 jaar oud.

4 Luitje Martens, geboren op Zee in het jaar 1857, overleden te Ulrum (Gr.) op 19 mei 1860, 3 jaar oud.

 

VII-q Ettje Benes, dagloonster en dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1825, overleden te Vierhuizen (Gr.) op 29 juli 1884, 59 jaar oud, dochter van VI-g.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 25 januari 1851, op 26-jarige leeftijd (1) met Geert Jans Lubben (32 jaar oud), dagloner, geboren te Marum (Gr.) in het jaar 1819, wonende te Kloosterburen (Gr.), zoon van Jan Harms Lubben en Janna Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Janna Lubben, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1851.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 8 mei 1872, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Voltmers (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Vierhuizen (Gr.) in het jaar 1845, zoon van IJsbrand Kornelis Voltmers en Aafke Mennes Vellinga.

2 Catharina Lubben, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1854.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 15 mei 1875, op 21-jarige leeftijd met Geert Niehoff (26 jaar oud), dagloner, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) in het jaar 1849, zoon van Jan Derks Niehoff en Aaltje Willems Ritsema.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 27 april 1872, op 47-jarige leeftijd (2) met Sjoerd Dijkstra (52 jaar oud), geboren te Lieve Vrouwenparochie in het jaar 1820, zoon van Hendrik Sjoerds Dijkstra en Baukje Eiberts.

(Hij was later gehuwd met Annechien Groenewoud, overleden voor 27 april 1872.)

 

VII-r Ebeltje Luitjes Benes, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 3 oktober 1826 (Ned.Hervormd), overleden te Iowa, USA rond 1895, ongeveer 69 jaar oud, dochter van VI-g.

Zij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 25 mei 1851, op 24-jarige leeftijd met Gerrit Jans Damhof (30 jaar oud), landarbeider, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 22 februari 1821 (Ned.Hervormd), overleden rond 1895, ongeveer 74 jaar oud, zoon van Jan Gerrits Damhof en Trijntje Mennes.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Damhof, dagloner, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 19 maart 1852 (Ned.Hervormd), overleden te Saaxumhuizen (Gr.) op 21 maart 1894, 42 jaar en 2 dagen oud.

Hij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 12 februari 1876, op 23-jarige leeftijd met Abbadina van de Ploeg (19 jaar oud), geboren te Rasquert (Gr.) in het jaar 1857.

2 Leentje Damhof, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 2 april 1854 (Ned.Hervormd).

3 Luitje Damhof, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 2 april 1854, volgt onder VIII-aa.

4 Gerrit Damhof, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 15 december 1860 (Ned.Hervormd).

 

VIII-aa Luitje Damhof, landbouwersknecht, geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 2 april 1854, overleden te Roseland, Minnesota USA op 14 augustus 1901, 47 jaar en 134 dagen oud, zoon van VII-r.

Hij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 13 juni 1874, op 20-jarige leeftijd met Anje van der Tuuk (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Onderdendam (Gr.) op 5 november 1852, overleden te Roseland, Minnesota USA op 11 januari 1941, 88 jaar en 67 dagen oud, dochter van Gerhardt Wiltes van der Tuuk en Jantje Egberts Hoeksema.

Uit dit huwelijk:

1 Lena Damhof, geboren te Winsum (Gr.) op 29 december 1874, volgt onder IX-ai.

 

IX-ai Lena Damhof, geboren te Winsum (Gr.) op 29 december 1874, overleden te Roseland, Minnesota USA op 19 maart 1947, 72 jaar en 80 dagen oud, dochter van VIII-aa.

Zij is getrouwd te Hawarden, Iowa USA op 14 oktober 1893, op 18-jarige leeftijd met William Talen (27 jaar oud), geboren te Overijssel op 4 december 1865, overleden te Roseland, Minnesota USA op 27 maart 1943, 77 jaar en 113 dagen oud, zoon van Klaas Talen en Jentje Schra.

Uit dit huwelijk:

1 Louis Talen, geboren te Maurice, Iowa USA op 29 mei 1894, volgt onder X-ah.

 

X-ah Louis Talen, geboren te Maurice, Iowa USA op 29 mei 1894, overleden te Edmonds, Washington USA op 22 december 1956, 62 jaar en 207 dagen oud, zoon van IX-ai.

Hij is getrouwd te Ogilvie, Mennesota USA op 15 januari 1916, op 21-jarige leeftijd met Blance Laura Smith (23 jaar oud), geboren te Minneapolis, Minnesota USA op 20 juni 1892, overleden te Seattle, Washington USA op 14 april 1933, 40 jaar en 298 dagen oud, dochter van Peter William Smith en Alice Gertrude Dane.

Uit dit huwelijk:

1 Herbert Louis Talen, geboren te Milaca, Minnesota USA op 25 november 1916, overleden op 28 mei 1987, 70 jaar en 184 dagen oud.

Hij is getrouwd te Seattle, Washington USA met H. Venable, dochter van Frank Walter Venable en Inez Romana Colvig.

 

VII-s Hendrik Luitjes Benes, schipper, schippersknecht en dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 30 oktober 1828 (Ned.Hervormd), wonende te Kloosterburen (Gr.), overleden te Bemis, SD USA op 30 augustus 1904, begraven te Holland (Lancaster Co, NE.USA), 75 jaar en 305 dagen oud, zoon van VI-g.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 25 september 1852, op 23-jarige leeftijd met Geertje Bierema (27 jaar oud), geboren te Martenshuizen (Kantens, Gr.) in het jaar 1825, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 22 februari 1893, begraven aldaar, 68 jaar oud, natuurlijke dochter van Anje Abels Bierema.

Uit dit huwelijk:

1 Catharina Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 9 augustus 1852, volgt onder VIII-ab.

2 Antje Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 24 november 1854, volgt onder VIII-ac.

3 Eltje Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 1 januari 1858, volgt onder VIII-ad.

4 Luitje Hendriks Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 27 mei 1862, volgt onder VIII-ae.

5 Doodgeboren zoon, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 16 maart 1864, overleden aldaar op 16 maart 1864.

6 Willem Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 31 oktober 1865, overleden aldaar op 11 januari 1873, 7 jaar en 72 dagen oud.

7 Catharina Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 19 augustus 1868, volgt onder VIII-af.

 

VIII-ab Catharina Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 9 augustus 1852, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 31 augustus 1941, begraven aldaar, 89 jaar en 22 dagen oud, dochter van VII-s.

Zij is getrouwd te Chicago, Cook Co, IL (USA) op 1 september 1868, op 16-jarige leeftijd met Alco van der Tuuk (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Appingedam (Gr.) op 25 januari 1845, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 14 juni 1928, 83 jaar en 141 dagen oud, zoon van Willem van der Tuuk en Aaltje Jacobs Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje Vandertook, geboren te Sterling, IL (USA) op 7 september 1869, volgt onder IX-aj.

2 Henry Vandertook, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 28 september 1871, volgt onder IX-ak.

3 William Vandertook, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 28 september 1873, volgt onder IX-al.

4 Gertrude Vandertook, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 25 september 1875, overleden in januari 1985, 109 jaar en 4 maanden oud.

Zij was gehuwd met William Graham Campbell.

5 Elizabeth Vandertook, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 11 november 1877, volgt onder IX-am.

6 Louis Willem Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 25 oktober 1879, overleden aldaar op 17 juli 1880, 266 dagen oud.

7 Anna Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 5 juli 1881, volgt onder IX-an.

8 Alco Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 4 december 1883, overleden aldaar op 19 december 1883, 15 dagen oud.

9 John Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 8 april 1885, overleden aldaar op 25 november 1889, 4 jaar en 231 dagen oud.

10 Willemina Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 4 mei 1888.

Zij was gehuwd met Guy G Campbell.

11 John Vandertook, geboren op 29 juni 1891, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA).

Hij is getrouwd op 26 december 1912, op 21-jarige leeftijd met Gertrude A Kroon.

12 Catharina Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 25 oktober 1893.

Zij is getrouwd op 16 juli 1918, op 24-jarige leeftijd met Einar A Boldt.

13 Alco Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 24 juni 1896, overleden te Empire, CA (USA) op 8 februari 1958, 61 jaar en 229 dagen oud.

 

IX-aj Aaltje Vandertook, huisvrouw, geboren te Sterling, IL (USA) op 7 september 1869, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 17 augustus 1954, begraven aldaar, 84 jaar en 344 dagen oud, dochter van VIII-ab.

Zij is getrouwd op 20 maart 1888, op 18-jarige leeftijd met Hein J van Diest.

Uit dit huwelijk:

1 Tryntje (Tresa) van Diest, geboren te Westfield ND. USA op 27 maart 1889, volgt onder X-ai.

 

X-ai Tryntje (Tresa) van Diest, huisvrouw, geboren te Westfield ND. USA op 27 maart 1889, begraven te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 30 april 1968, 79 jaar en 34 dagen oud, dochter van IX-aj.

Zij is getrouwd op 21 oktober 1909, op 20-jarige leeftijd met Dick Everett Kroon.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Alida Kroon, geboren op 15 maart 1910, volgt onder XI-ad.

 

XI-ad Johanna Alida Kroon, huisvrouw en muzikante, geboren op 15 maart 1910, dochter van X-ai.

Zij is getrouwd op 27 juni 1940, op 30-jarige leeftijd met Earl Duncan.

Uit dit huwelijk:

1 Marilyn Jean Duncan, geboren te Lincoln, Lancaster Co, NE (USA) op 24 november 1942, volgt onder XII-g.

 

XII-g Marilyn Jean Duncan, geboren te Lincoln, Lancaster Co, NE (USA) op 24 november 1942, dochter van XI-ad.

Zij is getrouwd op 28 augustus 1964, op 21-jarige leeftijd met Samuel Edward Moessner.

Uit dit huwelijk:

1 Melissa Ann Moessner, geboren te Ft Leonard Wood, Misouri USA op 16 december 1971.

2 Mark Timothy Moessner, geboren te Omaha, Douglas Co, NE (USA) op 4 juli 1974.

 

IX-ak Henry Vandertook, landbouwer, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 28 september 1871, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 2 augustus 1901, begraven aldaar, 29 jaar en 308 dagen oud, zoon van VIII-ab.

