Dromen en hun Symbolen

window1 window2 window

Dromen maken evenzeer deel uit van ons leven als welke andere ervaring,
maar jammer genoeg wordt hun belang en rol die ze spelen verwaarloosd.
Van dromen is veel te leren.
Dromen zijn boodschappen die worden gegeven door het onbewuste aan het bewuste.
Het bewuste is zeer materialistisch, het onbewuste daar in tegen niet.
Het onderbewuste werkt anders dan het bewuste, maar ze kunnen wel met elkaar communiceren.
Dit doen ze met behulp van dromen.
Om deze dromen te kunnen begrijpen is het nodig om de taal van het onbewuste te begrijpen.
Het is de taal van de symbolen.
Het onbewuste gebruikt symbolen om u, als dromer, iets duidelijk te maken.
Daarbij gebruikt het onbewuste die symbolen die voor u alleen een betekenis hebben.
Bijvoorbeeld een roos kan voor de een een fijne gedachte zijn
terwijl het voor de ander niet zo hoeft te zijn.
maar voor een ander zou deze monnik geen betekenis hebben, sterker nog,
het zou de ander niet eens opgevallen zijn.
Dit is ook de reden waarom de meeste mensen vaak alleen
hun nachtmerries of andere nare dromen onthouden.
Omdat ze indruk hebben gemaakt.
Het onbewuste probeert iets duidelijk te maken aan het bewuste
met behulp van symbolen die indruk maken op de dromer.
*** Symbolen ***
Symbolen zijn dus herkenningspunten.
Maar er zijn veel symbolen die voor ieder mens hetzelfde betekenen.
Deze symbolen zijn achtergebleven van de oermens.
Deze oermens wist dat de moeder bijvoorbeeld bescherming geeft en dat de moeder voeding geeft.
Deze symbolen zijn te vergelijken met het instinct, dat ook nog een achter blijfsel is van de oertijd.
Dankzij deze symbolen zijn wij in staat dromen te begrijpen en er van te leren.

DroomSymbolen Droomvangers Lucidedromen Dromen in kleur