Hij was gehuwd met Artha Kleinendorst, geboren te Pella, Iowa USA op 22 december 1878.

Uit dit huwelijk:

1 Henry Arthur Vandertook, monteur, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 10 september 1901.

Hij was gehuwd met Edith Rachel Blackman.

 

IX-al William Vandertook, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 28 september 1873, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 8 april 1941, 67 jaar en 192 dagen oud, zoon van VIII-ab.

Hij is getrouwd op 25 februari 1897, op 23-jarige leeftijd met Julia M. Bade (20 jaar oud), geboren te Malvern, Mills IA (USA) op 29 augustus 1876, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 30 september 1953, 77 jaar en 32 dagen oud, dochter van Julius Gustave Bade en Mary Liesveldt.

Uit dit huwelijk:

1 Alco Richard Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 10 januari 1898, overleden te Panama, Lancaster C0, NE (USA) op 13 februari 1975, 77 jaar en 34 dagen oud.

Hij is getrouwd op 19 september 1925, op 27-jarige leeftijd met Jennie Ida Kroon.

2 Marie Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 27 maart 1899, overleden op 9 september 1991, 92 jaar en 166 dagen oud.

Zij is getrouwd op 17 februari 1920, op 20-jarige leeftijd met Edward D Huenink.

3 Gustav Julius Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 5 juli 1901, overleden te Panama, Lancaster C0, NE (USA) op 9 januari 1966, 64 jaar en 188 dagen oud.

4 Kathryn Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 29 november 1902, overleden te Omaha, Douglas Co, NE (USA) op 6 november 1971, 68 jaar en 342 dagen oud.

Zij was gehuwd (1) met Wallace Mccarrel.

Zij was gehuwd (2) met Ross Barton.

5 Johanna Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 21 augustus 1905, overleden te Panama, Lancaster C0, NE (USA) in het jaar 1982, 77 jaar oud.

Zij is getrouwd op 16 januari 1925, op 19-jarige leeftijd met Raymond Scott.

6 Sam Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 9 januari 1907, overleden te Omaha, Douglas Co, NE (USA) in maart 1987, 80 jaar en 2 maanden oud.

7 Alyce Arleen Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 9 maart 1910, overleden te Omaha, Douglas Co, NE (USA).

Zij is getrouwd te Omaha, Douglas Co, NE (USA) (1) met Paul Wheaton.

Zij was gehuwd (2) met Don Wilhelmy.

8 Mildred Joyce Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 25 december 1911, overleden te Omaha, Douglas Co, NE (USA).

Zij is getrouwd te Omaha, Douglas Co, NE (USA) met Bob Bauserman.

9 Clara Belle Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 2 augustus 1914, overleden te Omaha, Douglas Co, NE (USA) op 12 juli 1965, 50 jaar en 344 dagen oud.

Zij is getrouwd te Omaha, Douglas Co, NE (USA) met Charles Cady.

10 Wilma Juliette Vandertook, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 31 juli 1916, overleden te Omaha, Douglas Co, NE (USA) op 31 augustus 1994, 78 jaar en 31 dagen oud.

Zij was gehuwd (1) met Ralph Drawbaugh.

Zij was gehuwd (2) met Joe Hale.

Zij was gehuwd (3) met Gerald E. Wilkerson.

11 Elizabeth Vandertook.

Zij was gehuwd met John Oosting.

12 Henry Clyde Vandertook.

Hij was gehuwd met Milderd Miller.

 

IX-am Elizabeth Vandertook, geboren te Fulton, Whiteside, IL (USA) op 11 november 1877, overleden te Lincoln, Lancaster Co, NE (USA) op 13 april 1968, 90 jaar en 154 dagen oud, dochter van VIII-ab.

Zij is getrouwd te Lancaster Co, NE (USA) op 15 januari 1902, op 24-jarige leeftijd met John Baker (20 jaar oud), geboren in het jaar 1882.

Uit dit huwelijk:

1 Henry Jay Baker.

Hij was gehuwd met Hulda Brunken.

2 Alco William Baker.

Hij was gehuwd met Pearl Williams.

 

IX-an Anna Vandertook, geboren te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 5 juli 1881, overleden aldaar op 30 maart 1950, 68 jaar en 268 dagen oud, dochter van VIII-ab.

Zij is getrouwd in het jaar 1900, op 19-jarige leeftijd (1) met Solomon O Cox, overleden in het jaar 1902.

Uit dit huwelijk:

1 Maurine Cathryn Cox.

Zij was gehuwd met Thomas Joseph Briels.

Zij was gehuwd (2) met Roy V Luke.

Zij is getrouwd in het jaar 1922, op 41-jarige leeftijd (3) met George F Wilson.

 

VIII-ac Antje Benes, dienstmeid, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 24 november 1854, wonende aldaar, overleden te Wessington, SD USA op 10 april 1925, 70 jaar en 137 dagen oud, dochter van VII-s.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 16 mei 1877 (getuigen waren Abel Bronkema, Gerhardus Feddema, Geert Dekkenga en Gerhardus Johannes van Voorn), op 22-jarige leeftijd met Luitje Borkhuis (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Wehe (Gr.) op 10 maart 1853, wonende te Vierhuizen (Gr.), overleden te Wessington, SD USA op 2 december 1934, 81 jaar en 267 dagen oud, zoon van Menne Luitjes Borkhuis en Grietje Heins.

Uit dit huwelijk:

1 Menno Borkhuis, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 25 december 1877, overleden te Firth, Lancaster C0, NE (USA) voor 1887, hoogstens 10 jaar oud.

2 NN Borkhuis, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 21 september 1879, overleden aldaar op 21 september 1879.

3 Henrdrik Borkhuis, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 8 maart 1881, overleden te Wessington, SD USA op 27 april 1939, 58 jaar en 50 dagen oud.

4 Gerrit Borkhuis, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 5 maart 1883, overleden te Wessington, SD USA in februari 1972, 88 jaar en 11 maanden oud.

5 Louis Borkhuis, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 9 mei 1885, overleden te Wessington, SD USA op 5 juni 1969, 84 jaar en 27 dagen oud.

6 Menno Borkhuis, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 13 november 1887, overleden te Watertown, Codington SD USA op 7 december 1968, 81 jaar en 24 dagen oud.

7 Grace Borkhuis, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 1 september 1889, overleden op 13 januari 1983, 93 jaar en 134 dagen oud.

8 Gertrude Borkhuis, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 26 december 1892, overleden op 25 augustus 1983, 90 jaar en 242 dagen oud.

9 Ella Borkhuis, geboren te Firth, Lancaster C0, NE (USA) op 18 april 1896, overleden op 27 mei 1991, 95 jaar en 39 dagen oud.

 

VIII-ad Eltje Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 1 januari 1858, overleden te Holland (Lancaster Co, NE.USA) op 4 november 1937, begraven aldaar, 79 jaar en 307 dagen oud, dochter van VII-s.

Zij is getrouwd op 3 januari 1884, op 26-jarige leeftijd met Bastiaan Kallemeyn.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob B Kallemeyn.

 

VIII-ae Luitje Hendriks Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 27 mei 1862, zoon van VII-s.

Hij is getrouwd te USA op 12 mei 1904, op 41-jarige leeftijd met Minnie Jongeneel.

Uit dit huwelijk:

1 Louis Henry Benes.

2 Gertrude Benes.

3 Sophia Wilhelmina Benes.

4 James William Benes.

5 Peter John Benes.

 

VIII-af Catharina Benes, huisvrouw, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 19 augustus 1868, overleden te Littleton, CO (USA), dochter van VII-s.

Zij is getrouwd te USA op 6 december 1897, op 29-jarige leeftijd met Louis Bynes.

Uit dit huwelijk:

1 Henry Bynes.

2 Gertrude Bynes.

 

VII-t Eltje Benes, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 31 oktober 1830 (Ned.Hervormd), wonende aldaar, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 11 januari 1863, 32 jaar en 72 dagen oud, dochter van VI-g.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 28 mei 1862, op 31-jarige leeftijd met Tonnis Huizinga (31 jaar oud), dagloner, geboren in het jaar 1831, zoon van Jurrien Tonnis Huizinga en Jantje Aibes Smit.

Uit dit huwelijk:

1 Janna Benes, geboren op 20 november 1850.

2 Jan Huizinga, geboren te Kloosterburen (Gr.) in december 1862, overleden aldaar op 26 mei 1863, 5 maanden oud.

 

VII-u Hanna Benes, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1835, overleden te Groningen op 1 oktober 1885, 50 jaar oud, dochter van VI-g.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 19 mei 1866, op 31-jarige leeftijd met Klaas Woddema (37 jaar oud), dagloner en machinist, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1829, overleden te Molenrij (Gr.) op 14 juni 1903, 74 jaar oud, zoon van Harm Klaasen Woddema en Antje Tonnis Huizenga.

Uit dit huwelijk:

1 Harm Woddema, dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1867, overleden te Westernieland (Gr.) op 30 november 1936, 69 jaar oud.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 19 september 1903, op 36-jarige leeftijd met Eke Wassenaar (26 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kollum (Fr.) in het jaar 1877, dochter van Pieter Wassenaar en Adriaantje Kooi.

2 Hendericus Woddema, dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1869, overleden te Molenrij (Gr.) op 22 oktober 1945, 76 jaar oud.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 21 mei 1898, op 29-jarige leeftijd met Anna Catharina Wassenaar (28 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kollum (Fr.) in het jaar 1870, dochter van Pieter Wassenaar en Adriaantje Kooi.

3 Anje Woddema, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1871, overleden te Oldehove (Gr.) op 3 november 1951, 80 jaar oud.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 16 juni 1900, op 29-jarige leeftijd met Derk Heins (33 jaar oud), turfschipper, geboren te Groningen in het jaar 1867, zoon van Klaas Heins en Derkien Schuitema.

4 Luitje Woddema, geboren in oktober 1873, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 19 augustus 1875, 1 jaar en 10 maanden oud.

5 Hindertje Woddema, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1877.

Zij is getrouwd te Groningen op 15 april 1906, op 29-jarige leeftijd met Dienko Klootsema (27 jaar oud), commissionair, geboren te Harkstede (Gr.) in het jaar 1879, zoon van Julle Klootsema en Jantje van Bruggen.

 

VI-h Bene Jurjens Benes, binnenschipper, geboren te Wierhuizen (Gr.), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 3 maart 1799 (Ned.Hervormd), overleden aldaar op 12 november 1879, 80 jaar en 254 dagen oud, zoon van V-c.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 15 januari 1835, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Jans Visser (34 jaar oud), naaister, geboren te Pieterburen (Gr.) op 22 juni 1800, dochter van Jan Cornelisz Visser en Eltje Pieters.

Uit dit huwelijk:

1 Eltje Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 2 november 1835, overleden te Pieterburen (Gr.) op 28 juli 1853, 17 jaar en 268 dagen oud.

2 Jantje Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 29 september 1837, overleden aldaar op 7 maart 1843, 5 jaar en 159 dagen oud.

3 Jan Benes, kastelein en schipper, geboren te Pieterburen (Gr.) op 3 november 1840, wonende aldaar, verdronken op 14 mei 1886, 45 jaar en 192 dagen oud.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 16 december 1865, op 25-jarige leeftijd met Hilje Visser (17 jaar oud), geboren te Westernieland (Gr.) op 16 oktober 1848, overleden te Baflo (Gr.) op 10 juli 1931, 82 jaar en 267 dagen oud, dochter van Jacob Tjarks Visser en Grietje Jans Broekema.

(Zij is later getrouwd te Winsum (Gr.) op 22 november 1888, op 40-jarige leeftijd met (en gescheiden te Groningen op 19 maart 1909 van) Jan Brands (33 jaar oud), geboren in het jaar 1855, wonende te Usquert (Gr.), zoon van Andries Brands en Aaltje Derks Reinders.)

 

VI-i Trijntje Jurjens Benes, dagloonster, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 27 december 1801 (Ned.Hervormd), overleden te Broek (Eenrum, Gr.) op 13 maart 1886, 84 jaar en 76 dagen oud, dochter van V-c.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 22 augustus 1823, op 21-jarige leeftijd met Derk Tjerks van der Veen (24 jaar oud), schipper, geboren te Leek (Gr.) op 27 maart 1799, overleden te Adorp (Gr.) op 30 april 1836, 37 jaar en 34 dagen oud, zoon van Tjerk Goukes van der Veen en Tjiske Kornelis.

Uit dit huwelijk:

1 Jurjen van der Veen, schipper, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1828.

Hij is getrouwd te Veendam (Gr.) op 2 juni 1860, op 32-jarige leeftijd met Aaltje Ekkel (28 jaar oud), geboren te Veendam (Gr.) in het jaar 1832, dochter van Jan Pieters Ekkel en Hillechien Jacobs Bolten.

2 Tjitske van der Veen, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1829.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 31 mei 1851, op 22-jarige leeftijd met Frederik Jan Georg Furda (33 jaar oud), commies, geboren te Onstwedde (Gr.) in het jaar 1818, zoon van Frans Furda en Rientje Eelizabeth Brugmans.

3 Jantje van der Veen, geboren te Wierhuizen (Gr.) in het jaar 1832.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 11 december 1861, op 29-jarige leeftijd met Jan van Dijk (31 jaar oud), buitenvaarder, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1830, zoon van Jakobus Pieters van Dijk en Jantje Jans Zijlstra.

 

IV-d Diewer Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 12 mei 1737, overleden voor 1804, hoogstens 67 jaar oud, dochter van III-a.

Zij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 19 maart 1758, op 20-jarige leeftijd met haar neef Jan Benes (23 jaar oud), landbouwer, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 24 maart 1734, wonende aldaar, overleden voor 1804, hoogstens 70 jaar oud, zoon van III-b.

Uit dit huwelijk:

1 Jurrien Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 31 december 1758, gedoopt aldaar op 7 januari 1759, begraven aldaar op 29 juni 1760, 1 jaar en 181 dagen oud.

2 Jurrien Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 30 oktober 1761, gedoopt aldaar op 1 november 1761, volgt onder V-d.

3 Bene Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 24 maart 1764, gedoopt aldaar op 25 maart 1764, begraven aldaar op 22 juni 1779, 15 jaar en 90 dagen oud.

4 Garmt Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 18 maart 1766, gedoopt aldaar op 23 maart 1766, volgt onder V-e.

5 Willem Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 29 februari 1768, gedoopt aldaar op 4 maart 1768, begraven aldaar op 6 januari 1769, 312 dagen oud.

6 Luitje Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 14 oktober 1769, gedoopt aldaar op 15 oktober 1769.

Hij is getrouwd te Spijk (Gr.) met Grietje Alles.

7 Willem Jans Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 31 januari 1773.

8 Derk Jans Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 5 maart 1775.

 

V-d Jurrien Jans Benes, landbouwer te Den Andel (Gr.), geboren te Pieterburen (Gr.) op 30 oktober 1761, gedoopt aldaar op 1 november 1761, zoon van IV-d.

Hij is getrouwd rond 1785, op ongeveer 24-jarige leeftijd (1) met Ida Mindels Torringa (ongeveer 23 jaar oud), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 12 mei 1762, overleden voor 1802, hoogstens 40 jaar oud, dochter van Mindelt Reinders en Auke Wibbes.

Uit dit huwelijk:

1 Mindelt Reinders Jurriens Benes, gedoopt te Den Andel (Gr.) op 29 juni 1788.

2 Juliaantje Jurriens Benes, afkomstig uit Pieterburen (Gr.), gedoopt te Den Andel (Gr.) op 4 maart 1790, volgt onder VI-j.

3 Dieuwerke Jurriens Benes, gedoopt te Den Andel (Gr.) op 4 augustus 1793.

4 Ite Jurriens Benes, gedoopt te Den Andel (Gr.) op 30 november 1794.

Hij was gehuwd (2) met Fokje Fokkes Lesterhuis, geboren rond 1781.

Uit dit huwelijk:

5 Fokke Jacobsz Benes, geboren te Den Andel (Gr.) op 4 april 1801, volgt onder VI-k.

6 Jantje Jurjens Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1807, overleden aldaar op 13 november 1819, 12 jaar oud.

 

VI-j Juliaantje Jurriens Benes, afkomstig uit Pieterburen (Gr.), gedoopt te Den Andel (Gr.) op 4 maart 1790, dochter van V-d.

Zij is getrouwd in maart 1807 voor de kerk, op 17-jarige leeftijd met Reinder Ijzebrands van Hogten, dagloner te Hornhuizen (Gr.), afkomstig uit Hornhuizen (Gr.).

Uit dit huwelijk:

1 Ijzebrands Reinders van Hogten, geboren te Hornhuizen (Gr.), gedoopt aldaar in april 1808.

2 Ida Reinders van Hogten, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 29 januari 1810, gedoopt aldaar op 18 februari 1810, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 17 juni 1891, 81 jaar en 139 dagen oud.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 21 mei 1831, op 21-jarige leeftijd met Jacob Abels Buitjes (22 jaar oud), visser, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 3 februari 1809, overleden aldaar op 18 februari 1887, 78 jaar en 15 dagen oud, zoon van Abel Jacobs Buitjes en Barbertje Martens Visser.

3 Jeanette Reinders van Hogten, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 28 april 1812, gedoopt te Vierhuizen (Gr.), volgt onder VII-v.

4 Jurrien Reinders van Hogten, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 3 oktober 1816.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 22 juli 1842, op 25-jarige leeftijd (1) met Antje Kornelis Werkhof (26 jaar oud), geboren te Hornhuizen (Gr.) op 26 september 1815, overleden voor 1858, hoogstens 43 jaar oud.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 29 mei 1858, op 41-jarige leeftijd (2) met Elijzabeth Smidt (ongeveer 43 jaar oud), geboren rond 1815, dochter van Jan Pieters Smidt en Martje Jans.

 

VII-v Jeanette Reinders van Hogten, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 28 april 1812, gedoopt te Vierhuizen (Gr.), dochter van VI-j.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 1 november 1832, op 20-jarige leeftijd met Jan Gerrits Frik (28 jaar oud), landarbeider, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 12 februari 1804, overleden te Hornhuizen (Gr.) op 10 maart 1859, 55 jaar en 26 dagen oud, zoon van Gerrit Egberts en Reinje Pauwels Spanjer.

Uit dit huwelijk:

1 Reinje Jans Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 21 juni 1834, overleden aldaar op 26 juni 1852, 18 jaar en 5 dagen oud.

2 Reina Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1835.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 1 juni 1859, op 24-jarige leeftijd met Willem Lahrman (27 jaar oud), geboren te Vierhuizen (Gr.) in het jaar 1832, zoon van Christiaan Friedrich Lahrman en Knelske Eilkes.

3 Aafke Jans Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 25 januari 1837, overleden aldaar op 12 december 1838, 1 jaar en 321 dagen oud.

4 Aafke Jans Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1839.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 18 mei 1861, op 22-jarige leeftijd met Johannes Bronkema (30 jaar oud), landarbeider, geboren te Ulrum (Gr.) in het jaar 1831, zoon van Pieter Johannes Bronkema en Martje Jans Wallinga.

5 Ida Jans Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 21 juni 1841, overleden aldaar op 26 maart 1847, 5 jaar en 278 dagen oud.

6 Juliaantje Jans Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 3 oktober 1843.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 14 april 1866, op 22-jarige leeftijd met Johannes Ekster (20 jaar oud), landarbeider, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1846, zoon van Eilke Jans Ekster en Grietje Jans Smit.

7 Liena Jans Frik, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 4 december 1845, overleden aldaar op 2 augustus 1846, 241 dagen oud.

 

VI-k Fokke Jacobsz Benes, dagloner, geboren te Den Andel (Gr.) op 4 april 1801, zoon van V-d.

Hij was gehuwd (1) met Grietje Fokkes Post.

Uit dit huwelijk:

1 Albertje Benes, geboren te Holwierde (Gr.) in het jaar 1828, volgt onder VII-w.

Hij is getrouwd te Bierum (Gr.) op 12 augustus 1836, op 35-jarige leeftijd (2) met Trijntje Jans Bulthuis (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Katmis, gem. Bierum (Gr.) op 6 september 1811, dochter van Jan Berents Bulthuis en Aafke Tjarks Medema.

Uit dit huwelijk:

2 Elijsabeth Benes, geboren te Holwierde (Gr.) in het jaar 1845.

Zij is getrouwd te Delfzijl (Gr.) op 29 mei 1876, op 31-jarige leeftijd met Jan Rozeveld (36 jaar oud), wolkammer, geboren te Heveskes (Gr.) in het jaar 1840, zoon van Harm Wierts Rozeveld en Katharina Alderts Bos.

 

VII-w Albertje Benes, boerenmeid, geboren te Holwierde (Gr.) in het jaar 1828, dochter van VI-k.

Zij is getrouwd te Bierum (Gr.) op 23 februari 1854, op 26-jarige leeftijd met Gerrit Derks Uildriksma (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te Solwerd, Appingedam (Gr.) in het jaar 1822, zoon van Derk Harms Uildriksma en Arentje Bosker.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Uildriksma, landgebruikster, geboren te Holwierde (Gr.) in het jaar 1857.

Zij is getrouwd te Bierum (Gr.) op 23 mei 1878, op 21-jarige leeftijd (1) met Roelf Noot (27 jaar oud), boerenknecht, geboren te Holwierde (Gr.) in het jaar 1851, zoon van Jan Jakobs Noot en Annechien Roelfs Westendorp.

Zij is getrouwd te Bierum (Gr.) op 9 maart 1882, op 25-jarige leeftijd (2) met Pieter Haan (32 jaar oud), boerenknecht, geboren te Holwierde (Gr.) in het jaar 1850, zoon van Kasper Jans Haan en Geertje Pieters Meijer.

 

V-e Garmt Jans Benes, landbouwer, geboren te Pieterburen (Gr.) op 18 maart 1766, gedoopt aldaar op 23 maart 1766, wonende aldaar, overleden te Westernieland (Gr.) op 1 mei 1829, 63 jaar en 44 dagen oud, zoon van IV-d.

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 5 november 1794, op 28-jarige leeftijd met zijn nicht Trientje Harms Bolheem (23 jaar oud), gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 22 september 1771, overleden te Westernieland (Gr.) op 1 augustus 1829, 57 jaar en 313 dagen oud, dochter van IV-e.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Garmts Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 18 oktober 1795 (Ned.Hervormd), volgt onder VI-l.

2 Anje Garmts Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 1 oktober 1797 (Ned.Hervormd), volgt onder VI-m.

3 Dieuwerke Garmts Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 28 februari 1800, volgt onder VI-n.

4 Harmanna Garmts Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 13 februari 1803, volgt onder VI-o.

 

VI-l Jan Garmts Benes, landbouwer, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 18 oktober 1795 (Ned.Hervormd), wonende te Pieterburen (Gr.), overleden aldaar op 12 februari 1858, 62 jaar en 117 dagen oud, zoon van V-e.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 22 juni 1821, op 25-jarige leeftijd met Petronella Jans Tebbens (27 jaar oud), geboren te Bedum (Gr.) op 10 januari 1794 (Roomskatholiek), wonende te Pieterburen (Gr.), overleden aldaar, dochter van Jan Reindersz Tebbens en Aaltje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje Jans Benes, dagloonster, geboren te Pieterburen (Gr.) op 8 juni 1821 (Roomskatholiek), overleden aldaar op 23 september 1858, 37 jaar en 107 dagen oud.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 18 mei 1843, op 21-jarige leeftijd met Nicolaas Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 30 april 1813 (Roomskatholiek), volgt onder VI-t.

2 Catharina Kornelia Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 7 februari 1825, overleden aldaar op 12 juli 1830, 5 jaar en 155 dagen oud.

3 Johanna Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1828, overleden aldaar op 1 april 1829, 1 jaar oud.

4 Johannes Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 29 januari 1831, volgt onder VII-x.

5 Johanna Benes, geboren te Eenrum (Gr.) op 26 augustus 1834 (Roomskatholiek), overleden aldaar op 5 juni 1851, 16 jaar en 283 dagen oud.

6 Trijntje Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 26 augustus 1834 (Roomskatholiek), overleden te Wehe (Gr.) op 18 juni 1904, 69 jaar en 297 dagen oud.

Zij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 20 december 1862, op 28-jarige leeftijd met Pieter Hoofd (30 jaar oud), dagloner, geboren te Winsum (Gr.) op 14 februari 1832 (Roomskatholiek), zoon van Andreas Hoofd en Aaltje Pieters Werkman.

7 Anje Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 4 april 1838 (Roomskatholiek), volgt onder VII-y.

 

VII-x Johannes Benes, schipper, geboren te Pieterburen (Gr.) op 29 januari 1831, zoon van VI-l.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 23 juni 1866, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Bult (27 jaar oud), geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1839, dochter van Johannes Antons Bult en Catharina Johanna Brigitte Klumpers.

(Zij was later gehuwd met Willem Bottema, begraven te Bedum (Gr.).)

Uit dit huwelijk:

1 Johannes Benes, geboren te Westernieland (Gr.) op 30 mei 1867.

2 Catharina Alida Benes, geboren te Westernieland (Gr.) op 14 december 1869.

Zij is getrouwd te Bedum (Gr.) op 20 november 1911, op 41-jarige leeftijd met Johannes de Graaff (42 jaar oud), schoenmaker, geboren te Waalwijk in het jaar 1869, zoon van Willem de Graaff en Catherina Barbera Maas.

(Hij was weduwnaar van Louisa W. C. Schlichter.)

 

VII-y Anje Benes, dagloonster, geboren te Pieterburen (Gr.) op 4 april 1838 (Roomskatholiek), wonende aldaar, dochter van VI-l.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 20 februari 1874, op 35-jarige leeftijd met Jan Bolt (33 jaar oud), timmerman, geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1841, wonende te Pieterburen (Gr.), zoon van Jan Reinders Bolt en Anje Arents Bouwman.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje Bolt, geboren te Pieterburen (Gr.) op 2 maart 1876.

Zij is getrouwd te Groningen op 19 juli 1903, op 27-jarige leeftijd met Pieter Dieken (39 jaar oud), timmerman, geboren te Thesinge (Gr.) op 7 februari 1864, zoon van Albert Tjaarden Dieken en Trientje de Weerd.

 

VI-m Anje Garmts Benes, dagloonster, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 1 oktober 1797 (Ned.Hervormd), overleden aldaar op 31 januari 1858, 60 jaar en 122 dagen oud, dochter van V-e.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 30 november 1823, op 26-jarige leeftijd met Waalke Jans Jansen (34 jaar oud), dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 10 juli 1789 (Ned.Hervormd), zoon van Jan Aries Jansen en Anje Izebrands.

(Hij is eerder getrouwd te Eenrum (Gr.) op 22 mei 1814, op 24-jarige leeftijd met Trienje Klaassen Lubberts (20 jaar oud), geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1794, dochter van Klaas Lubberts en Grietje Goitjes.)

Uit dit huwelijk:

1 Garmt Waalkes Jansen, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1824 (Ned.Hervormd), volgt onder VII-z.

 

VII-z Garmt Waalkes Jansen, timmerman, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1824 (Ned.Hervormd), zoon van VI-m.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 24 april 1850, op 26-jarige leeftijd (1) met Trientje Gabriels Jelsema (22 jaar oud), geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1828 (Ned.Hervormd), dochter van Gabriel Eppes Jelsema en Bieuwke Davids Stheeman.

Uit dit huwelijk:

1 Grabriel Jansen, geboren te Pieterburen (Gr.) op 25 maart 1851 (Ned.Hervormd).

Hij is getrouwd in het jaar 1877, op 26-jarige leeftijd met Grietje Wiersema (19 jaar oud), geboren in het jaar 1858.

2 Walle Jansen, geboren te Pieterburen (Gr.) op 22 oktober 1852 (Ned.Hervormd).

3 Eppe Jansen, geboren in het jaar 1860.

Hij is getrouwd in het jaar 1881, op 21-jarige leeftijd met Aaltje Lindeman (21 jaar oud), geboren in het jaar 1860.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 13 februari 1861, op 37-jarige leeftijd (2) met Trientje Groeneveld (36 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1825, dochter van Menne Derks Groeneveld en Martje Egges Wiersum.

(Zij was weduwe van Derk Ekster.)

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 11 april 1868, op 44-jarige leeftijd (3) met Elizabeth Bos (29 jaar oud), hoedemaakster, geboren te Bedum (Gr.) in het jaar 1839, overleden voor 1891, hoogstens 52 jaar oud, dochter van Tjapke Hapkes Bos en Anna Margaretha Molag.

Hij is daarnaast getrouwd te Eenrum (Gr.) op 29 maart 1871, op 47-jarige leeftijd (4) met Eertje Pruim (47 jaar oud), geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1824, dochter van Freerk Jans Pruim en Trientje Izebrands Borgman.

 

VI-n Dieuwerke Garmts Benes, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 28 februari 1800, overleden te Eenrum (Gr.) op 29 december 1840, 40 jaar en 305 dagen oud, dochter van V-e.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 15 februari 1821, op 20-jarige leeftijd (1) met Jakob Kornelis Huizinga (29 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 3 april 1791, overleden te Eenrum (Gr.) op 23 april 1832, 41 jaar en 20 dagen oud, zoon van Kornelis Jakobs en Trientje Klaasen.

Uit dit huwelijk:

1 Trientje Jakobs Huizinga, dienstmeid, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1821.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 10 oktober 1844, op 23-jarige leeftijd met Harmannus Hendriks Boelens (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1818, zoon van Hendrik Boelens en Elizabeth Harmannus van den Berg.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 22 augustus 1833, op 33-jarige leeftijd (2) met Popke Jacobs Borgman (43 jaar oud), dagloner, geboren te Eenrum (Gr.), gedoopt aldaar op 10 maart 1790, zoon van Jacob Popkes Borgman en Anje Jans.

(Hij is eerder getrouwd te Eenrum (Gr.) op 13 februari 1811, op 20-jarige leeftijd met Adriaantje van den Berg (37 jaar oud), geboren te Groningen, gedoopt te Martinikerk in Groningen op 16 maart 1773, dochter van Hermanus van den Berg en Anna Holthuis. Hij was later gehuwd met Foltje Tjaarts Reinders, overleden voor 1833.)

 

VI-o Harmanna Garmts Benes, dagloonster, geboren te Pieterburen (Gr.) op 13 februari 1803, overleden aldaar op 12 februari 1858, 54 jaar en 364 dagen oud, dochter van V-e.

Zij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 30 april 1834, op 31-jarige leeftijd met Jan Sijtses de Jager (30 jaar oud), landarbeider en dagloner, geboren te Warffum (Gr.) op 26 maart 1804 (Ned.Hervormd), zoon van Sijtze Jans de Jager en Pieterke Jans Wijrs.

Uit dit huwelijk:

1 Garmt de Jager, dagloner, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1834 (Ned.Hervormd).

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 19 november 1873, op 39-jarige leeftijd met Eltje van der Werk (32 jaar oud), dagloonster, geboren te Warfhuizen (Gr.) in het jaar 1841, dochter van Aldert Haaijes van der Werk en Anje Geerts Pruis.

2 Trientje de Jager, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1836 (Ned.Hervormd).

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 16 mei 1868, op 32-jarige leeftijd met Nicolaas Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 30 april 1813 (Roomskatholiek), volgt onder VI-t.

3 Sietze de Jager, dagloner, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1844 (Ned.Hervormd).

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 4 mei 1874, op 30-jarige leeftijd met Hindriktje Huizinga (30 jaar oud), geboren te Westernieland (Gr.) in het jaar 1844, dochter van Jan Roelfs Huizinga en Jantje Harms Vinkeles.

 

III-b Bene Garmts Tonnis, landbouwer, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 27 februari 1707 (Ned.Hervormd), wonende te Pieterburen (Gr.), begraven aldaar op 11 december 1759, 52 jaar en 287 dagen oud, zoon van II.

Hij is getrouwd voor 1726, op hoogstens 19-jarige leeftijd (1) met Geertjen Jans, overleden voor 1726.

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 6 april 1727, op 20-jarige leeftijd (2) met Trijntje Luitjes (26 jaar oud), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 6 december 1700, dochter van Luitjen Jacobs en Aefke Willems.

Uit dit huwelijk:

1 Garmt Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 6 april 1727, overleden voor 1732, hoogstens 5 jaar oud.

2 Anje Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 14 april 1729, overleden voor 27 december 1739, hoogstens 10 jaar en 257 dagen oud.

3 Garmt Benes, landbouwer, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 11 mei 1732 (Ned.Hervormd), wonende aldaar, overleden aldaar in het jaar 1768, 36 jaar oud.

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 26 november 1752, op 20-jarige leeftijd met zijn nicht Frouwke Jurriens, geboren op 8 juli 1725, volgt onder IV-c.

4 Jan Benes, landbouwer, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 24 maart 1734, wonende aldaar, overleden voor 1804, hoogstens 70 jaar oud.

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 19 maart 1758, op 23-jarige leeftijd met zijn nicht Diewer Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 12 mei 1737, volgt onder IV-d.

5 Luitje Benes, landbouwer, geboren in het jaar 1737, wonende te Pieterburen (Gr.).

Hij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 9 augustus 1761, op 24-jarige leeftijd met zijn nicht Hilje Jurriens, gedoopt te Westernieland (Gr.) op 22 februari 1722, volgt onder IV-b.

6 Frouwke Benes, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1737.

Zij is getrouwd te Hornhuizen (Gr.) op 25 februari 1761, op 24-jarige leeftijd met Derk IJzebrands (30 jaar oud), geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1731.

7 Anje Benes Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 27 december 1739, volgt onder IV-e.

8 Jacob Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 22 april 1742.

 

IV-e Anje Benes Benes, gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 27 december 1739, overleden aldaar op 6 oktober 1818, 78 jaar en 283 dagen oud, dochter van III-b.

Zij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 5 november 1769, op 29-jarige leeftijd met Harm Jans Bolheem (31 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1738, wonende te Pieterburen (Gr.), overleden te Kloosterburen (Gr.) op 2 februari 1813, 75 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Trijnje Harms Bolheem, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt aldaar op 6 mei 1770.

2 Trientje Harms Bolheem, gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 22 september 1771, overleden te Westernieland (Gr.) op 1 augustus 1829, 57 jaar en 313 dagen oud.

Zij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 5 november 1794, op 23-jarige leeftijd met haar neef Garmt Jans Benes, geboren te Pieterburen (Gr.) op 18 maart 1766, gedoopt aldaar op 23 maart 1766, volgt onder V-e.

3 Hilje Harms Bolheem, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt aldaar op 16 januari 1774, volgt onder V-f.

4 Kornelske Harms Bolheem, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt aldaar op 29 oktober 1777, volgt onder V-g.

5 Neeltje Harms Bolheem, geboren op 16 juni 1782, volgt onder V-h.

 

V-f Hilje Harms Bolheem, landbouwersche, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt aldaar op 16 januari 1774, overleden te Hornhuizen (Gr.) op 26 juni 1828, 54 jaar en 162 dagen oud, dochter van IV-e.

Zij was gehuwd met Jan Douwes Bolheem, landbouwer, geboren te Warfhuizen (Gr.) in het jaar 1765, overleden te Hornhuizen (Gr.) op 20 augustus 1836, 71 jaar oud, zoon van Douwe Klaassens en Fokje Hansen.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Jans Bolheem, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 6 november 1812, volgt onder VI-p.

2 Neeltje Jans Bolheem, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 18 mei 1815, volgt onder VI-q.

3 Klaaske Jans Bolheem, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1821, volgt onder VI-r.

 

VI-p Grietje Jans Bolheem, daglonersche, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 6 november 1812, overleden aldaar op 20 mei 1857, 44 jaar en 195 dagen oud, dochter van V-f.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 30 mei 1840, op 27-jarige leeftijd met Johannes Pieters Noor (28 jaar oud), dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 1 januari 1812, zoon van Pieter Jans Noor en Bouwke Jans.

(Hij is later getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 10 maart 1860, op 48-jarige leeftijd met zijn schoonzus Neeltje Jans Bolheem, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 18 mei 1815, zie VI-q.)

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Noor, boerenknecht, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1843.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 3 februari 1866, op 23-jarige leeftijd met Gezina Zijlema (21 jaar oud), dienstmeid, geboren te Vierhuizen (Gr.) in het jaar 1845, dochter van Egbert Edes Zijlema en Martje Jans Tuininga.

2 Willem Noor, dienstknecht, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1853.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 17 mei 1882, op 29-jarige leeftijd met Anje Wierenga (27 jaar oud), dienstmeid, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1855, dochter van Jan Wierenga en Wilhelmina Jans.

3 Hilje Johannes Noor, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 6 april 1857, volgt onder VII-aa.

4 Jan Noor, dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.).

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 2 oktober 1869 met Stijntje Huizinga, daglonersche, geboren te Vliedorp (Gr.), dochter van Olfert Hindriks Huizinga en Anje Klaassen Lap.

 

VII-aa Hilje Johannes Noor, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 6 april 1857, dochter van VI-p.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 15 mei 1880, op 23-jarige leeftijd met Egbert Bol (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Vierhuizen (Gr.) op 5 januari 1856, overleden te USA, zoon van Pieter Egberts Bol en Geertruida Otte's Ruiter.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Bol, geboren te Vierhuizen (Gr.) op 23 april 1881.

2 Geertruida Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 9 oktober 1883.

3 Johannes Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 9 oktober 1883.

4 Jan Bol, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 6 december 1886.

 

VI-q Neeltje Jans Bolheem, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 18 mei 1815, dochter van V-f.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 19 mei 1841, op 26-jarige leeftijd (1) met Wietze Geerts Blauw (24 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) op 11 oktober 1816, overleden aldaar op 19 augustus 1852, 35 jaar en 313 dagen oud, zoon van Geert Jans Blauw en Grietje Wijtzes.

Uit dit huwelijk:

1 Hilje Blauw, dagloonster, geboren in het jaar 1844.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 23 mei 1863, op 19-jarige leeftijd (1) met Hindericus Bronkema (21 jaar oud), boerenknecht, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1842, zoon van Jan Klazens Bronkema en Trientje Hendriks Kremer.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 2 augustus 1884, op 40-jarige leeftijd (2) met Ekke van Putten (38 jaar oud), dagloner, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1846, zoon van Ewold Omges van Putten en Anje Ekkes Beukema.

2 Grietje Blauw, dienstmeid, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.) in het jaar 1847.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 13 april 1867, op 20-jarige leeftijd met Tamme Koster (25 jaar oud), dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1842, zoon van Jan Pieters Tammes Koster en Aaltje Jans Dijkhuis.

3 Geert Blauw, boerenknecht, geboren te Niekerk, Ulrum (Gr.).

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 12 augustus 1865 met Klasien Bulthuis, dienstmeid, geboren te Ulrum (Gr.), dochter van Klaas Hendriks Bulthuis en Martje Geerts Venekamp.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 10 maart 1860, op 44-jarige leeftijd (2) met haar zwager Johannes Pieters Noor (48 jaar oud), dagloner, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 1 januari 1812, zoon van Pieter Jans Noor en Bouwke Jans.

(Hij is eerder getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 30 mei 1840, op 28-jarige leeftijd met Grietje Jans Bolheem, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 6 november 1812, zie VI-p.)

 

VI-r Klaaske Jans Bolheem, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) in het jaar 1821, overleden te Den Andel (Gr.) op 3 januari 1872, 51 jaar oud, dochter van V-f.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 23 oktober 1851, op 30-jarige leeftijd met Johannes Alberts (30 jaar oud), boerenknecht, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1821, overleden aldaar op 12 juli 1891, 70 jaar oud, zoon van Willemina Alberts van der Wal.

Uit dit huwelijk:

1 Wilhelmus Alberts, geboren te Ulrum (Gr.) in het jaar 1853, overleden te Den Andel (Gr.) op 25 mei 1859, 6 jaar oud.

2 Jan Alberts, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1859, overleden aldaar op 17 mei 1908, 49 jaar oud.

3 Willemina Alberts, geboren te Baflo (Gr.) in het jaar 1866, volgt onder VII-a

VII-ab Willemina Alberts, geboren te Baflo (Gr.) in het jaar 1866, overleden aldaar op 18 maart 1936, 70 jaar oud, dochter van VI-r.

Zij was gehuwd met Pieter Dijkman.

Uit dit huwelijk:

1 Klaas Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 6 februari 1895, volgt onder VIII-ag.

 

VIII-ag Klaas Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 6 februari 1895, overleden aldaar op 23 december 1966, 71 jaar en 320 dagen oud, zoon van VII-ab.

Hij is getrouwd te Baflo (Gr.) op 4 augustus 1922, op 27-jarige leeftijd met Frederika Postmus (19 jaar oud), geboren te Den Andel (Gr.) op 26 februari 1903, dochter van Marten Scheltes Postmus en Elisabeth Buwalda.

(Zij is later getrouwd te Ulrum (Gr.) op 18 oktober 1968, op 65-jarige leeftijd met Henderikus Bolt (63 jaar oud), geboren te Ezinge (Gr.) op 21 maart 1905, zoon van Lammert Bolt en Susanna Ruiter.)

Uit dit huwelijk:

1 Willemina Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 21 december 1922.

2 Elizabeth Willemina Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 5 augustus 1924, overleden te Groningen op 29 april 1938, 13 jaar en 267 dagen oud.

3 Pieter Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 9 januari 1926.

4 Tine Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 17 oktober 1927, wonende te Zoetemeer.

5 Klazina Frederika Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 10 september 1929, wonende te Raamsdonkveer.

6 Johanna Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 13 december 1933, wonende te Harlingen (Fr.).

Zij is getrouwd te Baflo (Gr.) op 21 mei 1954, op 20-jarige leeftijd met Jan Bolt (21 jaar oud), geboren te Hornhuizen (Gr.) op 2 november 1932, zoon van Wiebe Bolt en Martje Bellinga.

7 Marten Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 1 april 1936, ongehuwd overleden te Hoogezand (Gr.) rond 1989, begraven aldaar, ongeveer 53 jaar oud.

8 Elizabeth Willemina Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 8 maart 1939, wonende te Drachten (Fr.).

9 Ebelenie Dijkman, geboren te Den Andel (Gr.) op 7 juni 1944, wonende te Winschoten (Gr.).

 

V-g Kornelske Harms Bolheem, dagloonster, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt aldaar op 29 oktober 1777, overleden aldaar op 29 april 1832, 54 jaar en 183 dagen oud, dochter van IV-e.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 29 april 1798 voor de kerk (Ned.Hervormd), op 20-jarige leeftijd met Louwe Klaassens Smit (24 jaar oud), landbouwer en schipper, gedoopt te Kloosterburen (Gr.) op 2 juni 1773, overleden aldaar op 11 april 1823, 49 jaar en 313 dagen oud, zoon van Klaas Louwes en Jantje Pol.

Uit dit huwelijk:

1 Anje Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1798, volgt onder VI-s.

2 Jantje Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 2 februari 1800, overleden te Ulrum (Gr.) op 25 januari 1835, 34 jaar en 357 dagen oud.

Zij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 21 november 1829, op 29-jarige leeftijd met Jacob Alberts Ruiter (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Leens (Gr.) op 16 september 1805, gedoopt op 29 september 1805, overleden te Ulrum (Gr.) op 11 mei 1873, 67 jaar en 237 dagen oud, zoon van Albert Jacobs Ruiter en Geertruid Jacobs.

3 Harmanna Louwes Smit, dienstmaagd, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 23 augustus 1801, overleden te Groningen op 22 april 1874, 72 jaar en 242 dagen oud.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 6 december 1823, op 22-jarige leeftijd met Tamme Andries Huizinga (29 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Leens (Gr.) op 29 december 1793, zoon van Andries Pieters Huizinga en Martje Ties.

4 Harm Louwes Smit, dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 20 december 1802, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 18 januari 1848, 45 jaar en 29 dagen oud.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 22 november 1834, op 31-jarige leeftijd met Simentje Harms Buining (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 19 februari 1805, overleden te Hornhuizen (Gr.) op 25 april 1872, 67 jaar en 66 dagen oud, dochter van Derk Gerhardus Buining en Hilje Broers.

5 Trijntje Louwes Smit, dienstmeid, geboren te Hornhuizen (Gr.) op 26 augustus 1804, gedoopt aldaar op 9 september 1804, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 19 januari 1831, 26 jaar en 146 dagen oud.

6 Klaaske Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 17 februari 1807, gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 15 maart 1807, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 9 juli 1856, 49 jaar en 143 dagen oud.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 27 december 1833, op 26-jarige leeftijd met Johannes Jans de Haan (31 jaar oud), boerenknecht, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 14 juli 1802, gedoopt te den Hoorn (Gr.) op 14 juli 1802, zoon van Jan Peters de Haan en Remske Peters Bottema.

7 Jan Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 24 december 1808, gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 22 januari 1809, overleden te Coevorden (Dr.) op 21 januari 1830, 21 jaar en 28 dagen oud.

8 Neeltje Louwes Smit, dienstmeid, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 30 april 1810, gedoopt te Hornhuizen (Gr.) op 1 mei 1810, overleden te Eijerland, Texel Nh op 27 augustus 1859, 49 jaar en 119 dagen oud.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 29 mei 1834, op 24-jarige leeftijd met Lambertus Rempts Halsema (30 jaar oud), dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.), gedoopt te den Hoorn (Gr.) op 2 maart 1804, overleden te Lafayette, Indiana USA op 6 oktober 1878, 74 jaar en 218 dagen oud, zoon van Rembertus Scheltes Halsema en Elisabeth Lammers Jansen.

(Hij was weduwnaar van Anna Willems Slinger.)

9 Nicolaas Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 30 april 1813 (Roomskatholiek), volgt onder VI-t.

10 Hindrik Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 9 april 1816, overleden aldaar op 28 mei 1816, 49 dagen oud.

11 Kornelis Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 6 september 1817, overleden aldaar op 21 april 1822, 4 jaar en 227 dagen oud.

12 Jacobus Louwes Smit, dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 28 april 1819, overleden aldaar op 15 februari 1872, 52 jaar en 293 dagen oud.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 19 mei 1845, op 26-jarige leeftijd met Aaltje Hendriks Streelman (24 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 19 januari 1821, dochter van Hendrik Jurgens Streelman en Janna Johannes.

13 Hendrik Louwes Smit, dagloner, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 18 september 1821.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 19 mei 1845, op 23-jarige leeftijd met Remberta Lubberts de Haan (23 jaar oud), daglonersche, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 30 juli 1821, dochter van Lubbertus Jans de Haan en Jantje Klasen de Groot.

 

VI-s Anje Louwes Smit, geboren te Kloosterburen (Gr.) in het jaar 1798, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 16 november 1857, 59 jaar oud, dochter van V-g.

Zij was gehuwd met Jurrien Lammerts Huizenga.

Uit dit huwelijk:

1 Louwe Huizinga, geboren te Vierhuizen (Gr.) in het jaar 1830, volgt onder VII-ac.

2 Kornelis Huizenga, geboren te Vierhuizen (Gr.) in het jaar 1833, overleden aldaar op 11 maart 1835, 2 jaar oud.

 

VII-ac Louwe Huizinga, geboren te Vierhuizen (Gr.) in het jaar 1830, overleden te Zoutkamp (Gr.) op 30 mei 1912, 82 jaar oud, zoon van VI-s.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 13 oktober 1855, op 25-jarige leeftijd met Jantje Niewold (24 jaar oud), geboren in het jaar 1831, dochter van Meerten Jans Niewold en Martje Jacobs Goris.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Huizinga, geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 augustus 1863, volgt onder VIII-ah.

 

VIII-ah Jan Huizinga, fabrieksarbeider te Zoutkamp (Gr.), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 5 augustus 1863, overleden te Leens (Gr.) op 24 december 1944, 81 jaar en 141 dagen oud, zoon van VII-ac.

Hij is getrouwd te Ulrum (Gr.) op 9 mei 1894, op 30-jarige leeftijd met Jacomina Kolk (24 jaar oud), geboren te Zoutkamp (Gr.) op 19 juni 1869, overleden aldaar op 7 februari 1944, 74 jaar en 233 dagen oud, dochter van Jakob Kolk en Bientje Kadijk.

Uit dit huwelijk:

1 Lourens Huizinga, geboren te Zoutkamp (Gr.) rond 1 september 1897, overleden aldaar op 21 september 1897, ongeveer 20 dagen oud.

 

VI-t Nicolaas Louwes Smit, dagloner en schipper, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 30 april 1813 (Roomskatholiek), wonende te Pieterburen (Gr.), zoon van V-g.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 18 mei 1843, op 30-jarige leeftijd (1) met Aaltje Jans Benes (21 jaar oud), dagloonster, geboren te Pieterburen (Gr.) op 8 juni 1821 (Roomskatholiek), overleden aldaar op 23 september 1858, 37 jaar en 107 dagen oud, dochter van VI-l.

Uit dit huwelijk:

1 Petronella Smit, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1843 (Roomskatholiek), overleden op 10 maart 1852, 9 jaar oud.

2 Cornelia Smit, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1844 (Roomskatholiek).

3 Jantje Smit, geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1849 (Roomskatholiek), overleden op 5 maart 1852, 3 jaar oud.

4 Johannes Smit, geboren te Pieterburen (Gr.) op 17 augustus 1853 (Roomskatholiek).

5 Louwe Smit, geboren te Pieterburen (Gr.) (Roomskatholiek).

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 16 mei 1868, op 55-jarige leeftijd (2) met Trientje de Jager (32 jaar oud), geboren te Pieterburen (Gr.) in het jaar 1836 (Ned.Hervormd), dochter van VI-o.

 

V-h Neeltje Harms Bolheem, geboren op 16 juni 1782, dochter van IV-e.

Zij was gehuwd (1) met Hindrik Klasens Stuit.

Uit dit huwelijk:

1 Harm Hindriks Stuit, geboren te Kloosterburen (Gr.) rond 1811, volgt onder VI-u.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 31 maart 1816, op 33-jarige leeftijd (2) met Geert Jans Kuipers (25 jaar oud), landbouwersknecht, geboren op 7 augustus 1790, zoon van Jan Lubberts en Jantje Olgerts.

Uit dit huwelijk:

2 Jan Geerts Kuipers, schipper, geboren te Kloosterburen (Gr.) op 19 december 1816.

Hij is getrouwd te Winsum (Gr.) op 8 juli 1842, op 25-jarige leeftijd met Geertruid Martens Straat (20 jaar oud), geboren te Obergum, Winsum (Gr.) op 1 januari 1822, dochter van Marten Straat en Hindrikje Jans Aldershof.

 

VI-u Harm Hindriks Stuit, dagloner te Pieterburen (Gr.), geboren te Kloosterburen (Gr.) rond 1811, overleden te Eenrum (Gr.) voor 1908, hoogstens 97 jaar oud, zoon van V-h.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 5 juni 1838, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Pieterke Gerrits Fielstra (ongeveer 24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Westernieland (Gr.) rond 1814, overleden te Eenrum (Gr.) op 22 maart 1908, ongeveer 94 jaar oud, dochter van Gerrit Jans Fielstra en Sjouwke Jans.

Uit dit huwelijk:

1 Sjouwke Stuit, geboren te Pieterburen (Gr.) op 30 november 1831, volgt onder VII-ad.

 

VII-ad Sjouwke Stuit, geboren te Pieterburen (Gr.) op 30 november 1831, overleden aldaar op 3 januari 1908, 76 jaar en 34 dagen oud, dochter van VI-u.

Zij is getrouwd te Pieterburen (Gr.) op 24 mei 1862, op 30-jarige leeftijd met Folkert Huizenga (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Eenrum (Gr.) op 29 augustus 1836, overleden voor 1908, hoogstens 72 jaar oud, zoon van Aries Sierts Huizenga en Elizabeth Haan.

Uit dit huwelijk:

1 Sietje Huizenga, geboren te Pieterburen (Gr.) op 5 december 1882, volgt onder VIII-ai.

 

VIII-ai Sietje Huizenga, geboren te Pieterburen (Gr.) op 5 december 1882, overleden te Eenrum (Gr.) op 20 februari 1973, 90 jaar en 77 dagen oud, dochter van VII-ad.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 5 maart 1910, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Voos (22 jaar oud), rietdekker en landarbeider, geboren te Eenrum (Gr.) op 11 mei 1887, overleden aldaar op 7 februari 1973, begraven aldaar, 85 jaar en 272 dagen oud, zoon van Willem Voos en Uilkje Leegstra.

Uit dit huwelijk:

1 Folkert Voos, geboren te Pieterburen (Gr.) op 9 juni 1904, volgt onder IX-ao.

2 Willem Voos, landarbeider, geboren te Eenrum (Gr.) op 20 mei 1910, overleden aldaar op 27 april 1952, begraven aldaar, 41 jaar en 343 dagen oud.

3 Sjouwke Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 16 oktober 1911, volgt onder IX-ap.

4 Uilkje Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 26 september 1912, volgt onder IX-aq.

5 Jacobus Voos, landarbeider, geboren te Eenrum (Gr.) op 27 februari 1914, overleden aldaar op 2 december 1988, gecremeerd te Groningen op 7 december 1988, 74 jaar en 279 dagen oud.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 18 januari 1979, op 64-jarige leeftijd met Trijntje Doorenbos (57 jaar oud), geboren te Nieuwe Pekela (Gr.) op 26 april 1921, overleden te Assen (Dr.) op 22 juni 1993, gecremeerd aldaar op 24 juni 1993, 72 jaar en 57 dagen oud.

 

IX-ao Folkert Voos, landarbeider, klompenmaker en bouwvakarbeider, geboren te Pieterburen (Gr.) op 9 juni 1904, overleden te Winsum (Gr.) op 30 oktober 1975, 71 jaar en 143 dagen oud, zoon van VIII-ai.

Hij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 25 september 1926, op 22-jarige leeftijd met Grietje Nauta (20 jaar oud), geboren te Kloosterburen (Gr.) op 14 februari 1906, overleden aldaar op 19 juni 1997, gecremeerd te Groningen op 23 juni 1997, 91 jaar en 125 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Abel Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 1 februari 1928, volgt onder X-aj.

2 Geertruida Voos, geboren te Leens (Gr.) op 4 juni 1930.

Zij was gehuwd met H. Meters.

3 Klaas Voos, geboren te Mensingeweer (Gr.) op 3 februari 1934, volgt onder X-ak.

4 Sjoukje Voos, geboren te Leens (Gr.) op 23 maart 1935, overleden aldaar op 4 september 1935, 165 dagen oud.

5 Harmke Sjoukje Voos, geboren te Zuurdijk (Gr.) op 26 maart 1939, overleden aldaar op 20 december 1940, 1 jaar en 269 dagen oud.

6 Willem Voos, geboren te Leens (Gr.) op 14 mei 1941.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 4 maart 1966, op 24-jarige leeftijd met Martha van Land.

7 Jacobus Voos.

8 Sietse Voos.

9 Sietje Voos.

10 Harmke Sjoukje Voos.

 

X-aj Abel Voos, landarbeider en cafehouder te Eenrum (Gr.), geboren te Eenrum (Gr.) op 1 februari 1928, overleden te Groningen op 21 november 1977, 49 jaar en 293 dagen oud, zoon van IX-ao.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 4 augustus 1959, op 31-jarige leeftijd met (en gescheiden te Eenrum (Gr.) op 17 april 1972 van) Elisabeth Wilhelmina Werkman (20 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) op 6 september 1938, dochter van Tjipke Werkman en Geertruida Mossel.

(Zij is later getrouwd te Groningen op 16 juni 1972, op 33-jarige leeftijd met Siebrand Diephuis (50 jaar oud), landbouwer en later in gas en grondwerk, geboren te Eenrum (Gr.) op 3 april 1922, zoon van Barteld Diephuis en Grietje Holthuis.)

Uit dit huwelijk:

1 Doodgeboren zoon, geboren te Eenrum (Gr.) op 18 maart 1961, overleden aldaar op 18 maart 1961, begraven aldaar.

2 Folkert Tjipke Voos, gemeente De Marne (Gr), geboren te Groningen op 28 juni 1963.

 

X-ak Klaas Voos, stratenmaker, geboren te Mensingeweer (Gr.) op 3 februari 1934, verongelukt in november 1997, 63 jaar en 9 maanden oud, zoon van IX-ao.

Hij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 11 januari 1957, op 22-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Aaltje Werkman (22 jaar oud), geboren te Eenrum (Gr.) op 18 april 1934, dochter van Tjipke Werkman en Geertruida Mossel.

Uit dit huwelijk:

1 Geertruida Grietje Voos, geboren te Zuurdijk (Gr.) op 22 juli 1957, volgt onder XI-ae.

2 Folkert Tjipke Voos, geboren te Ulrum (Gr.) op 11 november 1961, volgt onder XI-af.

3 Elisabeth Geertruida Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 21 mei 1968, volgt onder XI-ag.

4 Willem Jacob Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 31 augustus 1971.

Hij is getrouwd te Winschoten (Gr.) op 28 februari 1996, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Buitendijk (25 jaar oud), geboren op 5 februari 1971.

 

XI-ae Geertruida Grietje Voos, geboren te Zuurdijk (Gr.) op 22 juli 1957, dochter van X-ak.

Zij is getrouwd te Winschoten (Gr.) op 11 september 1981, op 24-jarige leeftijd met Johannes Kaman (26 jaar oud), geboren te Winschoten (Gr.) in het jaar 1955.

Uit dit huwelijk:

1 Patrick Hendrik Klaas Kaman, geboren te Winschoten (Gr.) op 23 juli 1982.

2 Nathalie Willeke Aaltje Kaman, geboren te Winschoten (Gr.) op 17 juli 1987.

 

XI-af Folkert Tjipke Voos, bankmedewerker, geboren te Ulrum (Gr.) op 11 november 1961, zoon van X-ak.

Hij is getrouwd te Winschoten (Gr.) op 14 december 1990, op 29-jarige leeftijd met Marja Houwen (29 jaar oud), peuterleidster, geboren te Winschoten (Gr.) in het jaar 1961, dochter van Jan Houwen en Eije NN.

Uit dit huwelijk:

1 Bas Voos, geboren te Winschoten (Gr.) op 7 oktober 1993.

2 Niels Voos, geboren te Winschoten (Gr.) op 9 januari 1996.

 

XI-ag Elisabeth Geertruida Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 21 mei 1968, dochter van X-ak.

Zij is getrouwd te Winschoten (Gr.) op 10 september 1993, op 25-jarige leeftijd met Jan Edens (25 jaar oud), timmerman, geboren te Groningen in het jaar 1968.

Uit dit huwelijk:

1 Tamara Edens, geboren te Sappemeer (Gr.) op 24 oktober 1994.

 

IX-ap Sjouwke Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 16 oktober 1911, dochter van VIII-ai.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 29 maart 1930, op 18-jarige leeftijd met Nicolaas Kuizenga (21 jaar oud), tuinbouwer en aardappelselecteur, geboren te Rasquert (Gr.) op 10 oktober 1908, overleden te Eenrum (Gr.) op 23 juni 1991, gecremeerd te Groningen op 27 juni 1991, 82 jaar en 256 dagen oud, zoon van Emanuel Kuizenga en Anje Leegstra.

Uit dit huwelijk:

1 Anje Sietje Kuizenga, geboren te Eenrum (Gr.) op 24 juli 1930, volgt onder X-al.

2 Emanual Nicolaas Kuizenga, timmerman, geboren te Eenrum (Gr.) op 25 augustus 1947.

Hij is getrouwd te Beilen (Dr.) op 5 december 1980, op 33-jarige leeftijd met Anna Henderika Waninge (42 jaar oud), geboren te Wehe den Hoorn (Gr.) op 16 april 1938.

3 Sietje Kuizenga.

4 Emmie Kuizenga.

5 Jacobus Emanuel Kuizenga.

 

X-al Anje Sietje Kuizenga, naaister, geboren te Eenrum (Gr.) op 24 juli 1930, dochter van IX-ap.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 11 januari 1957, op 26-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden op 14 maart 1975 van) Mendelt Jan Nube (36 jaar oud), kweker, kraandrijver, archivaris en voorman, geboren te Mensingeweer (Gr.) op 4 april 1920, overleden te Alkmaar op 18 februari 1994, gecremeerd te Schagen (Nh.) op 23 februari 1994, 73 jaar en 320 dagen oud, zoon van Mattheus Willem Nube en Grietje Mossel.

(Hij woonde sinds 27 maart 1976 later samen met Maartje Kay, geboren te Andijk op 26 september 1919, overleden te Alkmaar op 24 november 1993, gecremeerd te Schagen (Nh.) op 29 november 1993, 74 jaar en 59 dagen oud, dochter van Klaas Kay en Geertje Bellis.)

Uit dit huwelijk:

1 Sjouwke Grietje Nube, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1958, gedoopt aldaar (Ned.Hervormd), volgt onder XI-ah.

2 Mattheus Willem Nikolaas Nube, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1960, volgt onder XI-ai.

3 Margrietje Anje Nube, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1961, volgt onder XI-aj.

4 Nicolaas Mendelt Nube, systeembeheerder/netwerkbeheerder, geboren te Beverwijk op 14 januari 1964.

Hij woont nu samen met Anneke Bouwmeester, geboren te Noordscheschut (Dr.) op 10 juni 1966, dochter van Lambertus Bouwmeester en Dicky Lochies.

Zij is getrouwd te Emmen (Dr.) op 1 maart 1979, op 48-jarige leeftijd (2) met Jan Boesjes (52 jaar oud), geboren te Emmen (Dr.) op 7 juni 1926, overleden aldaar op 15 november 1993, gecremeerd aldaar, 67 jaar en 161 dagen oud, zoon van Hendrik Boesjes en Jantje Paalman.

(Hij was weduwnaar van Derkje Stulen.)

 

XI-ah Sjouwke Grietje Nube, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1958, gedoopt aldaar (Ned.Hervormd), dochter van X-al.

Zij is getrouwd te Rolde (Dr.) in het jaar 1979, op 21-jarige leeftijd met Pieter Wolters (30 jaar oud), vertegenwoordiger, bedrijfsleider, directeur en export-manager, geboren in het jaar 1949, zoon van Emo Wolters en Geertruida Johanna Hoeksema.

Uit dit huwelijk:

1 Roderick Emo Mendelt Wolters, medewerker defensie, geboren te Assen (Dr.) in het jaar 1983.

2 Charlotte Margaretha Wolters, geboren te Groningen in het jaar 1987.

 

XI-ai Mattheus Willem Nikolaas Nube, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1960, zoon van X-al.

Hij is getrouwd te Culemborg in het jaar 1981, op 21-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Ria van Voorst (25 jaar oud), onderwijzeres, geboren te Emmen (Dr.) in het jaar 1956, dochter van Jan van Voorst en Jantje Wolters.

Uit dit huwelijk:

1 Sonja Nube, geboren te Utrecht in het jaar 1985.

2 Astrid Nube, geboren te Culemborg in het jaar 1987.

3 Ires Nube, geboren te Culemborg in het jaar 1989.

Hij woont nu samen (2) met Djotikala Maggan, geboren te Nickerie, Suriname in het jaar 1961.

 

XI-aj Margrietje Anje Nube, sterilisatie-assistente, geboren te Den Andel (Gr.) in het jaar 1961, dochter van X-al.

Zij is getrouwd te Amsterdam (Nh.) in het jaar 1984, op 23-jarige leeftijd met Jan Hendrik Iedema (23 jaar oud), treinmachinist, matroos binnenvaart, lasser en procesoperator, geboren te Amsterdam (Nh.) in het jaar 1961, zoon van Roelof Harke Iedema en Margien Nijenhuis.

Uit dit huwelijk:

1 Peter Iedema, geboren te Amsterdam (Nh.) in het jaar 1988.

2 Marjan Iedema, geboren te Lelystad in het jaar 1989.

3 Dorien Iedema, geboren te Lelystad in het jaar 1992.

 

IX-aq Uilkje Voos, geboren te Eenrum (Gr.) op 26 september 1912, dochter van VIII-ai.

Zij is getrouwd te Eenrum (Gr.) op 31 oktober 1931, op 19-jarige leeftijd met Harmannus Huizinga.

Uit dit huwelijk:

1 Diet Huizinga.

2 Jacobus Huizinga.

 

III-c Dieuwer Tonnis, geboren op 1 januari 1715, gedoopt te Westernieland (Gr.), overleden te Eenrum (Gr.) op 26 februari 1786, 71 jaar en 56 dagen oud, dochter van II.

Zij is getrouwd te Westernieland (Gr.) op 1 december 1743, op 28-jarige leeftijd met Rieuwert Folkerts (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Wierhuizen (Gr.), gedoopt te Pieterburen (Gr.) op 22 april 1715, wonende te Eenrum (Gr.), overleden aldaar op 3 maart 1776, 60 jaar en 316 dagen oud, zoon van Folkert Alberts en Hilje Harmens.

Uit dit huwelijk:

1 Folkert Rieuwerts, geboren te Pieterburen (Gr.), gedoopt aldaar op 26 juli 1744.

2 N.N., gedoopt te Eenrum (Gr.) in januari 1749.

3 Arent Rieuwerts, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1757, volgt onder IV-f.

4 Albert Rieuwerts, volgt onder IV-g.

 

IV-f Arent Rieuwerts, geboren te Eenrum (Gr.) in het jaar 1757, overleden te Leens (Gr.) op 17 september 1810, 53 jaar oud, zoon van III-c.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 13 maart 1757 met Elisabet Jacobs (-7 jaar oud), gedoopt te Obergum, Winsum (Gr.) op 20 januari 1765, overleden te Leens (Gr.) op 7 januari 1855, 89 jaar en 352 dagen oud, dochter van Jacob Alberts en Aleida Bolt.

Uit dit huwelijk:

1 Rieuwert Arents Blink, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 7 februari 1790, volgt onder V-i.

2 Jacob Arents Blink, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 1 november 1795.

3 Jan Arents Blink, geboren te Eenrum (Gr.) op 6 juli 1801, gedoopt aldaar op 22 augustus 1801, volgt onder V-j.

 

V-i Rieuwert Arents Blink, landbouwer, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 7 februari 1790, overleden te Leens (Gr.) op 19 september 1827, 37 jaar en 224 dagen oud, zoon van IV-f.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 27 december 1814, op 24-jarige leeftijd met Aaltje Jans Hofman (26 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1788, overleden te Kloosterburen (Gr.) op 3 december 1843, 55 jaar oud, dochter van Jan Abelius Hofman en Elijzabeth Willems van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1 Aleida Bolt Rieuwerts Blink, geboren te Leens (Gr.) op 22 september 1815.

Zij is getrouwd te Kloosterburen (Gr.) op 29 oktober 1840, op 25-jarige leeftijd met Rikkert Olgers Clevering (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Rottum (Gr.) op 14 mei 1806, zoon van Olchert Rikkert Clevering en Gepke Hendrik Eles.

(Hij was weduwnaar van Margaretha Johannes Ekkes de Vries.)

2 Elijzabeth Rieuwerts Blink, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1818.

Zij is getrouwd te Warffum (Gr.) op 22 oktober 1847, op 29-jarige leeftijd met Sirp Freeks Schattenborg (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Warffum (Gr.) in het jaar 1818, zoon van Freek IJzebrands Schattenborg en Jantje Sirps Elema.

 

V-j Jan Arents Blink, landbouwer, geboren te Eenrum (Gr.) op 6 juli 1801, gedoopt aldaar op 22 augustus 1801, overleden te Leens (Gr.) op 20 maart 1847, 45 jaar en 257 dagen oud, zoon van IV-f.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 6 mei 1829, op 27-jarige leeftijd met Roelfien van Julsingha (25 jaar oud), geboren te Leens (Gr.) op 6 november 1803, overleden te Wehe (Gr.) op 31 maart 1870, 66 jaar en 145 dagen oud, dochter van Jan van Julsingha en Martjen Sijtsma.

Uit dit huwelijk:

1 Reeuwert Blink, landbouwer, geboren in het jaar 1830, overleden te Zuurdijk (Gr.) op 24 januari 1921, 91 jaar oud.

Hij is getrouwd te Leens (Gr.) op 14 juli 1862, op 32-jarige leeftijd met Eenje Wieringa (32 jaar oud), geboren te Oldehove (Gr.) in het jaar 1830, dochter van Jan Alderts Wieringa en Aaltje Tammes van Sloten.

2 Martje Blink, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1834, overleden aldaar op 27 augustus 1848, 14 jaar oud.

3 Elizabet Jans Blink, geboren te Leens (Gr.) rond 14 januari 1837, overleden aldaar op 3 februari 1837, ongeveer 20 dagen oud.

4 Elizabet Blink, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1838, overleden aldaar op 4 oktober 1880, 42 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 18 mei 1863, op 25-jarige leeftijd met Jakob Scharft (35 jaar oud), verver, geboren te Leens (Gr.) in het jaar 1828, zoon van Harm Scharft en Gesien Diedert Jansen.

5 Johanna Blink, geboren in het jaar 1841, overleden te Wehe (Gr.) op 15 mei 1933, 92 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 10 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Eisse van Kampen (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Wehe (Gr.) in het jaar 1839, zoon van Jacob Eisses van Kampen en Gielje Mechiels van Kampen.

6 Jacobina Blink, geboren in het jaar 1843, overleden te Wehe (Gr.) op 13 december 1925, 82 jaar oud.

Zij is getrouwd te Leens (Gr.) op 7 juni 1878, op 35-jarige leeftijd met Arend Hoeksema (31 jaar oud), pelmolenaar, geboren in het jaar 1847, zoon van Rengenier Willems Hoeksema en Knelske Hommes Noordhuis.

 

IV-g Albert Rieuwerts, zoon van III-c.

Hij is getrouwd op 25 december 1786 met Martjen Willems, dochter van Willem Jans en Eilke Pieters.

Uit dit huwelijk:

1 Rieuwert Alberts, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 13 januari 1788.

2 Dieverke Alberts, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 25 juli 1790.

3 Aijlke Alberts, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 3 maart 1793.

4 Willem Alberts, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 3 juli 1796.

5 Frouwke Alberts, gedoopt te Eenrum (Gr.) op 6 januari 1799.